فارکس درامد

مدیریت موفق پول

کاهش نرخ تورم در صورت تداوم سیاست های پولی فعلی/ کسری بودجه از روش های غیر پولی تامین شود

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، کاهش رشد نقدینگی و عدم استقراض از بانک مرکزی برای تامین بودجه از جمله راهبرد های مورد نظر دولت سیزدهم برای کاهش نرخ تورم به شمار می رود در حالی که متاسفانه در دولت قبلی با بی توجهی به تاثیرگذاری رشد حجم نقدینگی و چاپ پول .

- " کارشناس پول و بانک گفت: کاهش نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی نشانه های خوبی در اقتصاد کشور است که اگر به صورت متوالی صورت بگیرد در نهایت منجر به کنترل حجم نقدینگی و تورم می شود.

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، کاهش رشد نقدینگی و عدم استقراض از بانک مرکزی برای تامین بودجه از جمله راهبرد های مورد نظر دولت سیزدهم برای کاهش نرخ تورم به شمار می رود در حالی که متاسفانه در دولت قبلی با بی توجهی به تاثیرگذاری رشد حجم نقدینگی و چاپ پول تورم بی سابقه ای را به اقتصاد ایران تحمیل کرد.

کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفتگو با دانشجو، آثار راهبرد های مهم دولت سیزدهم در اقتصاد ایران مثل کاهش متوالی 6 ماهه رشد نقدینگی و سیاست گذاری های بانک مرکزی را در کاهش نرخ تورم مورد بررسی قرار داده است.

حجت اله فرزانی؛ کارشناس و تحلیلگر اقتصادی و بانکی در گفتگو با دانشجو در خصوص بحث بهبود متغیر های پولی و آمار های منتشر شده در چند ماه اول سال جاری در خصوص عملکرد خوب دولت در این بخش گفت: باید به این موضوع اشاره شود که تداوم بهبود یا کاهش شاخص های تورمی موضوعی است که باید در چند ماه متوالی مورد بررسی قرار بگیرد، لذا در یک مقطع زمانی کوتاه نمی توان درباره این موضوع چندان مانور داد، هر چند بهبود متغیر های پولی در اقتصاد بسیار مهم است، اما برای مشخص کردن نهایی آمارها، روند میان مدت و بلند مدت باید بررسی شود که آیا متغیر های پولی ما در میان مدت و بلندمدت همچنان بهبود داشته اند یا خیر؟ وی در ادامه بحث افزود: در حقیقت کاهش حجم نقدینگی یا کاهش رشد پایه پولی نشانه های خوبی در اقتصاد کشور است.

اگر این موارد به صورت متوالی صورت بگیرد در نهایت منجر به کنترل حجم نقدینگی در کشور می شود که به تبع این موضوع رشد تورم نیز متوقف می شود یا کاهش می یابد.

خوشبختانه دولت سیزدهم در بهبود شاخص های پولی تاثیر گذار بوده و سیاست های قابل توجهی در این موضوع اتخاذ کرده است به طوری که در حال حاضر دولت اعم از وزیر محترم اقتصاد تا سازمان برنامه و بودجه تلاش می کنند تا برنامه هایی طراحی و اجرا کنند که روش های تأمین مالی آن ها از طریق استقراض از بانک مرکزی نباشد، بنابراین می توان تصریح کرد عملکرد دولت در سیاست های مالی گویای انضباط قابل توجهی است.

حجت اله فرزانی خاطر نشان کرد: آنچه در این موضوع مهم است ادامه روند بهبود شاخص ها و متغیر های پولی در نیمه دوم سال جاری است؛ به این معنا که اگر دولت بتواند در نیمه دوم سال که معمولاً دولت ها با کسری بودجه مواجه می شوند و به دنبال تامین مالی هستند تا بخش عمده ای از هزینه ها مثل پرداخت حقوق کارکنان و هزینه های دستگاه ها را تامین کنند، از بانک مرکزی یا شبکه بانکی کشور استقراض نکند قطعا موفق به کنترل رشد پایه پولی و جلوگیری از افزایش حجم نقدینگی و بالا رفتن نرخ تورم می شود.

به همین جهت امیدواریم سیاست های فعلی ادامه پیدا کند.

تحلیلگر اقتصاد ایران در خصوص محدودیت های اعمال شده توسط بانک مرکزی بر نظام بانکی کشور نیز گفت: محدودیت های بانک مرکزی که بانک ها را ملزم به مدیریت اضافه برداشت ها کرده، راهبرد خوبی است مثل اعطای وثیقه به بانک مرکزی در قبال اضافه بر داشت ها، این راهبرد قطعا به مدیریت اضافه برداشت ها منتهی شود.

با توجه به اینکه اضافه برداشت از بانک مرکزی توسط بانک ها بر پایه پولی می افزاید و منجر به ایجاد تورم در کشور می شود، لذا اقدام صورت گرفته از سوی بانک مرکزی مثبت ارزیابی می شود.

از سوی دیگر ایجاد محدودیت های نظارتی توسط بانک مرکزی بر رشد ترازنامه بانک ها و ایجاد محدودیت از 3 درصد و تنزل آن به 1.

5 تا 2 درصد اقدام موثری است، ولیکن مستحضر باشید با ایجاد محدودیت ممکن است بانک ها در اعطای تسهیلات دچار مشکل شوند، چرا که براساس سقف قانونی می توانند تسهیلات بپردازند، از این جنبه شاید سیستم تامین مالی کشور با توجه به اینکه تامین مالی اقتصاد ما عمدتاً مبتنی بر مدیریت موفق پول بانک هاست، ممکن است اقتصاد دچار رکود بیشتری شود.

فرزانی در این باره تصریح کرد: رکود سیستم تامین مالی ممکن است حجم سرمایه گذاری، ایجاد کارخانجات و واحد های تولیدی را کاهش دهد، لذا از این جنبه اگرچه که اثر پولی مثبتی به شمار می رود، اما باید مطمئن شویم منجر به عدم تامین مالی واحد های تولیدی نمی شود و واحد های تولیدی را ازاین محل دچار نقصان نمی کند؛ بنابراین اثرات این موضوع باید در سیستم جامع دیده شود که آیا اثر مثبتی داشته است؟وی در خصوص این سوال که درباره انتشار اسامی ابربدهکاران چه نظری دارید، گفت: اینکه گفته می شود براثر انتشار اسامی بدهکاران بزرگ، معوقات بانکی کاهش یافته موضوعی است که گزارشات وصول مطالبات بانک ها باید آن را نشان دهد تا مشخص شود انتشار لیست بدهکاران بزرگ بانکی در کاهش معوقات تا چه اندازه موثر بوده است، لذا در حال حاضر نمی توان در این موضوع نظر داد ولیکن در ظاهر به نظر می آید روی این لیست اقداماتی در حوزه قوه قضاییه و اقداماتی از طریق دادستانی انجام گرفته است ضمن اینکه بانک ها نیز در حوزه کاری خود باید پاسخگو باشند چرا در این موضوع موضع خاصی اتخاذ نکرده و مساله را دیر هنگام بررسی کرده اند.

به هر حال ورود دولت و قوه قضاییه به این موضوع باعث شده بانک ها را در بحث وصول مطالبات خود به تکاپو بیفتند.

حجت اله فرزانی در پایان گفتگو در پاسخ به این سوال که آیا نهاد های دیگر در افزایش نقدینگی و تورم اثر گذار هستند یا فقط صرفاً بانک مرکزی در این موضوع دخیل است، گفت: ضمن اینکه در این بحث سیاست های مالی بسیار اثرگذار است، باید متوجه این موضوع باشیم که سازمان برنامه و بودجه، وزارت صمت که بودجه هایی در قوانین بودجه دریافت می کنند و می توانند تفسیرات تبصره ای بدهند در این راستا مسئول هستند.

اگر سازمان برنامه بودجه درآمد اختصاصی خود را براساس آنچه که در قانون بودجه گفته شده وصول کند و این منابع را برای استفاده در اختیار دولت قرار بدهد و کسری بودجه از روش های غیر پولی تامین شود در بحث سیاست های نقدینگی، کنترل نقدینگی و تورم در اقتصاد می تواند موثر باشد، لذا این دستگاه ها نیز به نوبه خود در افزایش نرخ تورم تاثیر گذار هستند و با اتخاذ سیاست ها و عملکرد صحیح می توانند در حوزه کاهش اثرات تورمی موثر واقع شوند.

سد محکم دولت در برابر رشد نقدینگی و پایه پولی

به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، کاهش ارقام کمیت‌های پولی را می‌توان مجموعا به کوشش‌های انقباضی کلی دولت چه در بودجه و چه در حوزه پول نسبت داد.

نقدینگی

به گزارش قدس آنلاین، با آغاز به کار دولت سیزدهم مسئله کنترل تورم به عنوان یکی از مهمترین اولویت‌های اقتصادی دولت و بانک مرکزی مورد توجه قرار گرفت. در راستای دستیابی به این هدف کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی به عنوان دو موتور محرک تورم در دستور کار دولت و یانک مرکزی قرار گرفت و با گذشت ۱۰ ماه از استقرار دولت سیزدهم، روند کاهنده رشد نقدینگی و پایه پولی حاکی از اثرگذاری این سیاست ها دارد.

حجم نقدینگی ایران , نرخ تورم , بانک مرکزی ,

عدم اتکای دولت به استفاده از تنخواه گردان خزانه

رویکرد جدید میان بانک مرکزی و دولت به منظور بهبود مدیریت منابع دولت نزد بانک مرکزی و تنظیم جریان وجوه دولتی با هدف انضباط بخشی به رفتار مالی دولت مبنی بر استفاده موثرتر از وجوه سپرده­‌های خود نزد بانک مرکزی و تعهد به کاهش آثار منفی ناشی از استفاده دولت از منابع بانک مرکزی در قالب تنخواه گردان خزانه و رشد پایه پولی از این محل است.

در خصوص عملکرد مالی دولت در سال ۱۴۰۱، بر خلاف رویه دو ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ که عمده تامین مالی دولت با اتکای به منابع حساب تنخواه گردان خزانه و مبتنی بر ایجاد بدهی به بانک مرکزی صورت گرفته بود، پرداختهای دولت در دو ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱ با اتکای منابع سپرده‌ای خود بوده است. لذا، یکی از تحولات مثبت شکل گرفته در خصوص رابطه مالی دولت و بانک مرکزی که عمدتا به رویکرد منضبطانه دولت سیزدهم ارتباط می یابد، اتکای بیشتر دولت به منابع خود بوده است.

بر اساس این رویکرد در حالیکه در دو ماهه اول سال گذشته دولت ۳۵ هزار و ۸۸۰ میلیارد تومان تنخواه بودجه از بانک مرکزی دریافت کرد، این رقم در دو ماهه سال ۱۴۰۱ فقط ۱۶۳۰ میلیارد تومان بود که نسبت به سال قبل ۹۵.۴ درصد کاهش نشان می‌دهد.

در همین ارتباط، بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۱۱۵ هزار و ۲۲۰ میلیارد تومان بوده که این رقم با ۳۱.۱ درصد افزایش طی مدیریت موفق پول دو ماه اول سال ۱۴۰۰(معادل ۳۵ هزار و ۸۸۰ میلیارد تومان افزایش) به ۱۵۱ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان در پایان اردیبهشت ۱۴۰۰ رسیده است.

در حالی که بدهی دولت به بانک مرکزی فقط با ۱۶۳۰ میلیارد تومان افزایش طی دو ماه اول سال جاری از رقم ۱۳۲ هزار و ۲۴۰ میلیارد تومان در پایان سال ۱۴۰۰ به ۱۳۳ هزار و ۸۷۰ میلیارد تومان در پایان اردیبهشت ۱۴۰۱ رسید که حکایت از عدم اتکای دولت به استفاده از تنخواه گردان خزانه در این دوره نسبت به دوره مشابه سال قبل دارد.

در مقابل، اتکای دولت در دو ماهه اول سال ۱۴۰۱ بیشتر بر استفاده(برداشت) از وجوه سپرده­ های خود نزد بانک مرکزی در دوره فعلی نسبت به دوره مشابه سال قبل قرار گرفت. به‌طوری که سپرده های دولت نزد بانک مرکزی با ۳۱.۷ کاهش(معادل ۸۱ هزار و ۴۲۰ میلیارد تومان) از ۲۵۶ هزار و ۵۸۰ میلیارد تومان در پایان سال ۱۴۰۰ به ۱۷۵ هزار و ۱۶۰ میلیارد تومان در پایان اردیبهشت ۱۴۰۱ رسید.

اما در دو ماهه اول سال گذشته سپرده دولت نزد بانک مرکزی فقط ۲.۴ درصد کاهش( ۳ هزار و ۹۴۰ میلیارد تومان کاهش) از ۱۶۴ هزار و ۷۷۰ میلیارد تومان در پایان ۱۳۹۹ به ۱۶۰ هزار و ۸۳۰ میلیارد تومان در پایان اردیبهشت ۱۴۰۰ رسیده است.

روند نزولی نرخ رشد نقدینگی

در این راستا، بررسی نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی نشان می‌دهد که نرخ رشد نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۷.۳ درصد در پایان اردیبهشت ­ماه ۱۴۰۱ کاهش یافته است. البته لازم به تاکید است که ۲.۶ واحد درصد از رشد نقدینگی در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ به افزایش پوشش آماری(اضافه شدن اطلاعات بانک مهراقتصاد در آمارهای پولی، بواسطه ادغام بانکهای متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) مربوط بوده و در صورت عدم لحاظ افزایش پوشش آماری مذکور، رشد دوازده ماهه نقدینگی در پایان اردیبهشت­ماه ۱۴۰۱ به ۳۴.۷ درصد کاهش می­یابد. از اینرو رشد دوازده‌ماهه نقدینگی منتهی به پایان اردیبهشت­ماه ۱۴۰۱ (با پایه همگن) نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل(۳۸.۸ درصد)، معادل ۴.۱ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

بر اساس مصوبه مجلس نباید هیچ پولی برای هوشمندسازی کنتورها اخذ شود

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تکلیف دولت به هوشمندسازی کنتورها، بیان کرد: بر اساس مصوبه مجلس نباید هیچ پولی برای هوشمندسازی کنتورها از مردم اخذ شود.

بر اساس مصوبه مجلس نباید هیچ پولی برای هوشمندسازی کنتورها اخذ شود

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، مالک شریعتی با اشاره به تاثیر طرح مانع زدایی و توسعه صنعت برق بر صنایع، بیان کرد: بر اساس قانون طرح مانع زدایی از صنعت برق که به تصویب نهایی در مجلس رسید، تعرفه برق صنایع به نحوی اصلاح شد که متوسط هزینه ای که از صنعت برای تامین برق گرفته می شود بر اساس نرخECA خواهد بود.

وی در ادامه اظهار کرد: این امر دست دولت را باز می گذارد تا از صنایعی که نیازمند حمایت هستند نرخ کم تری اخذ کرده، اما از صنایع پردرآمد مثل صنایع بزرگ فولاد، مس و پتروشیمی ها هزینه بالاتری بگیرد. به طور کلی متوسط دریافت تعرفه برق از صنایع بر اساس ECA خواهد بود و درآمد دولت از این محل افزایش خواهد یافت تا بتواند طرح نیمه تمام را تکمیل و شبکه فرسوده توزیع را نوسازی کند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: از سوی دیگر نصب شمارشگرهای هوشمند از این محل به مدیریت بار شبکه و خاموشی کمک خواهد کرد. اگر این مصوبه اجرایی شود منابع خوبی پیش بینی شده تا سالیانه حداقل دو میلیون شمارشگر هوشمند نصب گردد. نکته مهم این است که هیچ پولی برای هوشمندسازی کنتور از مردم اخذ نخواهد شد و از محل منابع پیش بینی شده تامین می گردد.

ستاره‌هایی که پرسپولیس با پول خرید کاسیانو می‌تواند سراغ‌شان برود

پرسپولیس,لیگ برتر

یکی از مهم‌ترین انتقاداتی که از پرسپولیس فصل بیست‌و‌یکم می‌شد نبود یک مهاجم گلزن و اصطلاحا ۶ دانگ در خط حمله این تیم بود که درنهایت هم یکی از مهم‌ترین علل ناکامی این تیم در کسب ششمین قهرمانی پیاپی آنها بود. یحیی گل‌محمدی از ابتدای فصل به دنبال اضافه‌کردن مهاجم به ترکیب تیمش بود اما نهایتا در نیم‌فصل این شرزود تمیروف ازبک بود که توسط باشگاه خریداری شد و عملکردش در این تیم اصلا قابل‌قبول نبود. با بازشدن پنجره نقل‌وانتقالاتی تابستانی قرمزها خریدهای زیادی از درون دروازه گرفته تا خط دفاعی و خط میانی انجام دادند تا خیال گل‌محمدی از این مناطق راحت شود اما هنوز هم مساله خرید حداقل یک مهاجم کارآمد حل‌نشده باقی مانده است.

قرمزها البته از مدت‌ها قبل یکی از اهداف اصلی خود برای این پست را مشخص کرده بودند و روزهاست مشغول رایزنی برای به خدمت گرفتن یک مهاجم برزیلی هستند که در لیگ فوتبال پرتغال مشغول بازی است. کاسیانو که ۳۳ ساله است و در تیم نه‌چندان مشهور ویزلا بازی می‌کند، مهاجمی است که چشم سرمربی سرخپوشان را گرفته و او به هر ترتیبی می‌‌خواهد این بازیکن هرچه زودتر به ترکیب تیمش اضافه شود اما مشکلاتی در این راه به وجود آمده که باعث شده تا این جابه‌جایی فعلا نهایی نشود. حضور چندین ایجنت، مدیربرنامه و حتی آن‌طور که گفته می‌شود تلاش برخی دلال‌ها برای دخالت در این انتقال باعث شده کاسیانو فعلا پرسپولیسی نشود.

از سوی دیگر اگرچه در ابتدا گفته می‌شد این بازیکن کمتر از ۵۰۰هزار یورو برای قرمزها خرج خواهد داشت اما به نظر می‌رسد حالا این عدد افزایش یافته و حتی صحبت از ۶۰۰ هزار یورو هم مطرح شده است. پرسپولیس درحالی به سراغ این مهاجم ۳۳ ساله رفته که بهترین فرمش در دوران فوتبالش را طی دو فصل اخیر و در همین ویزلا داشته و معلوم نیست آیا بتواند در پرسپولیس هم چنین شرایطی داشته باشد.

از سوی دیگر با توجه به اینکه کاسیانو با ویزلا هنوز یک فصل دیگر قرارداد دارد، بخشی از این مبلغ برای صدور رضایتنامه او به باشگاه پرتغالی پرداخت می‌شود اما سوال اینجاست که آیا قرمزها به‌جای این بازیکن نمی‌توانستند به سراغ مهاجمانی بروند که حتی اگر قرار است مبلغی بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار یورو برایشان هزینه شود حداقل بازیکن آزاد باشند و باشگاه فقط مستقیما با بازیکن و مدیربرنامه‌هایش طرف باشد؟ روزنامه «فرهیختگان» با نگاهی به وضعیت بازیکنان در ترانسفر مارکت و ارزشگذاری‌ای که این سایت روی بازیکنان مختلف داشته به بررسی برخی مهاجمانی که در همین محدوده قیمتی قرار داشته و با هیچ تیمی هم قرارداد ندارند، پرداخته است. البته این توضیح نیز لازم است که قیمت‌گذاری ترانسفرمارکت لزوما قیمت نهایی بازیکن نیست و ممکن است بسته به برخی شرایط این اعداد بیشتر و حتی مدیریت موفق پول کمتر شود.

دنیل استوریج

مشهورترین بازیکنی که در این محدوده قیمتی قرار دارد، استوریج است که سابقه بازی در منچسترسیتی، لیورپول و چلسی را در کارنامه دارد و در تیم ملی انگلیس هم ۲۶ بار به میدان رفته و ۸ گل ملی هم در کارنامه دارد. استوریج محصول آکادمی منچسترسیتی است که البته در این تیم نتوانست توانایی‌هایش را چندان نشان دهد و به همین دلیل تصمیم گرفت راهی چلسی شود. در چلسی او خود را به‌عنوان مهاجمی گلزن و آینده‌دار نشان داد و حتی به تیم ملی هم دعوت شد. در جمع آبی‌های لندنی اما فرصت پیشرفت برای بازیکن جوانی چون او کمتر فراهم می‌شد؛ چراکه به‌خصوص در دوران رومن آبراموویچ این مالک روس بیشتر به‌دنبال خرید ستاره‌های نامدار بود تا تیمش همیشه مدعی قهرمانی باشد. به همین دلیل در میانه‌های فصل ۲۰۱۳-۲۰۱۲ استوریج تصمیم گرفت راهی لیورپول شود و البته خیلی زود در این تیم جا افتاد؛ چراکه در همان نیم‌فصل توانست در ۱۴ بازی ۱۰ گل و ۵ پاس گل داشته باشد تا خریدی موفق لقب بگیرد.

سال بعد او بهترین فصل فوتبالی‌اش را سپری کرد و توانست در ۲۹ بازی ۲۲ گل به ثمر برساند اما عنوان آقای گلی را به هم‌تیمی‌اش در آن زمان یعنی لوئیس سوارز واگذار کرد که ۳۱ گل زده بود و خودش دومین گلزن برتر فصل شد. در سال‌های بعد مصدومیت‌های پیاپی او را از فرم ایده‌آل دور کرد و به‌تدریج به یک نیمکت‌نشین بدل شد. انتقال قرضی‌اش به وست‌بروویچ هم نتوانست او را به شرایط مطلوب برگرداند و درنهایت در سال ۲۰۱۹ به‌عنوان بازیکن آزاد به ترابزون‌اسپور رفت. حضورش در این تیم ترکیه‌ای البته تا انتهای فصل هم دوام نداشت و با مجموع ۷ گل زده قراردادش را با این تیم فسخ کرد. استوریج در ابتدای فصل قبل به تیم استرالیایی پرت‌گلوری رفت اما در این تیم هم فقط ۶ بار به میدان رفت و در انتهای فصل قراردادش را با این تیم هم فسخ کرد و حالا بازیکن آزاد است. او که در زمان اوجش قیمتش به ۲۵ میلیون یورو هم رسیده بود درحال حاضر فقط ۶۰۰ هزار یورو ارزش دارد.

وینگر آلمانی که توانایی بازی به‌عنوان مهاجم مرکزی را هم دارد، در سه فصل اخیر در بوندس‌لیگای ۲ و تیم بوخوم عملکرد قابل‌قبولی داشته است. بلوم سابقه بازی در تیم‌های کارلسروهه، لاس پالماس، آینتراخت فرانکفورت، نورنبرگ و سندهاوزن را در کارنامه دارد و بهترین دوران گلزنی‌اش را در بوخوم داشته که در ۶۴ بازی ۱۵ گل به ثمر رسانده است. این بازیکن که سابقه بازی در تیم‌های زیر ۱۸ و زیر ۲۰ ساله‌های آلمان را در کارنامه دارد، قراردادش در ابتدای تابستان امسال با بوخوم به پایان رسید و درحال حاضر به‌عنوان بازیکن آزاد ۶۰۰ هزار یورو ارزش دارد.

فدریکو سانتاندر

مهاجم ۳۱ ساله و اهل پاراگوئه آخرین‌بار در بولونیا بازی کرده و تجربه خوبی در سری A ایتالیا کسب کرده است. او پس از درخشش در تیم‌های کشورش راهی اروپا شد و در این سال‌ها برای تولوز، کپنهاگن و بولونیا به میدان رفته است. بهترین دوران فوتبال سانتاندر در کپنهاگن بود که در ۱۱۲ بازی برای این تیم دانمارکی مجموعا ۴۸ گل زد و میانگین گلزنی خوبی از خود به‌جای گذاشت. او حتی سابقه گلزنی در لیگ قهرمانان اروپا را نیز در کارنامه دارد و در سال ۲۰۱۶ یکی از گل‌های تیمش را برابر بروژ بلژیک به ثمر رسانده است.

این مهاجم پاراگوئه‌ای در سال ۲۰۱۸ با انتقالی ۶.۵ میلیون یورویی راهی بولونیا شد و در فصل نخست هم نمایش خوبی در این تیم داشت و ۸ گل در لیگ زد اما در ادامه مصدومیت‌های مختلف ازجمله یک آسیب‌دیدگی طولانی‌مدت از ناحیه زانو سبب شد تا از ترکیب اصلی دور بماند و کمتر فرصت بازی برای این تیم را پیدا کند. او در پایان فصل قبل با پایان قراردادش با تیم ایتالیایی هنوز با تیمی قرارداد امضا نکرده و ارزش او هم ۶۰۰ هزار یورو است.

دیگر بازیکن نامدار این فهرست بازهم یک مهاجم انگلیسی است که البته در سال‌های اخیر دچار افت شده و کمتر توانسته در تیم‌های باشگاهی خود موفق باشد. مهاجمی که حتی زمانی به یکی از مهره‌های اصلی تیم ملی کشورش هم بدل شده بود اما نتوانست به روند رو‌به رشد خود ادامه دهد. کارول درخشش خود را در نیوکاسل آغاز کرد و یکی از مهاجمان کلاسیک انگلیسی بود که به لطف قد ۱۹۳ سانتیمتری خود تبحر خوبی هم در سرزنی داشت. همین درخشش سبب شد لیورپول برای جانشینی فرناندو تورس او را به خدمت بگیرد اما درطول حدود دو سالی که در این تیم حضور داشت نتوانست موفق باشد و در ادامه به وستهام رفت که در آنجا هم اگرچه کاملا ناکام نبود اما از روزهای اوج فاصله داشت. در ادامه به نیوکاسل برگشت اما حضورش در تیم سابقش اصلا خوب پیش نرفت و فصل قبل را در ردینگ و سپس وست بروویچ آلبیون در لیگ چمپیونشیپ گذراند که مجموعا ۵ گل زد و حالا هم بازیکن آزاد است. این مهاجم ۳۳ ساله هم ۶۰۰ هزار یورو قیمت دارد.

آداما دیامونده

این مهاجم نروژی شاید بازیکنی سرشناس نباشد اما در سال ۲۰۱۵ وقتی در تیم استابک سوئد درخشید به هال‌سیتی رفت و سپس راهی لیگ آمریکا شد تا برای لس‌آنجلس FC بازی کند که در آنجا نمایش خوبی داشت و در ۵۲ بازی ۲۴ گل زد. او فصل پیش در لیگ ستارگان قطر بازی کرد که در نیم‌فصل نخست ۳ گل برای السیلیه زد و در ادامه هم به العربی پیوست و ۴ گل در ۸ بازی زد. او در ۳۲ سالگی ۶۰۰هزار یورو قیمت دارد.

هال رابسون-کانو

مهاجم ولزی و ۳۳ ساله که سال‌ها در تیم‌های وست‌برومویچ و ردینگ بازی کرده اما این روزها بدون تیم مانده است. بهترین فصل دوسال قبل بود که در لیگ چمپیونشیپ برای وست‌برومویچ ۱۰ گل در ۳۹ بازی زد اما از سال ۲۰۲۱ در هیچ تیمی به میدان نرفته است. رابسون-کانو در تیم ملی کشورش هم ۴۶ بازی به میدان رفته و ۵ گل هم زده است. او اگرچه یک فصل است که در هیچ تیمی به میدان نرفته اما با این حال ۵۰۰ هزار یورو ارزش دارد.

سباستین جیووینکو

مهاجم سابق یوونتوس و پارما در سال‌های اخیر به فوتبال آسیا هم آمده و در الهلال عربستان بازی کرده است. این مهاجم سرعتی ایتالیایی در الهلال سه فصل بازی کرد و به همراه این تیم قهرمانی آسیا و دو قهرمانی در لیگ را تجربه کرده است. او البته پیش از این با یووه سه بار فاتح اسکودتو شده بود و در تیم ملی ایتالیا هم ۲۳ بازی کرد و یک گل زد. این بازیکن ۳۵ ساله فصل قبل پیش از فسخ قرارداد با الهلال راهی سمپدوریا شد اما درطول نیم‌فصل فقط دو بازی برای این تیم انجام داد و از جمع بازیکنان این تیم جدا شد و حالا به‌عنوان یک مهاجم آزاد ۵۰۰ هزار یورو قیمت دارد.

ویلفرد بونی

مهاجم سابق منچسترسیتی در این سال‌ها تیم‌های زیادی را تجربه کرده و سال قبل هم در نایمخن هلند بازی می‌کرد اما فقط یک بازی انجام داد و مصدومیت‌های زیاد باعث شد نتواند در این تیم مثمرثمر باشد. درخشش او در سوانسی باعث شد تا سیتی در سال ۲۰۱۵ او را به خدمت بگیرد اما در این تیم پرستاره نتوانست جایگاه ثابتی پیدا کند و خیلی زود از این تیم جدا شد و به استوک‌سیتی رفت. بازگشت به سوانسی هم نتوانست او را در شرایط خوبی قرار دهد و مدتی در قطر برای العربی و سپس در عربستان برای الاتحاد بازی کرد که در هرکدام از این دو تیم ۵ گل زد. قیمت او فقط ۳۰۰ هزار یورو ذکر شده است.

خبر خوش مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی برای بازنشستگان | خیال بازنشستگان راحت شد !

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت: مشکلی برای پرداخت حقوق بازنشستگان نداریم.

خبر خوش مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی برای بازنشستگان | خیال بازنشستگان راحت شد !

میرهاشم موسوی در تشریح وضعیت تامین مالی سازمان تامین اجتماعی اظهار کرد: یکی از مشکلات تامین اجتماعی و موضوعی که در بدو ورودم به این سازمان، بر سختی مدیریت افزوده بود، ناپایداری منابع در صندوق‌های بازنشستگی و در تامین اجتماعی بود.

وی افزود: برخی مدیران سابق این حوزه ادعا می‌کردند که مدیران جدید نمی‌توانند حتی یک ماه حقوق‌ها را بپردازند و وضعیت به قدری نامساعد است که نمی‌توانند امور را پیش ببرند. بنده با این حوزه آشنا و از سختی کار مطلع بودم، تصمیمات غلطی در گذشته گرفته شده بود و به عنوان میراث باقی مانده بود و متاسفانه می‌دانستند چه کرده بودند.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه چند مولفه و شاخص در صندوق‌های بیمه‌گر حائز اهمیت است که وقتی تغییر می‌کند، زنگ خطر به صدا درمی‌آید گفت: یکی از این شاخص‌ها، ضریب پشتیبانی است. عدد استاندارد نسبت ورودی به خروجی صندوق، ۶ تا ۶.۵ است به این معنا که به ازای هر ۶.۵ ورودی و شاغل یک بازنشسته در خروجی داشته باشیم. این ضریب پشتیبانی اکنون به ۴.۲ رسیده است. این عدد در برخی صندوق‌ها زیر یک است به عنوان مثال صندوق بازنشستگی کشوری دیگر همه حقوق بگیرند و چیزی به نام ورودی ندارند و از این حیث، چالش، عمیق است.

موسوی درباره پرداخت حقوق بازنشستگان ادامه داد: رویه‌ها و قوانین با تضامین مالی بالا این مسئله را تقویت کرده است. در برخی پارامترهای بازنشستگی، چالش‌هایی وجود دارد، به عنوان مثال بیش از ۵۰ درصد بازنشستگی‌ها در تامین اجتماعی پیش از موعد بوده و هزینه‌ها را بالا می‌برد. یکی دیگر از مسائل، نحوه محاسبه مستمری بر حسب حقوق دوسال آخر خدمت است. اینها محل توجه و کار کارشناسی است؛ در همین راستا یک طرح ساماندهی آماده شده و در حال پیگیری است و این اتفاق بسیار مهم در این دولت خواهد افتاد.

وی افزود: در مجموع این تغییر و تحولات زمینه‌ای، تقنینی، رویه‌ای و اقدامی، چالش ناپایداری را در صندوق رقم زده است. درکنار آن عرصه اقتصادی که باید بازدهی دارایی‌هایمان بهتر می‌بود، محل تاخت و تاز بوده و نرخ بازدهی دارایی‌ها در حوزه سرمایه‌گذاری‌ها نرخ مطلوبی نبوده است.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با تاکید بر اینکه باید برای بهبود مولفه‌ها و شاخص‌های صندوق، برنامه و نقشه مواجهه داشته باشیم گفت: به عنوان مثال وقتی ۳۰ درصد جامعه تحت پوشش بیمه‌های اجتماعی نیستند، می‌شود روی آن برای جبران ضریب پشتیبانی برنامه‌ریزی کرد. یکی از اقدامات ما در سال گذشته، افزایش نرخ پوشش بیمه شدگان بود و در همین راستا راهبرد توسعه پوشش بیمه‌ای مدنظر قرار گرفت.

موسوی ادامه داد: سال گذشته بیش از یک میلیون بیمه شده جدید وارد صندوق شدند که ۷۰۰ هزار مورد آن در دولت جدید اتفاق افتاد. دو طرح در دست اجرا در دل پوشش بیمه‌ای که اقتضای امیدآفرینی هم دارد پوشش بیمه زنان خانه‌دار و دانشجویان بود.

وی با اشاره به اینکه یک سوءمدیریت رخ داده؛ در دوره‌های قبلی که از سال ۹۵ از بانک استقراض کردیم تصمیم غلطی بوده و نزدیک به ۸۸ هزار میلیارد تومان به بانک رفاه طلبکار بودیم گفت: ما در دوره جدید، ضمن اینکه دیگر از بانک برای پرداخت حقوق ریالی وام نگرفتیم، این بدهی بزرگ را نیز اخیرا با بانک رفاه تسویه کردیم.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی درباره پرداخت حقوق بازنشستگان افزود: در این مدت حقوق بازنشستگان به موقع پرداخت شده و به تعویق نیفتاده است. ماه گذشته نزدیک به ۲۸ هزار میلیارد تومان صرف ایفای تعهدات کردیم. مشکلی برای پرداخت مستمری بازنشستگان تاکنون نداشتیم و از این پس هم همینگونه خواهد بود. مسیر را با قدرت ادامه می‌دهیم تا اعتماد مردم به تامین اجتماعی در امانتداری از حقوق بین‌النسلی و سرمایه‌های ملی که از ما انتظار دارند را حفظ و ارتقاء دهیم.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا