فارکس درامد

کارت امتیاز متوازن BSC

معرفی دوره:

کارت امتیاز متوازن BSC

ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

2.ادبیات پیشینه و نظریه های مربوطه

1.هدف & روش تحقیق

2. بررسی نتایج تحقیق

1.سطح کلی رضایتمندی کارکنان در کار برای بانک عسگری

2.چه مدت قصد دارید تا شغل تان را در بانک عسکری ادامه دهید؟

5.پیشرفت حرفه ای

7.حقوق ارزشهای اصلی

This paper presents a case study of Askari Bank using Balanced Scorecard (BSC) as a strategic management system to identify quality and performance issues. The case study utilizes the Hypotheses to explore 1: Profound foundation in term کارت امتیاز متوازن BSC of strategic policies exists or not 2: Formalized approach is to be acquired by the Management for ensuring better relationships, Internal Communication relationships, Performance Management, Development of Procedures/Policies or not 3: Working relationships also need to be formalized or not 4: Finding the need of human assets through formal trainings

این مقاله یک مطالعه ی موردی در مورد بانک عسکری است که از کارت امتیازی متوازن (BSC) به عنوان یک سیستم مدیریت استراتژیک برای شناسایی مسائل عملکردی و کیفیتی استفاده می کند. این مطالعه ی موردی با بهره گیری از فرضیه هایی به بررسی موارد زیر پرداخته است 1: مبنایی عمیق برحسب سیاست های استراتژیک وجود دارد یا نه 2: رویکردی رسمیت یافته باید توسط مدیریت اتخاذ شود تا روابط بهتر، روابط ارتباطی داخلی، مدیریت عملکرد، توسعه رویکردها/سیاست ها تضمین شود یا نه 3: همچنین لازم است که روابط کاری رسمیت یابد یا نه 4: یافتن نیاز منابع انسانی از طریق آموزش رسمی.

مجله توسعه آموزش

Journal of Medical Education Development

Shoghli A, Roshenas K. Application of Balance Score Card (BSC) and Analytic Hierarchical Process (AHP) in assessment of academic departments: A case study in Zanjan School of Pharmacy. . J Med Educ Dev. 2016; 9 (22) :53-63
URL: http://zums.ac.ir/edujournal/article-1-644-fa.html

شغلی علیرضا، روشناس خدیجه. کاربرد کارت امتیازی متوازن (BSC) و روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) در ارزیابی عملکرد گروه‌های علمی : یک مطالعه‌ی موردی در دانشکده‌ی داروسازی دانشگاه علوم پزشکی زنجان . مجله توسعه آموزش در علوم پزشكي. 1395; 9 (22) :63-53

چکیده پژوهش

سنجش و ارزشیابی کیفیت آموزش و عملکرد گروه های علمی در دانشگاه به دلیل وظایف خطیر آن از حساسیت و اهمیت بالایی برخوردار است. یکی از مدل های مشهور برای ارزیابی عملکرد در سطح سازمان و زیر مجموعه های آن مدل کارت امتیازی متوزن میباشد. این پژوهش با هدف توسعه مدلی در قالب کارت امتیازی متوازن و روش تحلیل سلسله مراتبی بمنظور ارزیابی عملکرد گروههای آموزشی دانشکده داروسازی زنجان انجام پذیرفت

روش بررسی: در این مطالعه توصیفی، پیمایشی تعداد 24 نفر از اعضای هیات علمی دانشکده داروسازی زنجان در قالب شش گروه آموزشی و 100 دانشجوی رشته داروسازی در مقاطع مختلف تحصیلی مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار گرد آوری داده ها پرسشنامه و مصاحبه نیم ساختار یافته بود. داده های جمع آوری شده از طریق نرم افزار Excel و نرم افزار Expert Choice نسخه 11 تعیین وزن و با SPSS . نسخه 16 مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت.

یافته ها: با توجه به نتایج در محیط آموزشی، ابعاد رشد و یادگیری با امتیاز وزنی (377/0) و مشتری (345/0) بیشترین امتیاز و فرایند های داخلی(158/0) و بعد مالی(121/0) در رتبه های بعدی قرار گرفتند. در ارتباط با رتبه بندی گروه های آموزشی گروه فارماسیوتیکس و کنترل غذا و دارو بالاترین نمره عملکرد را در ابعاد رشد و یادگیری، فرایندهای داخلی و مشتری کسب کردند.

نتیجه گیری: کارت امتیاز متوازن BSC یافته های این پژوهش می تواندعلاوه بر ارائه و توسعه ترکیبی مناسب از دو تکنیک BSC و AHP برای ایجاد تصویری از بکارگیری مناظر چهارگانه کارت امتیازی متوازن در محیط های آموزشی ، در برنامه ریزی و بهبود عملکرد سیستم های آموزشی مشابه از طریق ارتقای کیفیت ارزیابی عملکرد و رتبه بندی آموزشی به کار برده شود.

نوع مطالعه: پژوهشي اصیل | موضوع مقاله: تخصصی
دریافت: 1394/9/17 | پذیرش: 1394/10/27 | کارت امتیاز متوازن BSC انتشار: 1395/4/23

کارت امتیاز متوازن BSC

برای بقاء در دنیای رقابتی امروز، بسیاری از شرکت‌های تولیدی و خدماتی، ناگزیر شده‌اند به رویکردهای جدید مدیریتی رو بیاورند. از جمله این رویکردها، می‌توان به روش‌های جدید ارزیابی عملکرد اشاره کرد که نقش مهمی در بهبود عملکرد کارت امتیاز متوازن BSC یک سازمان دارند. سیستم‌های سنتی ارزیابی عملکرد که بر پایه معیارهای مالی هستند، برای محیط پیچیده کسب‌وکار امروزی مناسب نیستند. به خصوص این که اهمیت دارایی‌های نامشهود سازمان نسبت به دارایی‌های مشهود در کسب مزیت رقابتی، روز به روز افزایش می‌یابد. کارت امتیازی کارت امتیاز متوازن BSC متوازن ( BSC ) یکی از رایج‌ترین سیستم‌های سنجش عملکرد در سالهای اخیر بوده است. اگر چه انتقاداتی به بعضی جنبه‌های این رویکرد وارد شده است. در این مقاله محدودیت‌های استفاده از BSC از دیدگاه سیستمی مورد بحث قرار می‌گیرد و کاربرد پویایی‌های سیستم به عنوان ابزاری جهت افزایش اثربخشی BSC ارائه می‌گردد.

هدف این مقاله، تمرکز روی توسعه "کارت امتیازی متوازن پویا" و همچنین اثبات این موضوع است که تطابق ساختار کارت امتیازی متوازن سنتی با اصول پویایی‌های سیستم، حمایت و پشتیبانی بهتری برای تصمیم‌های مدیریت استراتژیک فراهم می‌کند. با توجه به ادبیات موضوع، یکی از مهمترین مشکلات کارت امتیازی متوازن، عدم لحاظ تحلیلهای ابعادی زمان بین علت و معلول (تأخیر بین علت و کارت امتیاز متوازن BSC معلول) و اثرات پویای آن است. دلیل استفاده از پویایی‌های سیستم در مدل کارت امتیازی متوازن، عمدتاً امکان بررسی تأخیر زمانی مباحث مرتبط با محیطهای پویا است. در پایان تجربه‌ای از بکارگیری موفقیت‌آمیز مدل توسعه یافته در یکی از شرکت‌های کاشی و سرامیک استان یزد به همراه نتایج حاصل از آن آورده شده است.

نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: سیستم های مدلسازی و شبیه سازی
دریافت: 1391/6/10 | پذیرش: 1393/5/11 | انتشار: 1395/8/4

کارت امتیازی متوازن (BSC)

معرفی دوره:

کارت امتیازی متوازن (BSC) یکی از ابزارهای حسابداری مدیریت است که تصویر جامعی از عملکرد سازمان و نحوه دستیابی سازمان به استراتژی های خود به دست می دهد. به همین دلیل بیش از 60 درصد سازمان ها و شرکت های موفق دنیا از این ابزار برای مدیریت عملکرد جامع سازمان و نیز دستیابی به استراتژی های خود بهره می برند.

سرفصل های دوره:

 • معرفی و آشنایی با انواع مدلهای برنامه ریزی استراتژیک
 • آشنایی با ابزارهای پر کاربرد در فرایند برنامه ریزی استراتژیک
 • کارت امتیازی متوازن Balanced Scorecard
 • نقشه استراتژیک سازمان
 • آشنایی با فرایندهای ارزش افزای سازمان
 • آشنایی با دارایی های نامشهود در سازمان
 • نحوه ترسیم نقشه استراتژی
 • چگونگی تعریف و نهایی سازی شاخصهای استراتژیک نقشه
 • معرفی روشها و تکنیکهای هدف گذاری کمی
 • تعریف ابتکارات و پروژه های عملیاتی و نحوه اولویت بندی آنها
 • آموزش نحوه جمع آوری اطلاعات از واحدهای زیر مجموعه
 • تسری نظام ارزیابی کارت امتیاز متوازن BSC متوازن به کلیه سطوح سازمان
 • استفاده از مدل BSC برای تخصیص استراتژیک منابع در سازمان
 • معرفی سیستمی برای ارزیابی واحدهای زیر مجموعه بر اساس BSC
 • چگونگی رتبه بندی واحدها بر اساسBSC
 • آموزش نحوه تشکیل کمیته BSC و چگونگی برگزاری جلسات آن
 • معرفی موانع پیاده سازی و اجرای اثربخش استراتژی و BSC در سازمانهای ایرانی

مدرس دوره:

علیرضا صراف: جهت مشاهده رزومه مدرس اینجا را کلیک نمایید.

مقایسه روش‌های ارزیابی سازمان: کارت امتیازی متوازن (BSC) و مدل تعالی (EFQM)

بهبود عملکرد در حال حاضر در صدر صورت‌جلسات بسیاری از سازمان‌ها در سطح جهان بوده و با توجه به گسترش روش‌های ارزیابی عملکرد سازمان، لازم است توجه کافی به انتخاب روشی گردد که تا حد امکان بیشترین میزان بازگشت سرمایه‌گذاری را داشته باشد (وانگرسمی، 2003) . کارت امتیازی متوازن (BSC) و مدل کیفیت اروپائی (EFQM) ابزارهای برای ارزیابی عملکرد سازمان با هدف بهبود مستمر سازمانی هستند. این مقاله به مقایسه و بررسی این دو مدل پرداخته و پس از بررسی و مقایسه‌ی توانایی‌ها و ضعفهای هر یک، از دو منظر تعالی سازمانی و اندازهگیری عملکرد، به این نتیجه میرسد که هر دو مدل از بسیاری از موارد مفهوم مشابهی دارند. در حالی‌که EFQM از اصول TQM پشتیبانی می‌کند، کارت امتیازی متوازن بر استراتژی سازمان تأکید دارد.

کلیدواژه‌ها

 • بنیاد کیفیت اروپایی (EFQM)
 • کارت امتیازی متوازن (BSC)
 • ارزیابی عملکرد سازمان
 • تعالی سازمانی

عنوان مقاله [English]

Comparison of Organization Evaluation Methods: Balanced Score Card (BSC) Vs. European Foundation for Quality Management (EFQM)

نویسندگان [English]

 • Rezvan Hejazi 1
 • Shohra Javadi 2
 • Sarah Sadat Yazdani Tabahi 2

Performance improvement is high on agenda of many companies around the world and with the growing number of improvement models which are now available, care has to be taken to adopt an approach that will yield the most attractive return on investment (S. Wongrassamee, 2003) . Balanced Scorecard (BSC) and the European Foundation of Quality Model (EFQM) are tools for organizational performance evaluation with the aim of continuous improvement in organizations. This study compares this models and after surveying کارت امتیاز متوازن BSC strengths and weaknesses of each of them, the results show that they are similar کارت امتیاز متوازن BSC in many contexts. While EFQM supports TQM principles, balanced score card emphasizes on the strategy.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا