فارکس درامد

راهنمای سامانه جامع تجارت

  تعیین مبلغ (ویزارد اول)
  در ویزارد اول نوع ارز و مبلغ حواله مشخص میگردد.برای شروع کار، از قسمت شماره ثبت سفارش یکی از ثبت سفارشهای خود را از لیست انتخاب نمایید.نکته: در این لیست فقط ثبت سفارشهای غیر بانکیای که دارای اعتبار باشند و سقف خریدشان تکمیل نشدهباشد نمایش داده میشوند.پس از انتخاب ثبت سفارش فیلدهای سقف خرید و نوع ارز ثبت سفارش تکمیل میشوند. سقف خرید بهمعنای حداکثر مبلغی (به ارز ثبت سفارش) است که میتوان برای آن درخواست خرید ارز داد
  سقف خرید با فرمول زیر محاسبه میشود

سایت جامع تجارت ایران | https://www.ntsw.ir | آموزش ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت ایران

سایت جامع تجارت ایران | https://www.ntsw.ir | آموزش ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت ایران

در مقاله زیر برای شما دوستان و کاربران ایرانی مطالبی همچون سامانه جامع تجارت ثبت سفارش، سامانه جامع تجارت https://www.ntsw.ir/ ، نحوه ثبت نام در سامانه جامع تجارت ایران و ثبت نام در سامانه جامع تجارت الکترونیک را توضیح خواهیم داد.

برای ثبت نام در سایت تجارت ایران بر روی گزینه ثبت نام در بالا و ثبت نام کاربران ایرانی کلیک کنید. پنجره ای روبروی شما ظاهر می شود. که در پایین مشاهده می کنید. در این مرحله از شما سوالی پرسیده می شود که آیا در سامانه ثبت سفارش عضویت دارین؟ شما باید یکی از این دو را انتخاب کنید.

ثبت نام در سامانه جامع تجارت سایت سامانه جامع تجارت ایران آموزش سامانه جامع تجارت

توجه زیر را بخوانید:
- کاربر محترم سامانه ثبتارش، در صورت عدم برقراری ارتباط با سامانه ثبتارش می توانید گزینه را انتخاب نموده و فرم ثبت نام را به صورت دستی تکمیل نمایید.
- در صورتی که پیش از این در سامانه ثبتارش عضویت داشته اید میتوانید اطلاعات ثبت نامی خود را از آن سامانه دریافت نماییدو نیازی به ورود مجدد اطلاعات نمی باشد.
فرض می کنیم که در سیستم ثبتارش عضویت ندارید و می خواهید اطلاعات را بصورت دستی وارد نمایید.

سایت جامع تجارت ایران | https://www.ntsw.ir | آموزش ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت ایران

با فشردن گزینه در سامانه ثبتارش عضویت ندارم پنجره زیر باز می شود که راهنمای سامانه جامع تجارت اطلاعات اصلی شما وجود دارد. اطلاعاتی همچون نام و نام خانوادگی و دیگر اطلاعات مهم و شخصی که باید در سیستم وارد نماید.

سایت جامع تجارت ایران | https://www.ntsw.ir | آموزش ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت ایران

آموزش ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت سامانه جامع تجارت الکترونیک

با وارد نمودن اطلاعات گزینه ذخیره اطلاعات و ادامه را فشرده و ادامه فعالیت ثبت نام خود را در سامانه جامع تجارت ثبت سفارش ادامه دهید.

در وب سایت جامع تجارت ثبت سفارش راهنمای سامانه جامع تجارت به آدرس https://www.ntsw.ir می توانید مطالب جامع دیگری را نیز مطالعه بفرمایید که قایل همه وجود دارد:

فایل های راهنمای سامانه جامع تجارت ثبت سفارش

راهنمای خرید ارز مورد نیاز واردات کالا از طریق سامانه نیما
راهنمای انتقال مالکیت و فعال سازی تجهیزات دارای سیم کارت
راهنمای اظهار تولید (تجارت داخلی)
راهنمای ثبت سفارش موردی
راهنمای ثبت منشاء ارز و اظهار شناسه
تعرفه های پوشاک، کفش و اجزاء پوشاک
فهرست تعرفه هایی که ثبت سفارش آن ها تنها از طریق سامانه ثبتارش امکان پذیر می باشد
راهنمای ثبت نقل و انتقالات کالا (تجارت داخلی)

راهنمای کامل خرید ارز از سامانه جامع تجارت ایران

صفحه دوره سیستم مدیریت آموزشی

خرید ارز قابلیت جدیدی در سامانه جامع تجارت است که به بازرگانان محترم این امکان را می‏‏دهد که درخواست خرید ارز ( حواله ) خود را به صورت سیستمی به تمام راهنمای سامانه جامع تجارت صرافی ها‏ی مجاز ارائه دهند و پس از دریافت پیشنهاد‏های آن‏ها ، بهترین پیشنهاد را انتخاب و معامله خود را تا مرحله تأیید وصول حواله ، پیگیری نمایند .

راهنمای کامل خرید ارز از سامانه جامع تجارت ایران

خرید ارز فقط برای تأمین ارز در ثبت سفارش‏های بانکی دارای گواهی ثبت آماری تأیید شده به صورت ” بانکی ( نیما )” قابل استفاده است . بازرگان برای استفاده از این قابلیت ، باید پس از انجام ثبت سفارش ، راهنمای سامانه جامع تجارت به بانک عامل مراجعه کند . سپس بانک عامل باید نسبت به ثبت درخواست تخصیص ارز ، دریافت تأیید بانک مرکزی ، اخذ تعهد از واردکننده مطابق تبصره ۴ بند ی بخش اول مجموعه مقررات ارزی و ثبت آن در پرتال ارزی اقدام نماید .

راهنمای کامل خرید ارز از سامانه جامع تجارت ایران

راهنمای خرید ارز مرحله به مرحله

راهنمای کامل خرید ارز از سامانه جامع تجارت ایران

پس از طی مراحلی که در بالا مطرح کردیم ، بازرگان می‏‏تواند از طریق منوی ” عملیات ارزی ” ، ” مدیریت عملیات ارزی بانکی ” گزینه ” خرید ارز ” را انتخاب نماید . مطابق شکل 1

راهنمای کامل خرید ارز از سامانه جامع تجارت ایران

ایجاد درخواست جدید

برای شروع کار در صفحه اصلی گزینه «ایجاد درخواست جدید» را انتخاب نمایید. با انتخاب این گزینه به ویزارد ایجاد درخواست منتقل میشوید.با انتخاب این گزینه ، در صورت داشتن گواهی ثبت آماری از نوع ” بانکی ( نیما ) ” تأیید شده در بانک مرکزی که بانک عامل برای آن تعهد الزم را دریافت کرده است ، به صفحه ایجاد درخواست منتقل می‏‏شوید . مطابق شکل 2

  تعیین مبلغ (ویزارد اول)
  در ویزارد اول نوع ارز و مبلغ حواله مشخص میگردد.برای شروع کار، از قسمت شماره ثبت سفارش یکی از ثبت سفارشهای خود را از لیست انتخاب نمایید.نکته: در این لیست فقط ثبت سفارشهای غیر بانکیای که دارای اعتبار باشند و سقف خریدشان تکمیل نشدهباشد نمایش داده میشوند.پس از انتخاب ثبت سفارش فیلدهای سقف خرید و نوع ارز ثبت سفارش تکمیل میشوند. سقف خرید بهمعنای حداکثر مبلغی (به ارز ثبت سفارش) است که میتوان برای آن درخواست خرید ارز داد
  سقف خرید با فرمول زیر محاسبه میشود

قبل از توضیح فرمول فوق لازم به ذکر است که پس از تکمیل فرایند خرید ارز، صرافی رسید سنای معامله را در سامانه درج مینماید و شما میتوانید از این رسید سنا در هنگام ثبت منشأ ارز استفاده نمایید. در فرمول فوق، منظور از درخواستهای خرید ارز استفاده نشده، تمامی درخواستهای ثبت شده در هر وضعیتی به غیر از وضعیت ابطال است که در منشأ ارز از کد سنای آن استفاده نشده است

راهنمای کامل خرید ارز از سامانه جامع تجارت ایران

در ادامه میبایست نوع ارز درخواست (که میتواند با ارز ثبت سفارش متفاوت باشد) را انتخاب کنید. پس از انتخاب نوع ارز، مبلغ مورد نظر خود را وارد نمایید. در صورت تفاوت نوع ارز درخواست با ارز ثبت سفارش، سیستم با نرخ تبدیل روز بانک مرکزی مبلغ شما را با ارز ثبت سفارش محاسبه میکند و نمایش میدهد.
پس از درج مبلغ، گزینه «افزودن به لیست» فعال میشود و میتوانید این مبلغ را جدول ریز درخواست اضافه نمایید. یک درخواست میتواند شامل مبالغ مربوط به چند ثبت سفارش باشد. در صورت اضافه نمودن ثبت سفارشهای بیشتر نوع ارز درخواست قابل تغییر نخواهد بود.
پس از مشخص نمودن مبلغ درخواست با انتخاب گزینه «بعدی» به ویزارد دوم میروید

راهنمای کامل خرید ارز از سامانه جامع تجارت ایران

اطلاعات مقصد (ویزارد دوم)

در این بخش اطلاعات مقصد حواله مشخص میشود. اطلاعات مقصد شامل دو بخش اطلاعات بانک مقصد و اطلاعات ذینفع میشود.
با انتخاب ذره بین فیلد «بانک مقصد» لیست بانکها گشوده میشود و میتوانید با اسم بانک یا کد سوئیفت بانک مورد نظر خود را جستجو و انتخاب نمایید. با انتخاب بانک مقصد، فیلدهای کد سوئیفت و کشور مقصد به صورت خودکار تکمیل میشوند.
صدور حواله در برخی از کشورها نیازمند کدهای بانکی اختصاصی دیگری است که در فیلد «سایر کدها»میتوانید کد مربوطه را انتخاب نمایید.
اطلاعات ذینفع شامل نام، آدرس، تلفن و شماره حساب مقصد است. تکمیل نام ذینفع و حداقل یکی از دو فیلد «شماره حساب» یا « »IBANاجباری است.
پس از تکمیل موارد اجباری با انتخاب گزینه «بعدی» به ویزارد نهایی میروید

راهنمای کامل خرید ارز از سامانه جامع تجارت ایران

در اولین قسمت از این بخش میبایست نوع درخواست خود را مشخص نمایید.
اگر «نوع درخواست» را «تمام صرافیها» را انتخاب نمایید درخواست شما برای تمام صرافیهای مجاز سطح کشور ارسال میگردد و پیشنهادهای آنها را دریافت خواهید کرد. اگرتمایلی به این کار ندارید و ترجیح میدهیدبا صرافی آشنای خود کار کنید میتوانید با انتخاب گزینه یک صرافی خاص و جستجوی نام صرافی مد نظرتان،درخواست خود را فقط برای وی ارسال نمایید

راهنمای کامل خرید ارز از سامانه جامع تجارت ایران

حداکثر تاریخ قابل قبول برای وصول حواله به حساب ذینفع را در فیلد «مهلت پرداخت» مشخص نمایید.
این تاریخ برای این منظور در نظر گرفته شده است که صرافی در صورتی که توانایی انجام حواله تا تاریخ مد نظرشما را دارد اقدام به ارائه پیشنهاد کند.
درخواست شما تا تاریخی که در فیلد «تاریخ اعتبار درخواست» مشخص میکنید اعتبار دارد و پس از آن تاریخ، پیشنهاد جدیدی دریافت نمیکنید. بعد از این تاریخ چنانچه پیشنهادی دریافت کرده باشید میتوانید آنرا انتخاب نمایید و در صورت عدم وجود پیشنهاد، درخواست شما ابطال میشود
در نهایت در فیلد «علت درخواست حواله» میبایست مشخص نمایید حواله شما به چه منظوری صورت میگیرد. اطلاعات این فیلد در کمک به صرافیها برای پاسخگویی به سوالات احتمالی نهادهای نظارتی بین المللی مثمر ثمر خواهد بود، لذا از ارائه اطلاعات غلط پرهیز کنید. بسیاری از صرافیها شماره و تاریخ پروفرما را نیز ازمشتریان خود مطالبه میکنند که در صورت تمایل میتوانید این اطلاعات را نیز در این فیلد درج نمایید.
در نهایت با انتخاب گزینه «ثبت و تمام» درخواست شما در صف ارسال قرار میگیرد و در صورت عدم مشکل ارتباطی و ارسال اطلاعات، درخواستی با وضعیت «منتظر دریافت پیشنهاد» در جدول درخواستهای خودمشاهده میکنید

راهنمای کامل خرید ارز از سامانه جامع تجارت ایران

در صفحه اصلی لیست درخواستهایی را که ثبت کردهاید مشاهده میکنید. با انتخاب گزینه «جزئیات» ذیل هر سطر، به صفحه جزئیات درخواست منتقل میشوید. در این بخش راهنمای سامانه جامع تجارت ریز اطلاعات درخواست را مشاهده مینمایید.
همچنین بسته به وضعیت درخواست امکان ویرایش یا حذف آن را خواهید داشت

ویرایش درخواست
تا زمانی که پیشنهادی انتخاب نکرده باشید، امکان ویرایش اطلاعات ذینفع، تاریخها و علت درخواست حواله را دارید. ویرایش سایر موارد امکان پذیر نیست و برای تغییر میبایست درخواست را حذف و درخواست جدیدی ایجاد نمایید.

حذف درخواست
حذف درخواست تا قبل از پرداخت ریال امکان پذیر است. پس از آن ابتدا باید با هماهنگی با صرافی از ادامه معامله انصراف دهید و سپس امکان حذف درخواست را خواهید داشت. برای اطلاع از نحوه انصراف از معامله به بخش «پیشنهادها» مراجعه نمایید

راهنمای کامل خرید ارز از سامانه جامع تجارت ایران

وضعیتهای درخواست

درخواستهای خرید ارز دارای وضعیتهای مختلفی هستند که پیشرفت کار را نمایش میدهند. این وضعیتهاکه در ستون «وضعیت» نمایش داده میشوند، به شرح بالا هستند

دریافت پیشنهاد و انجام معامله

پس از ثبت درخواست و در صورت دریافت پیشنهاد، برای ادامه فرایند خرید ارز میبایست به صفحه جزئیات درخواست مراجعه نمایید. این صفحه شامل بخشهای مختلفی است که تمام فرایند انجام معامله از مشاهده و انتخاب پیشنهادها تا تأیید یا عدم تأیید وصول حواله در آن صورت میگیرد

راهنمای کامل خرید ارز از سامانه جامع تجارت ایران

پیشنهادها

در مدت زمانی که درخواست شما دارای اعتبار است، صرافیها میتوانند روی آن پیشنهاد ثبت کنند. دراینصورت پیشنهادهای دریافت شده از صرافان در جدولی در بخش پیشنهادها نمایش داده میشوند

اطلاعات پیشنهاد به شرح زیر است

 • کارمزد: کارمزد پیشنهادی صرافی به ریال
 • قیمت واحد: قیمت فروش هر واحد ارز به ریال
 • قیمت کل: برابر است با مبلغ ارزی × قیمت واحد
 • حداکثر زمان صدور حواله: حداکثر زمانی که پس از پرداخت وجه ریالی معامله، حواله به مقصد میرسد.
 • مهلت اعتبار پیشنهاد: پیشنهاد تا این تاریخ معتبر و قابل انتخاب است
 • توضیحات: اگر صرافی در رابطه با پیشنهاد خود توضیحاتی داشته باشد در این قسمت نمایش داده میشود
 • اطلاعات صرافی: آدرس، شماره تماس و شرایط عمومی صدور حواله صرافی را میتوانید در این قسمت مشاهده نمایید.

انتخاب پیشنهاد

پس از مشاهده پیشنهادها، میتوانید یکی از آنها را انتخاب نمایید. در اینصورت وضعیت درخواست «منتظرتأیید صرافی» میشود و درخواستی برای صرافی منتخب ارسال میگردد تا پیشنهاد خود را تأیید نماید. چنانچه پیشنهاد از سمت صرافی رد شود، وضعیت درخواست از «منتظر تأیید صرافی» به وضعیت قبل باز میگردد و درصورت تأیید وضعیت درخواست «آماده پرداخت ریال» میشود

لغو انتخاب

چنانچه به هر دلیل از انتخابی که کردهاید پشیمان شدید میتوانید از گزینه «لغو انتخاب» استفاده نمایید. تاقبل از پرداخت ریال میتوانید بدون هماهنگی با صرافی از معامله انصراف دهید. ولی پس از آن درخواست انصراف شما برای صرافی ارسال میگردد و در صورت موافقت وی معامله ملغی میگردد.
پس از انصراف میتوانید پیشنهاد دیگری را انتخاب و یا درخواست خود را حذف نمایید

پرداخت ریال

پس از اینکه صرافی پیشنهاد خود را تأیید کرد، وضعیت درخواست «آماده پرداخت ریال» میشود. در این بخش شما میبایست مبلغ کل را با استفاده از روش ساتنا به حسابی که اطلاعات آن را در سامانه مشاهده میکنیدواریز نمایید

راهنمای کامل خرید ارز از سامانه جامع تجارت ایران

نکته 1:مهلت پرداخت ریال از سوی صرافی مشخص شده است و سامانه کنترلی برای آن در نظر نگرفته است. چنانچه پرداخت بعد از این تاریخ صورت بگیرد و اختلافی بین شما و صرافی رخ دهد، مسئولیت پیگیری وحل اختلاف به عهده شما میباشد
پس از پرداخت ریال میبایست اطلاعات آن را در سامانه ثبت نمایید. اطلاعات ثبت شده از بانک مرکزی استعلام میگردد و در صورت تأیید در جدول پایین این بخش درج میگردند
نکته 2:اگر حساب مقصد پرداخت شما با حساب درج شده در سامانه متفاوت باشد، صحت اطلاعات پرداخت شما تأیید نمیگردد
نکته 3:میتوانید پرداخت را در چند مرحله انجام دهید. البته باید این نکته را در نظر بگیرید که هر بخش از پرداخت شما میبایست بیش از 150میلیون ریال باشد
بعد از اینکه جمع مبلغ پرداختهای تأیید شده، «قیمت کل» پیشنهاد را پوشش داد، وضعیت درخواست«منتظر صدور حواله» میشود و صراف میبایست اقدام به ارائه رسید سنا و صدور حواله نماید

راهنمای کامل خرید ارز از سامانه جامع تجارت ایران

اطلاعات حواله

صدور حواله توسط صرافیها چند روز طول خواهد کشید. در این مدت صرافی میبایست اطلاعات معامله رادر سامانه سنا ثبت و اطلاعات آن را به سامانه جامع ارسال نماید. در این صورت این اطلاعات، در بخش اطلاعات حواله نمایش داده خواهد شد

نکته: در رسید سامانه سنا کارمزد وجود ندارد و «جمع مبلغ ریالی» به میزان کارمزد کمتر از «قیمت کل»پیشنهاد است

همچنین صراف میتواند تا قبل از اعلام صدور حواله، مستنداتی را جهت نمایش جریان صدور حواله برای شماارسال نماید. در صورتی که صراف راهنمای سامانه جامع تجارت اتمام صدور حواله را اعلام نماید، وضعیت درخواست «آماده تأیید نهایی»میشود

راهنمای کامل خرید ارز از سامانه جامع تجارت ایران

تأیید نهایی

در فرمهای حوالهای که صرافیها در اختیار شما قرار میدهند، معمولا عبارتی تحت این عنوان وجود دارد که متقاضی موظف است حداکثر ظرف مدت مشخصی پس از صدور حواله، عدم وصول حواله را به اطلاع صراف برساند
و پس از آن صرافی مسئولیتی را قبول نمیکند. این بخش از سامانه برای اعلام وصول یا عدم وصول حواله در نظرگرفته شده است

چنانچه وصول حواله را تأیید نمایید وضعیت درخواست «مختومه» میگردد و معامله پایان میپذیرد. درصورت انتخاب گزینه «عدم وصول حواله» وضعیت درخواست یک مرحله به عقب باز میگردد و صراف پس ازپیگیری میبایست مجددا صدور حواله را تأیید نماید
چنانچه به هر دلیل معامله صورت نگیرد، میتوانید با هماهنگی با صراف از انجام معامله انصراف دهید ودرخواست خود را به حالت پیش از انتخاب پیشنهاد بازگردانید. در این صورت کد سنای دریافت شده از صراف ابطال میگردد

نکته1:گر از کد سنایی که دریافت کردهاید در منشا ارز استفاده نموده باشید انصراف از معامله امکان پذیرنخواهد بود
نکته2:سامانه جامع تجارت مسئولیتی در قبال اختلافات احتمالی ناشی از عدم صدور و وصول حواله نخواهدداشت

سامانه جامع تجارت روی هوا؛ قاچاقچیان مشغول کارند!

سامانه جامع تجارت ایران,سازمان تعاون روستایی

فساد ۱۱۰۰ میلیاردتومان در سازمان تعاون روستایی طی هفته‌های اخیر حسابی سروصدا کرد. موضوع از این قرار بوده که اوایل سال جاری سازمان تعاون روستایی بدون اخذ ضمانتنامه معتبر، با یک شرکت خصوصی تفاهمنامه کارگزاری برای تامین ۱۳میلیون ‌و ۷۰۰ هزار تن نهاده دامی ازجمله گندم، جو و روغن امضا کرده است. این شرکت بدون واردات حتی یک کیلوگرم نهاده دامی، با ساخت کوتاژ صوری درحالی‌که هنوز محموله نهاده‌های دامی وارد بندر نشده بود و سپس ثبت کوتاژ در سامانه بازارگاه، در سه ماه گذشته ۱۱۰۰ میلیاردتومان از شرکت‌های بزرگ دامداری کلاهبرداری کرده است. آن‌طور که رئیس سازمان بازرسی می‌گوید: «برخی مسئولان جهاد کشاورزی طی نامه‌ای به بانک مرکزی خواستار آن شده بودند که ۷۳۵ میلیون دلار در اختیار شرکت مورد اشاره قرار بگیرد و در این نامه قید کرده بودند که نهاده‌های دامی وارد کشور شده، درحالی‌که اصلا نهاده‌ای به کشور وارد نشده بود.»

به‌طور خلاصه می‌توان گفت در شکل‌گیری این فساد، دو گلوگاه فساد وجود دارد: اولی، مراجعه حضوری و رودرروی تجار با اپراتورهای گمرک، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان تعاون روستایی است که امکان زدوبند در یک فضای غیرشفاف را بین کارمندان مدیران دستگاه‌های دولتی با برخی تجار و فعالان اقتصادی فراهم ساخته است. دومی، عدم اتصال سامانه‌های مختلف اعم از سامانه‌های گمرکی، سامانه بازارگاه وزارت جهاد کشاورزی، سامانه ثبت‌سفارش و سامانه‌های بانک مرکزی است که موجب شده اولا واردات نهاده‌های دامی نه از طریق اعتبارسنجی واردکننده و رقابت بین واردکنندگان مختلف، بلکه از طریق زدوبند و لابی در یک فضای انحصاری شکل بگیرد که در نتیجه آن، یک شرکتی که تخصص انجام تعهدات را ندارد، بتواند به‌راحتی با دستگاه‌های دولتی قرارداد ببندد. ثانیا عدم ارتباط سیستمی بین دستگاه‌های متولی باعث شده امکان رصد انجام تعهدات واردکننده برای دستگاه‌های مختلف فراهم نباشد. سیاستگذار با درک وجود این گلوگاه فساد، از سال‌های قبل وعده تکمیل سامانه جامع تجارت را داد.

سامانه‌ای که اگر به‌طورکامل راه‌اندازی شود، بسیاری از این‌گونه فسادها به پایان خواهند رسید. براساس اظهارنظرهای مسئولان دولت قبل، قرار بود این سامانه تا ۱۱ بهمن سال ۱۳۹۹ تکمیل شود. در آذرماه سال ۱۳۹۹ مسئولان وزارت صمت می‌گفتند ۷۰درصد سامانه تکمیل شده اما با گذشت نزدیک به دو سال، هنوز هم آن ۳۰درصد به اتمام نرسیده است.

۲ سال تاخیر برای تکمیل ۳۰ درصد

سامانه جامع تجارت ایران موضوع بند الف ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوبه سال ۱۳۹۲ است که کار خود را پس از تصویب آیین‌نامه ماده‌های ۵ و ۶ قانون در سال ۱۳۹۵ آغاز کرد. بخش تجارت خارجی سامانه از مرداد ۱۳۹۵ با فرآیند ثبت سفارش چند گروه کالایی آغاز به کار کرد و در پایان سال ۱۳۹۶ همه تعرفه‌های ثبت‌سفارش و درگاه ثبت‌سفارش‌ها به سامانه جامع تجارت انتقال یافت.

به گفته متولیان سامانه جامع تجارت، این سامانه ابرپروژه‌ای است که هم گام‌های تجارت رسمی را ساماندهی می‌کند و هم امکان قاچاق از ورودی‌های رسمی را می‌بندد و هدف از اجرای آن ایجاد دولت الکترونیک، کاهش فساد اقتصادی در کسب‌وکارها، یکپارچه‌سازی فرآیند تجارت در کشور، شفافیت‌سازی تجاری، نظارت بر زنجیره صادرات و واردات کشور، جلوگیری از قاچاق کالا و جلوگیری از احتکار کالا عنوان شده است و وزارت امور اقتصادی‌ودارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت راه‌وشهرسازی اجزای موثر در سامانه جامع تجارت محسوب می‌شوند. آذر سال ۱۳۹۹ از مرحله اول این سامانه رونمایی شد و علیرضا رزم‌حسینی، وزیر صمت وقت اعلام کرد که ۷۰ درصد از سامانه جامع تجارت تکمیل و فعال شده است و وعده داد تا ۱۱ بهمن سال ۱۳۹۹ باقی ۳۰ درصد هم تکمیل شود. اما این وعده تا امروز عملی نشده است. مسئولان وزارت صمت بارها وعده داده‌اند با عملیاتی شدن این سامانه و تکمیل اطلاعات لازم، بسیاری از زمینه‌های فساد و تبعیض‌های اقتصادی رفع خواهد شد و تولیدکنندگان و تجار دیگر مجبور نمی‌شوند برای دریافت امضاهای طلایی هزینه بپردازند.

بازهم وعده وزیر صمت محقق نشد

سوم شهریور ۱۴۰۰ فاطمی‌امین وزیر صمت وعده داد تا پایان سال این سامانه عملیاتی شود تا در کنترل بازار، جلوگیری از قاچاق و پیشگیری از مفاسد موثر عمل کند. او همچنین وعده داده با اجرایی کردن سامانه جامع تجارت و با تمرکز بر تولید و تعادل‌بخشی بازار ارز، به‌زودی با کنترل بازار، قیمت سیمان را به قبل زمان قطعی‌های برق بازگرداند. فاطمی‌امین این موضوع را بارها و از تریبون‌های مختلف اعلام کرد؛ به‌عنوان نمونه وی در تاریخ ۲۵ مهر سال گذشته اعلام کرده بود تا پایان سال سامانه جامع تجارت نهایی خواهد شد. وزیر صمت چهارم آذر پارسال نیز ضمن اشاره به اینکه سامانه جامع تجارت تحول گسترده‌ای را در بهبود محیط کسب‌وکار، شفافیت، ارائه خدمات به فعالان اقتصادی و اعمال حاکمیت ایجاد می‌کند، تاکید کرده بود که سامانه جامع تجارت ۸۰ درصد پیشرفت دارد و تا پایان سال تکمیل می‌شود. اما همه این وعده‌ها درحالی است که پنجم اسفند ۱۴۰۰ علی رهبری رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت اعلام کرد که برآورد ما نهایی و اجرایی شدن ۸۰ درصد سامانه جامع تجارت تا پایان سال است.

سامانه گروگان گمرک است

با تاخیر دوساله که درخصوص تکمیل سامانه جامع تجارت رخ داده، چند ماهی است کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به‌طور جدی این موضوع را در دستورکار خود قرار داده است. شجاعی رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس خرداد سال جاری در این خصوص می‌گوید: «طبق آنچه مسئولان دولت سیزدهم وعده داده بودند، قرار بود سامانه جامع تجارت تا پایان مردادماه امسال طی دو فاز تکمیل شود که متاسفانه گزارش‌های دریافتی نشان می‌دهد این مهم بازهم در زمان وعده داده شده به سرانجام نخواهد رسید.» شجاعی ادامه داد: «درحالی‌که رئیس‌جمهور از وزیر صمت خواسته بود تا پایان سال ۱۴۰۰ سامانه جامع تجارت را تکمیل و راه‌اندازی کند و با وجود آنکه معاون اول رئیس‌جمهور نیز جلسات متعددی را تاکنون در این زمینه برگزار کرده است، اما هنوز اتفاق مثبتی را در راستای تکمیل سامانه جامع تجارت شاهد نبوده‌ایم.» وی با بیان اینکه به نظر می‌رسد سامانه جامع تجارت به‌نوعی به گروگان گرفته شده است، می‌گوید: «امروز مبارزه با قاچاق، وابستگی شدیدی به تکمیل و راه‌اندازی سامانه جامع تجارت دارد و چنانچه این سامانه تکمیل نشود، مبارزه با قاچاق مبارزه موثری نخواهد بود.» سیدمحمود نبویان عضو هیات‌رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز می‌گوید: «دبیر شورای عالی امنیت ملی در جریان نامه‌نگاری‌ها به کمیسیون اصل ۹۰ بیان داشت برخی دستگاه‌های اجرایی به دلایلی ازجمله عدم توانایی فنی کافی، کمبود منابع اعتباری، تغییرات پیاپی مدیریتی و نبود عزم کافی، اجرای تکالیف قانونی خود را به تعویق انداخته‌اند و در این میان گمرک با وجود دریافت اعتبارات مکفی و نیروی انسانی ماهر راهنمای سامانه جامع تجارت و ایجاد سامانه‌های داخلی جمع‌آوری اطلاعات مورد‌نیاز، به‌طور قابل‌تاملی از اجرای قانون و ارائه اطلاعات موثر به سایر دستگاه‌ها و مراجع ذی‌صلاح خودداری کرده است.»

اعتراض ستاد مبارزه با قاچاق کالا به گمرک

این اعتراض‌ها به گمرک حالا ابعاد دیگری نیز پیدا کرده است. روز گذشته سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: «براساس استعلام انجام شده، گمرک هیچ‌کدام از تکالیف خود را برای تکمیل داده‌های سامانه جامع تجارت انجام نداده است.» حمیدرضا دهقانی‌نیا در گفت‌وگو با فارس درباره آخرین وضعیت سامانه جامع تجارت گفت: «سامانه جامع تجارت یکی از مهم‌ترین سامانه‌های حوزه قاچاق کالا و ارز است که در دولت قبل دو مرتبه تکمیل آن پیگیری شد و در دولت فعلی نیز با دستور رئیس‌جمهور فرصتی ۱۰۰ روزه برای تکمیل و تبادل اطلاعات آن داده شد.» سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: «۹۰ درصد موارد ذکر شده در سند ابلاغی همان مواردی بود که ستاد پیش از این ابلاغ و پیگیری کرده بود، اما در مورد تکالیف گمرک به نتیجه مطلوبی نرسید.»

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: «براساس سند توافقنامه مقرر شد در دو گام و دو مرحله موضوع تبادل اطلاعات و انجام تکالیف گمرک برای تکمیل سامانه جامع تجارت انجام شود و لذا تکالیف گمرک به این منظور به صورت کاملا ریز احصا شد و مجددا دستیابی به اهداف زمان‌بندی شد و برای هر تکلیف نیز مسئولی مشخص شد.» وی افزود: «براساس توافقنامه مورد اشاره باید تا ۳۱ مرداد ۱۴۰۱ تکالیف انجام شود اما طبق استعلامی که ما به عنوان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از وزارتخانه اخذ کرده‌ایم و پاسخ مکتوبی که در تاریخ ۱۱ خرداد ۱۴۰۱ معاون وزیر صمت به ما داده است هیچ‌کدام از تکالیف مانند ایجاد دسترسی به پایگاه داده گمرک، ارسال اطلاعات اظهارنامه پته مطابق نیازمندی وزارت صمت، پایداری در ارسال اطلاعات و داده‌ها، حذف کنترل سامانه مدیریت خدمات پس از ترخیص، دریافت سیستمی مجوزهای ترخیص از سامانه جامع تجارت، اتصال سیستمی پته و اسناد حمل و . توسط گمرک انجام نشده است، بنابراین ستاد نیز موضوع را به معاون اول رئیس‌جمهور و اسماعیلی، رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور اعلام کرد.» وی در پاسخ به این سوال که آیا برای تکمیل اطلاعات در سامانه جامع تجارت مشکل فقط از سوی گمرک است، گفت: «مشکل فقط گمرک نیست، اما تا زمانی که گلوگاهی مانند گمرک که دارای داده‌های بسیار مهم برای رصد زنجیره تجارت است برطرف نشود، دیگر نیازمندی‌ها هم مشروط به این موضوع باقی می‌ماند.»

۹۰ درصد قاچاق از مبادی رسمی است

مبارزه با قاچاق در کشورمان با زیرساخت‌هایی که وجود دارد، امری بسیار دشوار و پرهزینه است؛ چراکه براساس گزارش رسمی مجلس از تحقیق و تفحص در حوزه قاچاق که طی اواخر اردیبهشت سال ۱۳۹۹ منتشر شد، در حوزه قاچاق کالا ۲۳۳ تکلیف قانونی برای ۲۶ دستگاه و نهاد مرتبط وجود دارد که این دستگاه‌ها تاکنون موفق نشده‌اند با ارتباطات تیمی و هم‌افزایی و اشتراک اطلاعات، پایگاه واحدی را برای مبارزه با قاچاق کالا فراهم سازند. یکی از نمونه‌های جالب‌توجه این ناهماهنگی‌ها، فقدان آمارهای به‌روز و مستند از حجم قاچاق کالا و ارز است، به‌طوری‌که طی ۳ سال اخیر تقریبا هیچ آمار مستندی از حجم قاچاق کالا منتشر نشده است. اما موضوع دیگر در این خصوص، عدم تطابق آمارهای قاچاق کالا با واقعیت‌های اقتصاد و تجارت خارجی کشورمان است. در این‌خصوص طبق آمارهای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، میزان قاچاق کالا در ایران از ۱۹.۲ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۷ به ۱۹.۸ میلیارد دلار تا سال ۱۳۹۳، به ۱۵.۵ میلیارد دلار تا سال ۱۳۹۴، به ۱۲.۶ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۵ و به ۱۲.۹ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۶ رسیده است. این اعداد و ارقام درحالی است که براساس گزارش تحقیق‌وتفحص مجلس از قاچاق کالا، رقم قاچاق کالا درحالی طی سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ به‌ترتیب حدود ۱۲.۶ میلیارد دلار و ۱۲.۹ میلیارد دلار ذکر شده که برآوردهای مجلس نشان می‌دهد این مقادیر بین ۲۱.۵ تا ۲۵.۵ میلیارد دلار بوده است.»

براساس گزارش تحقیق‌وتفحص مجلس، در راهنمای سامانه جامع تجارت حوزه قاچاق طبق اظهارات برخی مسئولان ازجمله مسئولان گمرک، بیش از ۹۵ درصد از قاچاق کالا به کشور از مبادی رسمی صورت می‌پذیرد. بنا به فرضیه‌ای یکی از مهم‌ترین راه‌های ورود قاچاق کالا که با تبانی سازمان‌یافته از مبادی رسمی انجام می‌شود، مربوط به سامانه جامع گمرکی است که بیش از ۷۰ درصد کالاهای وارده به کشور ازطریق این سامانه از کانال‌های سبز و زرد گمرکی بدون هیچ‌گونه کنترل و نظارت فیزیکی عبور کرده و وارد کشور می‌شوند که بدین طریق قاچاقچی یا تاجر متخلف با اظهار خلاف‌واقع و جعل اسناد یا تبانی کالایی را که دارای ارزش و کیفیت بسیار بالایی است و مأخذ گمرکی آن بالا است و باید ازطریق کانال قرمز و با کنترل و نظارت دقیق‌تری وارد شود، کالای بی‌ارزشی اظهار می‌کند با مأخذ گمرکی پایین که راهنمای سامانه جامع تجارت در کانال سبز یا زرد قرار گیرد و بدون هیچ‌گونه کنترل و نظارتی ترخیص می‌شود.

در همین خصوص، براساس گزارشی که فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس از قاچاق کالا از مبادی رسمی و تخلفات گمرک در ۱۹ تیرماه ۱۳۹۸ منتشر کرده؛ مثلا کالایی که ۷۶ درصد یا بالاتر ارزش تعرفه گمرکی آن است با اظهار خلاف یا با جعل اسناد کالایی که ارزش و مأخذ گمرکی آن صفر یا تا ۱۰درصد است، آن را در مسیر سبز یا زرد قرار می‌دهد و آن کالا به‌جای عبور از کانال قرمز با تبانی و بدون پرداخت عوارض گمرکی و بدون هیچ‌گونه نظارت و کنترلی از این کانال‌ها ترخیص می‌شود که همین امر موجب شده از این راه هزاران کانتینر کالای قاچاق که صدها هزار میلیارد تومان ارزش و تعرفه گمرکی دارند، بدون پرداخت هیچ‌گونه عوارضی با تضییع حقوق بیت‌المال به کشور وارد شود.

۳۱ ترفند قاچاق کالا در ایران

براساس گزارش تحقیق‌وتفحص مجلس شورای اسلامی از قاچاق کالا که اردیبهشت سال ۱۳۹۹ منتشر شد، ۳۱ شگرد و شیوه در حوزه قاچاق کالا و ارز ایران وجود دارد. در گزارش مجلس تاکید شده، عموم این شگردها دارای مصداق عینی بوده و صرفا احتمال و فرض نبوده و موارد قابل‌توجهی در رابطه با این شگردها کشف شده و تشکیل پرونده نیز صورت پذیرفته است. همچنین عمده شگردهای قاچاق کالا در ایران مربوط به رویه‌های تجاری قانونی و از مبادی رسمی شناسایی شده است. در گزارش تحقیقی دیگری هم که فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری مجلس شورای اسلامی طی تیرماه سال ۱۳۹۸ درخصوص قاچاق کالا از مبادی رسمی و تخلفات گمرک تهیه کرده بود، برخی از این ترفندهای بسیار معمول در مبادی رسمی کشور عبارتند از:

۱- قاچاق از طریق اظهار خلاف واقع در سامانه جامع گمرکی و جعل اسناد: در این روش که عمومیت بیشتری هم دارد، کالای وارداتی با عنوان دیگری و به نام کالایی اظهار می‌شود که تعرفه پایین داشته یا فاقد تعرفه و حقوق گمرکی باشد.

۲- قاچاق به‌صورت صادرات صوری: در این روش صاحب کالا با تبانی کاملا سازمان‌یافته در گمرک، کالا را در ردیف مرزی خروجی تسویه و به ظاهر صادر می‌کند ولی کالایی در کار نبوده و صادرات کاملا به‌صورت صوری و کاغذی است و صاحب کالا، کالا را در داخل مصرف می‌کند که در این خصوص به‌صورت نمونه به سه پرونده اشاره می‌شود.

۳- قاچاق به صورت ترانزیت: این قاچاق یکی از موارد فساد سازمان‌یافته است که طی آن کالا به وسیله تبانی صاحبان کالا با بعضی از کارمندان و مسئولان ذی‌ربط گمرک، به داخل کشور ترانزیت می‌شود. در این شیوه، به قصد خروج از کشور مثلا در یکی از گمرکات داخل و از گمرکی دیگر به کشور همسایه خارج می‌شود که در این میان با تبانی، کالا را چیز دیگری اظهار و در داخل پلمب باز می‌شود و با جابه‌جایی کالای گران‌قیمت کالای بی‌ارزشی که اظهار شده است بارگیری و خارج می‌شود.

۴- قاچاق با جعل اسناد: در این روش صاحب کالا با جعل بعضی از اسناد اظهارنامه گمرکی و با تبانی سازمان‌یافته موفق به ترخیص کالای خود از گمرک می‌شود که صاحب کالا با جعل مجوزهای لازم که برای کالاهای ممنوعه بوده و به داخل کشور مجوز صادر نمی‌شده است موفق به واردات کالا به کشور می‌شود. ترخیص با جعل مجوز استاندارد، ترخیص، با جعل مجوز بهداشت و ترخیص با جعل اسناد بانکی نمونه‌هایی است که تاکنون بیشترین گزارش را داشته‌اند.

۵- قاچاق با سوءاستفاده از قانون کالاهای مرجوعی: در این روش صاحبان کالاها با تبانی با بعضی از کارمندان و مسئولان ذی‌ربط همچنین لنج‌داران، کالاهای غیرمجاز را در گمرک اظهار و وارد می‌کنند و به هر دلیل، با غیرقابل ترخیص بودن این کالاها برای آنها پروانه‌های مرجوعی صادر تا به کشور مبدأ مرجوع شود که صاحبان کالا به‌صورت صوری و کاغذی با تبانی برای کالا پروانه مرجوعی صادر می‌کنند و فقط اسناد را با جعل نامه و امضای کشور مبدأ مبنی‌بر اینکه کالا وارد کشور مبدأ شده است ولی کالاها مرجوع نمی‌شوند و با تبانی و بدون پرداخت هیچ‌گونه عوارض گمرکی و مالیات، کالا از گمرک خارج شده و در داخل کشور به فروش می‌رسد.

۶- قاچاق با سوءاستفاده از مقررات ته لنجی: صاحبان لنج‌ها و ملوان‌ها بعد از هر سفر حداکثر برای چهار بار در سال می‌توانند مواد ضروری و عمدتا خوراکی به میزان معلوم و محدودی وارد کنند اما صاحبان کالاها با تبانی با گمرک در هر سفر ده‌ها کامیون لوازم خانگی و پوشاک و سایر کالاهای غیرضروری و لوکس را تحت‌عنوان ته‌لنجی بدون هیچ‌گونه پرداخت عوارض و حقوق گمرکی موفق به ترخیص و ورود کالا به داخل کشور می‌شوند.

۷- قاچاق با سوءاستفاده از پته مسافری: عده‌ای از صاحبان کالا، کالاهای وارداتی خود را که دارای ارزش بالا بوده یا نیاز به مجوزهای خاص بهداشت، استاندارد و ثبت سفارش و. را داشته است به جای تنظیم اظهارنامه گمرکی با تبانی با مسئولان ذی‌ربط به صورت پته غیرتجاری که نیاز به مجوز یا پرداخت حقوق گمرکی ندارد، وارد می‌کنند.

۸- قاچاق از طریق گمرک به نام مناطق آزاد: براساس گزارش فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری مجلس، قاچاق به صورت سازمان‌یافته یا تبانی از طریق بعضی از گمرکات صورت می‌پذیرد؛ به‌طوری‌که به‌ویژه در گمرکات جنوب کشور، درهای ورود و اسکله‌های مناطق آزاد و شیلات وجود دارد که صاحبان کالا، کالا را به نام مناطق آزاد بدون پرداخت عوارض گمرکی از این در‌ها وارد و از اسکله‌های آنها به سرزمین اصلی خارج می‌کنند.

رونمایی از امضای الکترونیک در سامانه جامع تجارت

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک از رونمایی از امضای الکترونیک در سامانه جامع تجارت خبر داد.

رونمایی از امضای الکترونیک در سامانه جامع تجارت

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعلام کرد که مهر امسال امضای الکترونیک در سامانه جامع تجارت رونمایی و ثبت سفارش به امضای الکترونیک مجهز می‌شود.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایرنا، علی رهبری در نشست خبری با خبرنگاران با تشریح فعالیت‌های مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت: این مرکز در سه حوزه تجارت الکترونیک، دولت الکترونیک و گواهی الکترونیک فعالیت می‌کند.

وی درباره اولین حوزه توضیح داد: سیاست‌گذاری و تنظیم مقررات یکی از موضوعات این حوزه است که تاکنون آیین نامه پلتفرم‌ها، تدوین طرح تسهیل شروع به کسب‌وکار الکترونیکی، طرح نظارت هوشمند و غیر مانع و آیین نامه تبلیغات در این زمینه انجام و تصویب شده است.

رهبری با اشاره به موضوع توسعه زیرساخت‌ها ادامه داد: پنل یکپارچه نظارت به این منظور در نظر گرفته شده، همچنین سامانه پایشگر سیستمی و هوشمند هفته گذشته رونمایی شد که ما را از عامل انسانی بی نیاز کرده است.

وی درباره توسعه دولت الکترونیک بیان کرد: در این بخش محورهایی از جمله سامانه جامع تجارت و سامانه تدارکات الکترونیکی مد نظر است، به این صورت که فرایندهای مناقصه دولت از ابتدا تا انتها و انواع معاملات مجهز به امضای الکترونیکی می‌شود.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با اشاره به محور سوم یعنی گواهی الکترونیکی، گفت: توسعه بکارگیری امضا و تسهیل فرایندهای امضای همراه زیرمجموعه این محور به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: باتوجه به این‌که روزانه ۱۱۰ هزار بارنامه صادر می‌شود، به‌زودی سامانه بارنامه برخط با امضای الکترونیکی رونمایی می‌شود که مصوبات آن در وزارت اقتصاد و راه انجام شده است. همچنین بازرگانان در سامانه جامع تجارت ملزم به اخذ امضای الکترونیکی می‌شوند.

رهبری با اشاره به بالا بودن مصرف کاغذ در دولت بیان کرد: در دولت بسیاری از فعالیت‌های اداری و مالی به صورت کاغذی انجام می‌شود که هم مصرف کاغذ را بالا برده و هم دولت از این نظر چابک نیست. مرکز توسعه تجارت الکترونیکی پیش‌گام شده که اسناد مالی و اداری را مجهز به امضای الکترونیک و استفاده از کاغذ را حذف کند.

به گفته وی این سازمان تا پایان سال اولین مرکز دولت است که اسناد مالی و اداری را کاملا الکترونیکی انجام داده و هیچ سند حسابداری را پرینت نمی‌کند.

رهبری در پاسخ به پرسشی درباره رمزارزها روی دور زدن تحریم‌ها گفت: نمی توانیم جلوی تکنولوژی بلاک چین را بگیریم و هم‌چنین سیاست‌گذاری در این زمینه نباید فقط از طرف سازمان خاصی انجام شود، بلکه باید کارگروه مشخصی تشکیل دهیم.

وی با بیان این‌که منشا شکل‌گیری بلاک‌چین، تضعیف نظارت‌های مرکزی است اظهار کرد: اصل رمزارز این است که تراکنش، بدون مشخص بودن طرفین تراکنش انجام شود، بنابراین نمی‌توان نظارت خاصی روی آن انجام داد. اما این‌که میزان تراکنش‌های مالی ایران در دوران تحریم چقدر باشد، سوالی است که هنوز دستگاهی پیدا نکردیم تا رقم دقیق ارائه داده و بگوید چقدر رمز ارز در دور زدن تحریم موثر است.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی هم‌چنین با اشاره به بدون پشتوانه بودن رمزارز خاطرنشان کرد: اگر قرار باشد رمز ارز در مبالغ بالا استفاده شود، ممکن است دچار فراز و نشیب باشد که ضرر آن هم کم نیست. چنانچه شاهد رشد و افت بیت کوین نیز در سال‌های متمادی بوده‌ایم.

ثبت سفارش مجهز به امضای الکترونیک می‌شود

رهبری در پاسخ به سوال دیگری درباره تخلفات سامانه ثبت سفارش توضیح داد: از ابتدای آذر سال گذشته مدیریت سامانه ثبت سفارش به این مرکز سپرده راهنمای سامانه جامع تجارت شد. آسیب‌های سامانه را شناسایی کردیم. هم‌چنین سعی کردیم کاربری سامانه را ارتقا دهیم و ۱۶ فرایند جدید به سامانه اضافه شد.

وی ادامه داد: با انجام اقداماتی برای بهبود در لایه امنیت سامانه و افزودن لایه‌های نظارتی بیش‌تر به سامانه، امکان ذخیره برخط داده‌ها فراهم شد تا بتوانیم داده اصلی با داده دست‌کاری شده را مقایسه کنیم، به این ترتیب امکان خطا به حداقل رسیده است.

رهبری هم‌چنین اعلام کرد که مهر امسال امضای الکترونیک در سامانه جامع تجارت رونمایی شده و ثبت سفارش مجهز به امضای الکترونیک خواهد شد.

وی ادامه داد: گزارش سالانه تجارت الکترونیک حاکی از آن است که در سال ۹۷ رقم تجارت الکترونیک کل کشور ۲۰۸ هزار میلیارد تومان، متوسط مبلغ تراکنش‌های تجارت الکترونیکی به ازای هر خرید ۱۸۷ هزار تومان و تعداد کل تراکنش‌ها یک میلیارد و ۱۱۳ میلیارد بوده است.

این مقام مسئول در پاسخ به سوالی درباره پرونده سکه ثامن خاطرنشان کرد: برای اعطای نماد اعتماد به سکه ثامن، تمام قواعد صدور نماد اعتماد را رعایت کرده پروانه اتحادیه آن را در وب سایت بررسی کردیم. تا خرداد سال ۹۷ شکایت خاصی از این سامانه وجود نداشت اما پس از آن متوجه فروش سکه در این سایت شدیم و تذکراتی هم دادیم.

وی ادامه داد: از پرونده سکه ثامن به این نتیجه رسیدیم که باید رتبه‌بندی کسب‌وکارهای اینترنتی را آغاز کنیم و این طور نباشد که هرکس نماد اعتماد را دید، فکر کند کاملا باید به آن سایت اعتماد کند. رتبه‌بندی به این موضوع که چقدر می‌توان به آن سایت اعتماد کرد، کمک می‌کند. اوایل مهر رتبه‌بندی کسب و کارهای اینترنتی منتشر می‌شود.

پیشگیری صد درصدی از کلاهبرداری ناممکن است

وی همچنین با بیان این‌که مشکل سکه ثامن، ریسک معاملات آتی و پیش فروش و پیش خرید بوده است، ادامه داد: در سایت سکه ثامن از مالک سکه خریداری می‌شد اما سکه از او تحویل گرفته نمی‌شد و وقتی ارزش سکه بالا می‌رفت، به سود خریدار افزوده می‌شد. درباره کالاهایی که قرار است در آینده تحویل بگیریم چنین ریسک‌هایی وجود دارد.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی هم‌چنین قربانیان را مقصر دانست و افزود: قربانیان این پرونده مصرف‌کننده عادی و خریدار نبوده و آن‌جا بیزنس انجام می‌دادند. البته هرچقدر برای پیشگیری از تخلف و کلاهبرداری تلاش کنیم، باز هم کلاهبرداران روش‌های خاص خودشان را دارند و نمی‌توان کلاهبرداری را ۱۰۰ درصد از بین برد. تلاشمان این است با نماد الکترونیکی و رتبه اعتماد به کاهش این موضوع کمک کنیم.

سامانه‌ای برای پیش‌فروش خودرو راه‌اندازی می‌شود

رهبری با تاکید بر اهمیت مدیریت متمرکز پیش‌فروش‌ها تصریح کرد: این اقدام را در حوزه خودرو آغاز کرده‌ایم تا در آینده نزدیک برای مجوز پیش‌فروش خودرو سامانه‌ای داشته باشیم. برای سایر کالاهای ارزشمند نیز باید مکانیزمی داشته باشیم که اگر مصرف‌کننده می خواهد کالایی بخرد و در آینده تحویل بگیرد، سامانه‌ای وجود داشته باشد که اگر نام خریدار آن جا ثبت بود خاطر او مطمئن شود و همچنین فروشنده تنها به اندازه اعتبارش بتواند پیش‌فروش کند.

راهنمای مراحل شش گانه ثبت نام در سامانه افق + لینک دانلود

ثبت رکورد جدید بازار بورس در معاملات پلیمرها از اواخر سال ۱۳۹۴

معاونت امور صنایع وزارت صمت، راهنمایی ثبت نام جهت کسب سهمیه در سامانه افق را که قرارست جایگزین سامانه بهین یاب در توزیع مواد پلیمری و شیمیایی گردد، منتشر کرد.

به گزارش صنایع پلاستیک،مدتی است که سخن از جایگزینی سامانه ای به نام افق به جای بهین یاب برای عرضه و توزیع مواد پلیمری و شیمیایی به گوش می رسد. دیروز هم گام اول عملی برای این مهم برداشته شد. حالا معاونت صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت راهنمای ثبت نام جهت اجرای طرح افق را در قالب فایل پی دی افی که ذیلا قابل دسترسی است، منتشر کرده است.

با توجه به سخنان مقیمی، معاون امور صنایع وزارت صمت، به زودی این سامانه جایگزین سامانه بهین یاب خواهد شد و توزیع مواد پلیمری و شیمیایی از طریق این سامانه در بورس کالای ایران صورت خواهد پذیرفت.

در این فایل مراحل شش گانه ثبت نام توضیح داده شده است:

مطالب مرتبط

عرضه کلیه محصولات پتروشیمی در بورس کالا

سایه روشن صادرات صنایع پلیمری

چهار مانع عمده ثبات در تولید کشور برای سال ۱۴۰۰

 • مرحله نخست، ثبت نام در سامانه جامع تجارت است.
 • مرحله دوم ثبت و انتخاب نقش است که توضیحات لازم را در این باره داخل فایل راهنما می توانید، به دست آورید.پ
 • مرحله سوم ثبت نام جهت اجرای طرح افق، عملیات ثبت انبار می باشد.
 • در گام چهارم ثبت نام، شما باید اقدام به ثبت تولید خود بنمایید. یعنی مشخص کنید که میزان تولیدتان در یک بازه زمانی مشخص چه مقدار بوده است.
 • مرحله پنجم عبارت از ثبت فروش داخلی است. در این بخش شما باید خریدار و فاکتور فروش خود را در بازارهای داخلی مشخص نمایید، به همراه اطلاعاتی چون تاریخ فروش، کد و شناسه ملی خریدار و …. .
 • مرحله ششم و پایانی ثبت نام برای کسب سهمیه در سامانه افق، ثبت فروش صادراتی است، که در واقع شما باید با استفاده از اظهار خروج کالا، میزان فروش محصولات خود به خارج از کشور را مشخص نمایید.

در صورت عدم کفایت توضیحات ارایه شده در فایل راهنما جهت اجرای طرح افق، می توانید به شماره تماسی که در انتهای فایل آمده است، مراجعه نموده و از آن استفاده کنید.

توجه ) اگر تولیدکننده هستید، حتما هر چه سریعتر اقدام به ثبت نام در سامانه افق نمایید، چرا که در غیر اینصورت ممکن است از دریافت سهمیه مواد اولیه محروم شوید. بنا به اظهارات مقامات مسوول و برخی از اعضای انجمن ملی، اولین کالاهایی که از سامانه بهین یاب به سامانه افق منتقل می شوند تا به صورت پایلوت این سامانه راه اندازی شده و مورد بررسی قرار گیرد، کالاهای پلیمری هستند.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا