دوره زیروبم فارکس

چرا باید در خارج از کشور ثبت شرکت کنیم؟

چرا باید در خارج از کشور ثبت شرکت کنیم؟

We use some essential cookies to make this website work.

We’d like to set additional cookies to understand how you use GOV.UK, remember your settings and improve government services.

We also use cookies set by other sites to help us deliver content from their services.

سفارت بریتانیا نماینده دولت متحده پادشاهی بریتانیا در تهران است.

وظیفه ما تحکیم روابط ایران و بریتانیا از طریق همکاری نزدیک با مقامات ایرانی بر سر مسایل بین المللی و تعمیق درک خود از ایران و مردم این کشور است. ما در موضوعات و مسایل مختلفی علایق و منافع مشترک داریم، از جمله در برقراری ثبات در منطقه و اجرای توافق هسته ای؛ اما معتقدیم که گفتگو درباره مسایل مورد اختلاف نیز به همان پایه از اهمیت برخوردار است.

جامعه بزرگی چرا باید در خارج از کشور ثبت شرکت کنیم؟ از ایرانیان در بریتانیا زندگی میکند و ایران همچنان مورد توجه ویژه بسیاری در بریتانیاست، از جمله اساتید دانشگاه ها، هنرمندان، و شهروندان عادی. ما امیدواریم که در آینده این روابط گسترش یافته و ثمربخش باشند. در حال حاضر اما ایرانیان همچنان باید برای اخذ روادید بریتانیا از طریق ابوظبی و یا استانبول اقدام کنند. ما در آینده با افزایش ظرفیت و توان سفارت، برای یافتن راهی به منظور ارتقا خدمات روادید در تهران تلاش خواهیم کرد.

خدمات ما

لطفا توجه داشته باشید که بخش ارایه خدمات روادید و.

روادید

خدمات مرتبط با صدور انواع روادید در مرکز تقاضای روادید و مهاجرت بریتانیا در تهران ارایه می‌گردد. لطفاً برای اطلاعات بیشتر به اینجا مراجعه کنید.

توصیه های سفر

اطلاعات درباره امنیت و پیشگیری از مشکلات هنگام سفر یا زندگی در خارج از بریتانیا به همراه لینک به سفارتخانهها، کنسولگری‌ها و دفاتر دیپلماتیک ما در دنیا:توصیه های سفر

اتباع بریتانیایی که در ایران متقاضی دریافت اولین گذرنامه یا تمدید گذرنامه بریتانیایی خود هستند باید با استفاده از گذرنامه دیگر (در صورتی که تابعیت دوگانه داشته باشند) از ایران خارج شده و در جای دیگری درخواست اعتبار کامل گذرنامه بریتانیایی را تحویل دهند. جزئیات چگونگی درخواست تمدید یا صدور گذرنامه بریتانیا از وبسایت مرکزی دولت بریتانیا.

رسانه‌های اجتماعی

سفارت بریتانیا در تهران را در فیسبوک، گوگل پلاس، تویتر و اینستاگرام دنبال کنید.

چرا باید در خارج از کشور ثبت شرکت کنیم؟

فرآیند اخراج از کشور در ماده های 52 الی 60 بخش چهارم با عنوان اخراج از کشور در قسمت دوم با عنوان اتباع خارجی از قانون اتباع خارجی و حفاظت بین المللی (YUKK) به شماره 6458 تنظیم گردیده است .

حکم اخراج از کشور

در خصوص افرادی که دلایل تنظیم شده در ماده 54 قانون اتباع خارجی و حفاظت بین الملی را نقض نموده اند اعمال می گردد. بر اساس حکم آشکار قانون، این حکم تنها از سوی استانداری های قابل صدور می باشد. ارزیابی حکم اخراج از کشور و مرحله تصمیم حداکثر 48 ساعت به طول خواهد انجامید .

کسانی که در خصوصشان حکم به اخراج از کشور داده خواهد شد.

در صورت بروز یکی و یا چند یک از شرایط ذکر شده در ماده 54 قانون، به شرط محفوظ باقی ماندن ماده 55 قانون اتباع خارجی و حفاظت بین المللی، استانداری موظف به صدور حکم اخراج از کشور می باشد .

افراد ذکر شده در ذیل، افرادی تعیین شده در پاراگراف اول ماده 54 قانون اتباع خارجی و حفاظت بین المللی بوده و در خصوص ایشان حکم به اخراج از کشور داده خواهد شد .

الف) افرادی که بر اساس ماده 59 قانون به شماره 5237 لازم دیده شده است تا از کشور اخراج گردند (m.54/1-a) ،

ب) افرادی که در سازمان های تروریستی و یا با اهداف منفعت جویانه در سازمان های تبهکاری عضو، مدیر و یا پشتیبان می باشند (m.54/1-b) ،

ج) افرادی در ورود به ترکیه و امور مربوط به ویزا و اجازه اقامت از مدارک و اطلاعات جعلی استفاده نموده اند (m.54/1-c) ،

چ) افرادی که در طول اقامت در ترکیه درآمد خود را از طرق نامشروع کسب نموده اند (m.54/1-ç) ،

ح) افرادی که برای نظم عمومی و یا امنیت عمومی و یا بهداشت عمومی تهدید به شمار می آیند (m.54/1-d) ،

خ) افرادی که مدت ویزا و یا معافیت از ویزا را بیش از ده روز نقض نموده اند و افرادی چرا باید در خارج از کشور ثبت شرکت کنیم؟ که ویزای آنها باطل گردیده باشد (m.54/1-e) ،

د) افرادی که اجازه اقامت آنها باطل گردیده است (m.54/1-f) ،

ر) افرادی که دارای اجازه اقامت بوده، اما پس از پایان اعتبار اجازه اقامت بدون ارائه هیچگونه دلیل موجهی مدت زمان اجازه اقامت را بیش از ده روز نقض نمایند (m.54/1-g) ،

ز) افرادی که ثابت گردیده بدون داشتن اجازه کار، کار نموده اند (m.54/1-ğ) ،

ک) افرادی که چرا باید در خارج از کشور ثبت شرکت کنیم؟ احکام مربوط به ورود به ترکیه و خروج از ترکیه را نقض نموده باشند (m.54/1-h) ،

گ)افرادی که ثابت گردد علی رغم وجود حکم ممنوعیت ورود به ترکیه، وارد ترکیه گردیده اند (m.54/1-ı) ،

ل) افرادی که مراجعه آنها جهت حفاظت بین المللی رد گردیده است، افرادی که از حفاظت بین المللی خارج گردیده اند، افرادی که مراجعه آنها جهت حفاظت بین المللی غیر قابل قبول ارزیابی گردیده است، افرادی که مراجعه خود جهت حفاظت بین المللی را پس گرفته باشند، افرادی که مراجعه آنها جهت حفاظت بین المللی پس گرفته شده تلقی می گردد، افرادی که شرایط حفاظت بین المللی آنها به پایان رسیده است و یا باطل گردیده است که پس از صدور حکم نهایی در خصوص آنها بر اساس سایر احکام قانون شماره 6458 حق اقامت در ترکیه را ندارند (m.54/1-i) ،

م) افرادی که درخواست تمدید اجازه اقامت آنها رد گردیده و ظرف ده روز از ترکیه خارج نگردیده اند (m.54/1-j) ،

ک ) (Ek: 3/10/2016-KHK-676/36 md. ; Aynen kabul: 1/2/2018-7070/31 md.) کسانی که در ارتباط با سازمان های تروریستی ارزیابی شده و توسط نهادها و سازمان های بین المللی شناسایی شده اند .

۲ ) (Değişik: 3/10/2016-KHK-676/36 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7070/31 md.) تصمیم اخراج متقاضی و دارای وضعیت حمایت بین المللی، که در حدود بندهای (ب) ، (د) و (ک) قسمت اول این ماده در نظر گرفته می شود، ممکن است در هر مرحله از مراحل حفاظت بین المللی گرفته شود .

افرادی که در خصوص ایشان حکم به اخراج از کشور داده نمی شود.

حتی اگر مشمول ماده 54 نیز باشند، در خصوص اتباع خارجی زیر حکم به اخراج از کشور داده نمی شود :

الف) افرادی که در کشوری که به آن اخراج خواهند شد، شواهد جدی مبنی بر اینکه با مجازات اعدام، شکنجه، مجازات های غیر انسانی و یا تحقیر کننده روبرو خواهند شد (m.55/1-a) ،

ب) افرادی که به دلیل مشکلات بیماری جدی، سالمندی و بارداری سفر برای آنها خطرناک می باشد (m.55/1-b) ،

ج) افرادی که بیماری هایی با اهمیت حیاتی دارند و در صورت اخراج از کشور در حین درمان، امکان درمان در کشور مقصد را نخواهند داشت (m.55/1-c) ،

د) قربانیان تجارت انسان که از فرآیند پشتیبانی از قربانی استفاده می نمایند (m.55/1-ç) ،

ر) قربانیان خشونت های جنسی، فیزیکی و روانی تا زمانی که درمان آنها پایان یابد (m.55/1-d)

ارزیابی ها در خصوص اینکه مشمول ماده 55 می باشند یا خیر، برای هر فرد خارجی به صورت جداگانه انجام می گیرد. برای آنکه این اتباع خارجی بتوانند در کشور باقی بمانند، بر اساس ماده 46 قانون اتباع خارجی و حفاظت بین المللی می توان به آنها اجازه اقامت بشردوستانه داد و ممکن است از این اشخاص خواسته شود تا در آدرسی ثابت اقامت نمایند و در زمان و به شکل تعیین شده در واحد ها حاضر گردند .

هنگامی که شرایط مذکور پایان یافت، در خصوص این اتباع خارجی حکم به اخراج از کشور صادر خواهد گردید .

مراجعه چرا باید در خارج از کشور ثبت شرکت کنیم؟ به مراجع قضایی در برابر حکم اخراج از کشور

حکم اخراج از کشور، به همراه دلایل آن به شخص خارجی که در خصوص وی حکم به اخراج از کشور داده شده است و یا نماینده قانونی وی و یا وکیل وی ابلاغ می گردد. اگر فرد خارجی که در خصوص وی حکم به اخراج از کشور داده شده است، از سوی یک وکیل نمایندگی می گردد، به خود وی و یا نماینده قانونی وی در خصوص نتیجه حکم، روش و اصول اعتراض و مدت آنها اطلاع رسانی خواهد گردید .

مراجعه به محاکم اداری و ویژگی این محاکم :

فرد خارجی و یا نماینده قانونی وی و یا وکیل وی، در برابر حکم اخراج از کشور می تواند ظرف ده روز از ابلاغ حکم به دادگاه اداری مراجعه نماید .

شخص مراجعه کننده به دادگاه، لازم است مراجعه خود به دادگاه را به فرد حکم دهنده در خصوص اخراج از کشور نیز اطلاع دهد .

نتیجه مراجعات صورت گرفته به دادگاه ظرف هفت روز مشخص خواهد گردید .

حکمی که از سوی دادگاه صادر خواهد گردید قطعی می باشد .

به شرط حفظ رضایت فرد خارجی، در جریان طرح دعوی و یا در صورت مراجعه به مقامات قضایی، تا زمانی که دادرسی به نتیجه برسد، فرد خارجی از کشور اخراج نخواهد گردید. به عبارت دیگر در صورت مراجعه به مقامات قضایی در برابر حکم اخراج از کشور، نیازی به درخواست برای متوقف نمودن روند وجود ندارد، زیرا با مراجعه، این روند به خودی خود متوقف می گردد .

از آنجا که حق مراجعه فردی بر اساس قانون اساسی برای هر فرد قائل گردیده است، فرد خارجی که در خصوص آن حکم به اخراج از کشور داده شده است نیز پس از حکم محاکم اداری، می تواند به دادگاه قانون اساسی مراجعه نماید .

دعوت به ترک کردن ترکیه

در خصوص اشخاصی که در رابطه با آنها حکم به اخراج از کشور گرفته شده است، به شرط آنکه در حکم اخراج از کشور ذکر گردیده باشد، برای آنکه بتوانند کشور را ترک نمایند مدت زمانی که حداقل پانزده روز و حداکثر سی روز می باشد، تعیین خواهد گردید .

برای اشخاصی که جهت خروج آنها از ترکیه مهلت داده شده است، "برگه خروج" معاف از هرگونه هزینه ای داده خواهد شد .

در خصوص افرادی که از آنها برای خروج دعوت گردیده است و آنها نیز در ظرف مهلت مقرر کشور را ترک نموده اند، می توان در خصوص آنها حکم به ممنوعیت ورود ندارد .

اتباع خارجی که در مهلت مقرر کشور را ترک ننمایند، بازداشت اداری خواهند گردید .

از افراد ذکر شده در زیر برای ترک ترکیه دعوت نخواهد گردید و به آنها مدت زمان ذکر شده در فوق داده نخواهد شد :

الف) افرادی که خطر فرار و ناپدید شدن آنها وجود داشته باشد،

ب) افرادی که مقررات ورود و خروج به ترکیه را نقض می نمایند،

ج) افرادی که از مدارک جعلی و خلاف واقع استفاده نمایند،

د) افرادی که ثابت گردد برای اخذ اجازه اقامت مدارک جعلی ارائه نموده اند،

ر) افرادی که برای نظم عمومی، امنیت عمومی و بهداشت عمومی خطر محسوب گردند .

حکم بازداشت اداری

از میان افرادی که در خصوص آنها حکم به اخراج از کشور داده شده است، در خصوص افرادی که در زیر خواهد گردید از سوی استانداری حکم به بازداشت اداری صادره خواهد گردید :

افرادی که خطر فرار و ناپدید شدن آنها وجود داشته باشد،

افرادی که مقررات ورود و خروج به ترکیه را نقض می نمایند،

افرادی که از مدارک جعلی و خلاف واقع استفاده نمایند،

افرادی که بدون ارائه عذر قابل قبول در مدت زمانی که برای خروج از ترکیه برای آنها تعیین شده است از ترکیه خارج نگردیده اند،

افرادی که برای نظم عمومی، امنیت عمومی و بهداشت عمومی خطر محسوب گردند،

افرادی که در خصوص آنها حکم به بازداشت اداری صادر گردیده باشد در مراکز استرداد (GGM) نگهداری می گردند .

مدت بازداشت اداری در GGM بیش از شش ماه نخواهد بود. اما این مدت، در صورتی که امور اخراج از کشور بنابر دلایلی از قبیل عدم همکاری از سوی فرد خارجی و یا عدم ارائه اطلاعات و مدارک صحیح در رابطه با کشور وی تکمیل نگردد، حداکثر شش ماه دیگر قابل تمدید می باشد .

ضرورت به تداوم بازداشت اداری، هر چرا باید در خارج از کشور ثبت شرکت کنیم؟ ماه از سوی استانداری ارزیابی می گردد. در صورت لزوم، مدت سی روزه در نظر گرفته نمی شود .

در رابطه با افرادی که در خصوص آنها ضرورتی برای تداوم بازداشت اداری دیده نشود فورا به وزارتخانه اطلاع رسانی خواهد گردید. در صورتی که وزارتخانه صلاح بداند، حکم بازداشت اداری در خصوص فرد خارجی رفع می گردد و به وی برگه خروج داده می شود. از این اتباع خارجی خواسته خواهد شد تا در آدرسی معین اقامت نمایند و یا به شکل و نحوی که لازم است اطلاع رسانی نمایند .

نظارت اداری و مدت زمان آن برای اخراج

مراجعه با مراجع قضائی در برابر حکم بازداشت اداری :

حکم بازداشت اداری، تمدید مدت بازداشت اداری و نتایج ارزیابی هایی که به صورت ماهانه انجام می گیرد، به همراه دلایل آن به شخص خارجی که در خصوص وی حکم به اخراج از کشور داده شده است و یا نماینده قانونی وی و یا وکیل وی ابلاغ می گردد. اگر فرد خارجی که در خصوص وی حکم به بازداشت اداری داده شده است، از سوی یک وکیل نمایندگی می گردد، به خود وی و یا نماینده قانونی وی در خصوص نتیجه حکم، روش و اصول اعتراض و مدت آنها اطلاع رسانی خواهد گردید .

مراجعه به دادگاه صلح و کیفری :

فرد خارجی که در خصوص وی حکم به بازداشت اداری داده شده است و یا نماینده قانونی وی و یا وکیل وی، در برابر حکم بازداشت اداری می تواند به دادگاه صلح و کیفری مراجعه نماید .

مراجعه باعث متوقف شدن بازداشت اداری نخواهد گردید .

در صورتی که تقاضانامه به اداره داده شود، تقاضانامه فورا به دادگاه صلح و کیفری تحویل داده خواهد شد .

قاضی دادگاه صلح و کیفری ظرف پنج روز نتیجه بررسی را اعلام خواهد نمود .

حکم دادگاه صلح و کیفری قطعی می باشد .

شخصی که در خصوص وی حکم به بازداشت اداری داده شده و یا نماینده قانونی و یا وکیل وی، می تواند با ادعای تغییر و یا رفع شرایط بازداشت اداری، دوباره به دادگاه صلح و کیفری مراجعه نماید .

برای کسانی که در برابر حکم بازداشت اداری به مراجع قضایی مراجعه نموده اند، در صورتی که توانایی پرداخت هزینه وکیل را نداشته باشند، در صورت درخواست بر اساس قانون وکلا به شماره 1136 و تاریخ 19/03/1969، برای آنها خدمات وکیل تامین خواهد گردید .

اجرای حکم اخراج از کشور

اتباع خارجی که در مراکز استرداد نگهداری می گردند، توسط نیروهای نظامی به درب های مرزی منتقل می گردند .

اتباع خارجی که قرار است از کشور اخراج گردند اما لزومی به انتقال آنها به مراکز استرداد وجود ندارد، تحت هماهنگی تشکیلات استانی اداره کل، از سوی نیروهای نظامی به درب های مرزی منتقل می گردند .

اداره کل در رابطه با امور مربوط به اخراج از کشور می تواند با سازمان های بین المللی، مقامات کشور مربوطه و سازمان های جامعه مدنی همکاری نماید .

هزینه های سفر فرد خارجی که از کشور اخراج خواهد گردید

گذرنامه و سایر مدارک اتباع خارجی تا زمان اخراج از کشور می تواند نگه داشته شود و در جریان امور اخراج، جهت استفاده می تواند بلیط های آنها به وجه نقد تبدیل گردد .

هزینه سفر اتباع خارجی که از کشور اخراج خواهند گردید، از سوی خود ایشان تقبل خواهد گردید. در صورتی که این امر ممکن نباشد، بخشی از باقیمانده هزینه و یا تمام آن از بودجه اداره کل پرداخت خواهد گردید. تا زمانی که هزینه ها پرداخت نگردیده است، به ورود فرد خارجی به ترکیه اجازه داده نخواهد شد .

محدودیتی که برای شرایطی که هزینه های آن از سوی فرد خارجی تقبل نگردد گذاشته خواهد شد، بر اساس ماهیت آن، دلیلی برای اعمال محدودیت می باشد. در صورتی که در خصوص فرد خارجی ممنوعیت دیگری اعمال نگردیده باشد، به شرط آنکه هزینه ها را پرداخت نماید، محدودیت ها رفع خواهد گردید و به ورود وی به کشور اجازه داده خواهد شد .

هزینه های ناشی از اخراج از کشور، بر اساس ماده یک قانون شماره 6183 یک طلب عمومی می باشد و باید از سوی صندوق های دارایی دریافت گردد. بر اساس ماده 104 قانون شماره 6183، در صورتی که فرد خارجی بدهکار در یک کشور خارجی بسر می برد، بدهی وی مشمول باطل شدن به دلیل گذر زمان نمی گردد. به این دلیل مانعی برای اعمال محدودیت نامحدود برای فرد خارجی وجود ندارد .

اشخاص حقیقی و حقوقی که اقامت و بازگشت این افراد را ضمانت نموده اند، موظف به پرداخت هزینه های اخراج از کشور این اتباع خارج می باشند .

مسئولیت کارفرما و یا وکیل کارفرماهایی که اتباع خارجی بدون اجازه کار را استخدام نموده اند در قبال امور مربوط به اخراج از کشور این اتباع خارجی بر اساس پاراگراف سوم ماده 21 قانون شماره 4817 مبنی بر "برای کارفرما و یا وکلای کارفرماهایی که اتباع خارجی بدون اجازه کار را استخدام می نمایند به ازاء هر فرد خارجی پنج هزار لیره ترک جریمه اداری صادر خواهد گردید. در این شرایط کارفرما و یا وکیل کارفرما موظف به تقبل هزینه های فرد خارجی و در صورت وجود همسر و فرزندان وی در خصوص اسکان، هزینه های لازمه برای بازگشت به کشور خود و در صورت لزوم هزینه های بهداشتی و سلامتی آنها می باشد." خواهد بود و در چارچوب این قانون امور انجام خواهد گرفت .

مهاجرت و اخذ اقامت ایران

موسسه بین المللی ثبتا (Sabtta Group) با ایجاد شعب خود در 34 کشور کلیه خدمات * مهاجرت و اخذ اقامت ایران * را به عنوان نماینده تام شما انجام میدهد . این موسسه با دارا بودن بیش از 2600 نفر پرسنل مجرب و وکلای حرفه ای امور مربوط به * مهاجرت و اخذ اقامت ایران * را در کشور مورد نظرتان انجام میدهد ، ثبتا توانایی آنرا داشته که در سایر کشورهای مورد نظر شما اعم از اروپایی ،آسیایی ، استرالیا ، آمریکا و آمریکای لاتین این خدمات را به متقاضیان ارائه دهد . موسسه ثبتا همچنین به پشتوانه سالها تجربه و کادر مجرب و متخصص تمامی امور مربوط به * مهاجرت و اخذ اقامت ایران * را در در سریع ترین زمان ممکن انجام میدهد .

مهاجرت و اخذ اقامت هند

مهاجرت و اخذ اقامت ایران

موسسه بین المللی ثبتا بواسطه قدمت 20 ساله در زمینه مهاجرت و اخذ اقامت ایران در سریع ترین زمان ممکن و همچنین بعنوان نماینده تام شما خدمات مربوط به مهاجرت و اخذ اقامت ایران را بطور کامل از ابتدا تا انتها و مطابق با آخرین استانداردها و قوانین حاکم بر کشور هدف انجام میدهد بطوریکه در هیچ یک از مراحل اجرایی و فرایند کاری مهاجرت و اخذ اقامت ایران نیاز به حضور شما در کشور هدف نمیباشد . این مجموعه همچنین به شما این اطمینان را میدهد که تجربه ای فراموش نشدنی در کیفیت ارائه خدمات برای شما به ارمغان آورد .

هم اکنون به منظور مهاجرت و اخذ اقامت ایران میتوانید با کارشناسان حقوقی موسسه تماس حاصل نمایید و یا از طریق همین سامانه بصورت اینترنتی درخواست خود را ثبت نهایی کنید .

مدارک مورد نیاز بمنظور مهاجرت و اخذ اقامت ایران

 • پاسپورت با مهلت حداقل 6 ماهه تا پایان انقضا
 • کارت شناسایی ملی و جدید
 • 3 نسخه وکالت نامه محضری
 • آخرین مدرک تحصیلی (تماس گرفته شود)
 • تنظیم قرارداد رسمی با موسسه ثبتا
 • سایر شرایط: تماس گرفته شود

شروط و الزامات مهاجرت و اخذ اقامت ایران

 • شرط شماره 1: تحویل کلیه اسناد و مدارک متقاضی
 • شرط شماره 2: عقد قرارداد رسمی با موسسه ثبتا
 • شرط شماره 3: پرداخت حق الثبت و اجرا
 • شرط شماره 4: در دسترس بودن متقاضی
 • شرط شماره 5: ایجاد همکاری لازم در طی فرایند ثبت
 • شرط شماره 6: متعهد به مفاد قرارداد منعقده

مراحل مهاجرت و اخذ اقامت ایران

توجه داشته باشید بمنظور مهاجرت و اخذ اقامت ایران میبایست مراحل زیر طی شود :

 • آماده سازی اسناد و مدارک
 • تنظیم قرارداد ثبت شرکت
 • پرداخت هزینه های جاری
 • تنظیم و تحویل اسناد و مدارک
 • طی شدن مدت زمان ثبت
 • ارائه اسناد ثبتی به متقاضی

مجموعه ثبتا توانسته با ایجاد شرایطی امکان ثبت درخواست و انجام مراحل مهاجرت و اخذ اقامت ایران را بصورت آنلاین و اینترنتی فراهم کند ، هم اکنون کلیه متقاضیان میتوانند از طریق همین سامانه و با تکمیل فرم مربوطه همچنین بارگزاری مدارک خود نسبت به ثبت درخواست اخذ اقامت و مهاجرت به ایران اقدام نمایند ، ثبت نام و ارسال درخواست در این سامانه به منزله ثبت نهایی درخواست میباشد لذا در صحت و سقم اطلاعات وارد شده کمال دقت را داشته باشید .

مهاجرت و اخذ اقامت ایران

محتوای این صفحه عبارتند از:

دلایل اخذ اقامت و مهاجرت به ایران

ایران در منطقه‌ای از جهان قرار گرفته که درگیری‌های شدید، آن را به یکی از مهاجرپذیرترین کشورهای جهان تبدیل کرده است.

این مهاجرین، همگی از طبقه فرودست جامعه نیستند و بعضاً به دلایلی مثل مسائل فرهنگی، تمایلی به مهاجرت به اروپا ندارند.

در این شرایط آئین‌نامه جدید فرصتی است برای این افراد به خصوص مهاجرین افغان که سال‌هاست برای اخذ اقامت از ایران مشکل دارند.

هیأت دولت با تصویب یک آئین‌نامه شرایط اخذ اقامت ایران را ساده‌تر کرد. فقط ۲۵۰ هزار یورو نیاز است تا بتوانید اقامت ۵ ساله در ایران بگیرید.

‌هیأت دولت به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به منظور تشویق سرمایه‌گذاری و جذب منابع مالی (ارزی) خارجی، آئین‌نامه اعطای مجوز اقامت پنج‌ساله به اتباع خارجی را به تصویب رساند.

مزیت اقامت و مهاجرت به ایران

با این حال سوال مهم‌تر این است که مگر ایران چه مزیتی دارد که فردی به دنبال اقامت در آن باشد؟

یک) جالب خواهد بود اگر بدانید که در حال حاضر سه میلیون و ۲۰۰ هزار تبعه خارجی در ایران زندگی می‌کنند. این میزان جمعیت، تقریباً یک و نیم برابر اتباع خارجی در کشوری مثل قطر است. حال اگر این آئین‌نامه فقط یک دهم درصد از این اتباع را به گرفتن اقامت ایران تشویق کند، ارزی معادل ۸۰۰ میلیون یورو وارد کشور می‌شود یعنی تقریباً ۲۰ درصد از کل تجارت ایران و فرانسه در سال ۲۰۱۷.

دو) از سوی دیگر باید در نظر داشت که ایران در منطقه‌ای از جهان قرار گرفته که درگیری‌های شدید، آن را به یکی از مهاجرپذیرترین کشورهای جهان تبدیل کرده است. این مهاجرین، همگی از طبقه فرودست جامعه نیستند و بعضاً به دلایلی مثل مسائل فرهنگی، تمایلی به مهاجرت به اروپا ندارندسه) باید در نظر داشت که مقررات فعلی اقامت در ایران نیز، به شدت سخت بوده است و این آئین‌نامه در واقع برای تسهیل این مقررات وضع شده است.

چهار) در عین حال باید در نظر داشت که یکی از مزیت‌های مصوبه دولت این است که حتماً لازم نیست سرمایه‌گذاری در امور تولیدی و عمرانی باشد و قید شده که سپرده‌گذاری در بانک، سرمایه گذاری در اوراق مشارکت و سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن هم به عنوان سرمایه‌گذاری پذیرفته است.

چه افرادی می توانند اقامت ایران را داشته باشند؟

۱) دارای ۵ سال سابقه اقامت قانونی متوالی یا متناوب در ایران بوده و به هنگام تقاضا به سن ۱۸ سال تمام رسیده باشد.

۲) دارای دو سال سابقه اقامت قانونی متوالی یا متناوب در ایران بوده و مقام عالی علمی یا شغل یا تخصص او در امور تولیدی و عمرانی به تأیید مقامات صلاحیتدار مملکتی رسیده باشد.

۳) دارای دو سال سابقه اقامت قانونی متوالی یا متناوب در ایران بوده و خدمات شایسته و ارزنده او به امور عام المنفعه در ایران به تأیید مقامات صلاحیت‌دار مملکتی رسیده باشد.

۴) دارای دو سال سابقه اقامت قانونی متوالی یا متناوب در ایران بوده و در امور تولیدی و عمرانی ایران که مورد تأیید مقامات صلاحیتدار ایران باشد سرمایه گذاری کرده باشد.

۵) دارای دو سال سابقه اقامت قانونی متوالی یا متناوب در ایران بوده و درآمد شخصی یا حقوق یا مستمری بازنشستگی او به تأیید یکی از بانک‌های مجاز ایران رسیده باشد.

چرا باید از آی پی خارج از ایران در هنگام کار با صرافی های خارجی استفاده کنیم؟

چرا باید از آی پی خارج از ایران در هنگام کار با صرافی های خارجی استفاده کنیم؟ وقتی وارد حوزه ارز های دیجیتال میشیم، نیاز داریم برای خرید و فروش رمز ارز ها از صرافی های متمرکز و غیر متمرکز استفاده کنیم؛ به دلیل اینکه بیشتر صرافی های ایرانی، ارز ها و امکانات محدودی رو در اختیارمون قرار میدن، به ناچار باید سرمایه هامون رو به صرافی های خارجی انتقال بدیم و اونجا خرید و فروش انجام بدیم، اما مشکلی که وجود داره اینه که بیشتر صرافی های خارجی دسترسی کشور ایران رو به مسدود کردند و به کشور های مورد تحریم از جمله ایران سرویسی نمیدن. ما در این مقاله قصد داریم به موضوع چرا باید از آی پی خارج از ایران در هنگام کار با صرافی های خارجی استفاده کنیم، بپردازیم و به راهکار های موجود اشاره کنیم. همچنین برای داشتن اطلاعات بیشتر در مورد امنیت در خرید و فروش ارز های دیجیتال می تونین به مقاله ای در همین مورد در سایت صرافی اینانس مراجعه کنین.

IP چیست؟

یکی از اصطلاحات دنیای دیجیتال که همه ماها اونو شنیدیم، واژه IP هست. IP مخفف Internet Protocol هست و به آدرس هایی گفته میشه که در هنگام اتصال به اینترنت، به کامپیوتر تعلق میگیره. آدرس های IP شناسه ای هستن که ارسال اطلاعات بین دستگاه های موجود در شبکه رو ممکن میکنن و حاوی اطلاعات موقعیت مکانی هستن که دسترسی دستگاه ها به این موقعیت ها رو فراهم میکنن.

مشکلات استفاده از صرافی های خارجی

همان طور که در اول مقاله اشاره کردیم، به دلیل محدودیت ها و کمبود هایی در هنگام استفاده از صرافی های ایرانی بوجود میاد، تریدر های حرفه ای و کسانی که شغلشون ترید کردنه، ریسک استفاده از اکسچنج های خارجی و از دست دادن سرمایه شون رو به جون میخرن و سرمایه هاشون رو به اون صرافی ها انتقال میدن. به دلیل اینکه صرافی بایننس امنیت و امکانات بی شماری رو در اختیار کاربرا قرار میده، بیشتر ایرانی ها کار کردن با این پلتفرم رو ترجیح میدن. اما این صرافی ارز دیجیتال، به دلیل تحریم، دسترسی کاربران ایرانی رو قطع کرده و اگر صرافی متوجه ایرانی بودنشون بشه حساب اونا رو میبندن و سرمایشون در اونجا قفل میشه.

چرا باید از آی پی خارج از ایران در هنگام کار با صرافی های خارجی استفاده کنیم؟

اگر به گذشته برگردیم، مشاهده میکنیم که از سال ها پیش موضوع تحریم ایرانی ها توسط صرافی های ارز دیجیتال مطرح بوده و دولت ها برای فشار آوردن به ایرانی ها، صرافی ها رو مجبور به قطع سرویس به کاربران ایرانی میکنن و اجازه فعالیت بهشون رو نمیدن. بسیاری از معامله گران حوزه ارز های دیجیتال، برای معامله و ترید کردن به سراغ صرافی های خارجی میرن و تمام سرمایه شون رو در اختیار این صرافی ها قرار میدن. صرافی بایننس بزرگ ترین پلتفرم معاملاتی جهان هست و امکانات بسیار جذابی به کاربران ارائه میده؛ تا چند سال پیش مشکلی با کاربران ایرانی نداشت و اجازه فعالیت کردن بهشون رو میداد؛ اما در اواخر سال 2020 این صرافی ایران کاربران ایران رو تحریم کرد و مهلت یک هفته ای داد که سرمایه هاشون رو از اون صرافی خارج کنند. اما با توجه به تجربه های پیشین، صرافی هایی وجود دارد که به یک باره، حساب کاربران ایرانی رو مسدود میکنه و اجازه برداشت سرمایه ها رو نمیده.

برای اینکه از این کار جلوگیری کنیم و ریسک بسته شدن حسابمون رو در صرافی های خارجی به حداقل برسونیم، باید از آی پی خارج از ایران برای فعالیت در این صرافی استفاده کنیم. در ادامه به راهکار های موجود برای تغییر آی پی و جلوگیری از بسته شدن حساب در صرافی های خارجی میپردازیم:

1. استفاده از VPN

وی پی ان ها برنامه های تغییر آی پی هستن که با استفاده از این روش، سایت ها و صرافی ها متوجه ایرانی بودنمون نمیشن. وی پی ان ها هم نسخه رایگان دارن که میتونین از اینترنت دانلود کنین و به صورت رایگان ازش استفاده کنین و هم نسخه پولی که باید در طی زمان مشخصی اشتراک تهیه کنین تا بتونین ازش استفاده کنین. اما این روش آنچنان هم کار ساز نبوده و نمیتونیم برای معامله و ترید ارز های دیجیتال ازش استفاده کنیم؛ به این دلیل که در چرا باید در خارج از کشور ثبت شرکت کنیم؟ هنگام استفاده از وی پی ان ها امکان قطعی اینترنت وجود داره و دسترسی به وی پی ان غیر فعال شه، در نتیجه صرافی های خارجی متوجه ایرانی بودنمون میشن و بلافاصله حساب کاربریمون بسته میشه. بهترین راهکار، استفاده از VPS هست.

2. VPS

Vps مخفف عبارت Virtual Private Server به معنی سرور مجازی. سرور مجازی همون سرور اختصاصی هست که با استفاده از تکنیک های مجازی سازی به چند سرور مجازی تقسیم شده. ساختار وی پی اس ها به گونه ای طراحی شده که در هنگام استفاده از اون، کسی نمیتونه موقعیت مکانی ما رو تشخیص بده و ما با خیال راحت میتونیم با استفاده از این سرور مجازی، وارد صرافی های خارجی ارز دیجیتال شیم و به ترید و خرید و فروش ارز ها بپردازیم. بیشتر معامله گران و کسانی که در طول روز ساعات زیادی رو صرف ترید و خرید و فروش میکنن معمولا از این روش استفاده میکنن. اما یکی از معایبی که کاربران ایرانی استفاده از vpn رو به vps ترجیح میدن، اینه که vps ها هزینه خرید اشتراک بالایی نسبت به vpn ها دارن و برای بعضی ها، صرفه اقتصادی نداره ودر نتیجه کاربران ایرانی ریسک از دست دادن سرمایشون رو با استفاده کردن از vpn قبول میکنن.

تفاوت بین VPN و VPS

تفاوت اصلی بین وی پی ان و وی پی اس، اینه که VPN با هر بار اتصال، آی پی موقعیت مکانیش عوض میشه و یه آدرس جدید به دستگاه شما میده، اما در VPS ها اینگونه نیست و آی پی موقعیت شما با توجه به اون کشوری که خریداری کردین ثابت میمونه.

نمونه ای از صرافی هایی که کاربران ایرانی را تحریم نکردند:

1. صرافی کوینکس

این صرافی در دسامبر سال 2017 در هنگ کنگ تاسیس شد. این صرافی بیش از 5 سال هست که داره به فعالیتش ادامه میده و بیش از 400 ارز دیجیتال رو پشتیبانی میکنه. یکی از نقاط قوت این صرافی اینه که تا به امروز مشکلی با کاربران ایرانی نداشته و توجهی به تحریم های موجود علیه ایران نکرده و کاربران میتونن با آی پی ایران در این صرافی ثبت چرا باید در خارج از کشور ثبت شرکت کنیم؟ نام کنن.

2. صرافی کوکوین

صرافی کوکوین از سال 2013 مشغول آزمایش فنی فناوری بلاک چین و معماری پلتفرم ها بوده که در نهایت در سال 2017 به طور رسمی صرافی خودشون رو راه اندازی کردن و هزینه تامین بودجه برای توسعه این صرافی از طریق ICO یا عرضه اولیه جمع آوری کردن. این صرافی همانند کوینکس از زمان فعالیت خود تا به امروزه که این مقاله رو مینویسیم مشکلی با کاربران ایرانی نداشته اما بهتره که از یک وی پی ان با آی پی ثابت در هنگام ورود به این صرافی ها استفاده کنین.

3. صرافی Lbank

صرافی ال بانک(LBank Exchange) که نام کامل اون Ledger Bank هست در سال 2015 در جزایر ویرجین تاسیس شد. این صرافی تحت مالکیت یه شرکت چینی به اسم Superchains Network Technology co هست و با 7 میلیون کاربر در 210 کشور، به یکی از محبوب ترین و قابل اعتماد ترین پلتفرم به خصوص در میان ایرانیان به دلیل تحریم نبودن، برای خرید و فروش ارز های دیجیتال مورد استفاده قرار میگیره.

با تمام این گفته ها، درسته که این سه صرافی نام برده شده مشکلی با ایرانی ها ندارن و با آی پی ایرانی میشه وارد اونا شیم، اما با توجه به سابقه های قبلی، در صورت فشار بیشتر ایالت متحده آمریکا به این صرافی ها، به ناچار مجبور میشن ایرانی ها رو هم تحریم کنن و ممکنه بدون اینکه هشداری مبنی بر تحریم به ایرانی ها بدن، سرمایمون در اونجا قفل شه و دسترسیمون به حساب قطع شه.

نکته مهم: از صرافی ایرانی به صورت مستقیم به صرافی خارجی واریز و برداشت انجام ندهید

صرافی های بین المللی با رصد و پیگیری تراکنش ها، میتونن مبدا و مقصد پول رو تشخیص بدن و اگه متوجه شن که مبدا واریزی از طریق صرافی های ایرانی صورت گرفته، پیامی در قالب هشدار به حساب کاربری شما صادر میکنن و در صورت نادیده گرفتن هشدار، حساب کاربریتون رو مسدود میکنن. برای نمونه پیام زیر متعلق به صرافی FTX هست که متوجه واریز پول از کشور های تحریم شدن.

( با بررسی های صورت گرفته توسط حساب کاربری شما، متوجه شدیم که مبدا واریزی از یک صرافی با ریسک بالا است. لطفا در واریز های بعدی نسبت به ارسال از صرافی های با ریسک بالا و کشور های تحریم، پرهیز کنید. در صورت تکرار این رفتار، منجر به بستن حساب کاربریتان میشود).

صرافی های بزرگ دنیا مانند بایننس و کوین بیس از شرکت های تجزیه و تحلیل داده برای پیگیری و شناسایی این تراکنش ها استفاده میکنن و آدرس های که در کشور های تحریم فعالیت میکنن رو به راحتی پیدا میکنن. پیشنهاد ما، علاوه بر استفاده از یک وی پی ان با IP ثابت یا VPS اینه که از یک کیف پول برای انتقال رمز ارز هاتون استفاده کنین. یعنی قبل از فرستادن دارایی به صرافی خارجی، اول اونو به کیف پول انتقال بدین و بعد به صرافی خارجی منتقل کنین تا از ریسک احتمالی مطلع شدن ایرانی بودن شما جلوگیری کنه.

از این رو به کاربران ایرانی توصیه میشه از چند کیف پول برای انتقال رمز ارز های خودشون استفاده کنن و در صورت دریافت هشدار های مشابه، سرمایه هاشون رو به مکان امنی انتقال بدن.

سوالات متداول

• آیا صرافی های غیر متمرکز یا ( Decentralized Exchanges ) قابلیت شناسایی موقعیت مکانی ما رو دارن؟

در جواب به این سوال باید گفت: بله. صرافی های غیر متمرکز ابتدا با استفاده از آی پی، آدرس های غیر مجاز که در کشور های تحریم فعالیت میکنه رو شناسایی میکنه و اقدامات لازم رو در اون باره انجام میده. البته چون دارایی در کیف پول شماست و صرافی غیر متمرکز هیچ دخالتی در کیف پول شما نداره نمیتونه دارایی شما رو بلاک کنه و فقط اجازه دسترسی شما به پلتفرم خودش رو قطع میکنه. صرافی های غیر متمرکزی که اجازه فعالیت به ایرانی ها نمیده عبارت است از: یونی سواپ و پنکیک سواپ.

• آیا صرافی خارجی دارایی منو میتونه بلاک کنه؟

به علت اینکه کلید خصوصی کیف پول شما در اختیار صرافی ها هستش؛ بله! میتونه حساب کاربری شما رو در صورت رعایت نکردن و نقض قوانینی که اون صرافی برای افراد تعیین کرده، مسدود کنه.

نتیجه

ما در این مقاله سعی کردیم به مشکلات صرافی های خارجی و همچنین به موضوع چرا باید از آی پی خارج از ایران در هنگام کار با صرافی های خارجی استفاده کنیم؟ بپردازیم و راهکار های موجود برای دور زدن این تحریم رو بیان کنیم. نکته ای که باید مورد توجه قرار بدین اینه که سعی کنین در صرافی های ایرانی خرید و فروش خودتون رو انجام بدین و یا اگر ریسک استفاده از صرافی های خارجی رو تقبل میکنین، از سرویس های تغییر آی پی در هنگام ورود به این صرافی ها به کار ببرین. همان طور که در بالا اشاره کردیم اگر شما تریدر حرفه ای هستین و بیشتر مواقع به ترید کردن مشغول هستین، حتما از یک VPS استفاده کنین. معمولا کشور هایی مانند هلند، کانادا، سوئد و سنگاپور، انتخاب مناسبی برای VPS مد نظر شما هستن. امیدواریم از مطالعه این مقاله به اهمیت استفاده از وی پی ان و وی پی اس پی برده باشین و تمام جوانب کار در صرافی هایی خارجی ارز دیجیتال رو در نظر گرفته باشین.

پلمپ دفاتر چیست ؟

پلمپ دفاتر

باتوجه به قوانین مصوبه کلیه شرکتهایی که ثبت می شوند باید دارای پلمپ دفاتر باشند . از این رو دانستن اینکه پلمپ دفاتر چیست ؟ مهم می باشد. در اداره ثبت شرکتها پلمپ دفاتر انجام می شود . در نتیجه از اقدامات بعد از ثبت شرکت پلمپ دفاتر تجاری می باشد .

شرکتهای تجاری در جهت اظهارات هزینه ها و درآمدهای خود نیاز به دفاتر پلمپ دفاتر دارند که این موضوع در ماده 6 قانون تجارت برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی تصویب شده است . در ادامه به انواع دفاتر مالی می پردازیم همراه ما باشید.

انواع دفاتر تجاری 1401

هر تاجری به استثناء کسبه جزء مکلف است 4 قسم دفتر داشته باشد :

 • دفتر روزنامه
 • دفتر کل
 • دفتر دارائی
 • دفتر کپیه

پلمپ دفاتر به صورت دفتر کل و روزنامه می باشند که بر حسب کارکرد 50-100-150برگی می باشند.

کلیه شرکتهای فعال حتی در صورتی که فعالیتی ندارند باید در جهت مشخص کردن عملکرد مالی خود پلمپ دفاتر را تکمیل نمایند . در صورتی که مدیران شرکت در تکمیل این دفاتر کوتاهی نمایند باعث علی رأس شدن شرکت نیز می شوند.

الزامی است که تاجر در هنگام تکمیل این دفاتر کلیه اموال و دارایی ها از جمله منقول و غیر منقول و دیون مطالبات سال گذشته خود را با تمام جزئیات در دفتر ثبت و امضا نماید.

دفتر دارایی مورد استفاده قرار نمی گیرد و تاجران معمولا بجای آن از ترازنامه و یا بیلان استفاده می کنند .

در تعریف ترازنامه باید بدین صورت بیان کرد که خلاصه ای از نتیجه های حساب های دفتر کل و یا دفتر دارایی می باشد که به شکل جدول مانده حساب شرکت و یا موسسه را نشان می دهد که در زمان بررسی مشخص می شود که شرکت در مدت فعالیت به سوددهی رسیده است و یا ضرر کرده است .

دفتر روزنامه چیست ؟

دفتر روزنامه ، دفتری است که در ان کلیه هزینه های سودو زیان به صورت روزانه درج می شود .

دفتر کل چیست ؟

به دفتر که در ان ریز هزینه های دفتر روزنامه به صورت هفتگی وارد شود دفتر کل می گویند .

نکته : دفاتر قانونی مورد تایید سازمان امور مالیاتی، دفاتری هستند که مطابق مقررات مواد ۱۱و ۱۲ قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ در اداره ثبت اسناد و دفتر مشاغل از طرف ادارات امور اقتصادی و دارایی پلمپ گردد.

اولین گام برای ثبت دفاتر تجاری چیست

اولین گام برای ثبت دفاتر تجاری چیست ؟

در ابتدا برای ثبت درخواست و ثبت دفاتر پلمپ مراجعه به سایت اداره ثبت شرکت ها به نشانی اینترنتی www.irsherkat.ssaa.ir و ورود به بخش ثبت پلمپ دفاتر تجاری شرکت ها می باشد . شما به دو صورت می توانید اقدامات ثبت پلمپ دفاتر را انجام دهید .

در روش اول موسسین شرکت ها با در دست داشتن و ارائه مدارک مورد نظر به سایت مراجعه کرده و مراحل پیچیده ثبت دفاتر را انجام می دهند .

در روش دوم با مراجعه به موسسه متخصص ثبتی و حقوقی و در اختیار گذاشتن مدارک و مجوزهای لازم به کارشناسان ثبتی خیال خود را از صحیح و به موقع انجام شدن امور آسوده خواهید کرد و تنها با یکبار مراجعه به موسسه کارهای ثبت دفاتر را به سرانجام خواهید رساند .

مراحل ثبت پلمپ دفاتر قانونی 1400-1401

بعد از مراجعه به سایت اداره ثبت و ورود به ثبت دفاتر تجاری باید تمام اطلاعذات خواسته شده در مورد متقاضی ثبت پلمپ دفاتر قانونی در سایت بارگزاری شود . در قسمت ثبت دفاتر نوع شخصیت را شخصیت حقوقی انتخاب کرده و تمامی اطلاعات مربوط به متقاضیان ثبت را واردکرده .

با وارد کردن اطلاعات صحیح در سامانه ثبت پیامک هایی در خصوص انجام هریک از مراحل ثبتی برای شما ارسال خواهد شد . در این زمان باید اطلاعات خواسته شده در زمینه شروع و تکمیل سال های مالی را وارد کنید .

این اطلاعات باید دقیق و برپایه روز و ماه و سال مالی موردنظر باشد . این نکته را در نظر بگیرید که زمان پایان سال مالی بر اساس ثبت شخص حقوقی و نیز درخواست زمان پلمپ در نظر گرفته نمی شود .

سپس با پر کردن فیلد مخصوص به آدرس معین شده برای دریافت دفاتر پلمپ قانونی که باید اطلاعات کامل و صحیح نشانی شرکت باشد درج شود . دفاتر پلمپ شده به آدرس واردش ده ارسال می شود پس باید در زمان درج آن دقت کافی را داشت .

در مرحله بعد اطلاعات شخصیت حقوقی را مشاهده کرده و در صورت صحت آن ها تایید مدارک را وارد کرده در غیراین صورت باید برای اصلاح آن به واحد ثبتی مراجعه کنید.

در مرحله بعدی بر طبق اطلاعاتی که متقاضی وارد کرده شماره پیگیری به متقای ارائه می شود

سپس سمت هر فرد را در شرکت از فهرست انتخاب کرده و اطلاعات اعضای هیئت مدیره را در سایت وارد میکنید .

در مراحل بعد اسامی اعضای هیئت مدیره شامل نام و نام خانوادگی و تمامی مدارک شناسایی اعضا را وارد کرده و به مرحله بعدی مراجعه می کنید .

در چرا باید در خارج از کشور ثبت شرکت کنیم؟ مرحله بعدی ثبت پلمپ دفاتر اعضای هیئت مدیره را در شرکت مشخص کرده و سمت هرکدام از اعضا و مسئولیت محدود و یا نامحدود آن ها را در شرکت مشخص کرده و حق امضا داران را نیز در شرکت مشخص میکنید.

در ادامه بخشی وجود دارد که شامل دفتر مورد تقاضای شخص حقوقی می باشد که در آن باید نوع دفاتر پلمپ از دفاتر روزنامه کل و روزنامه و تعداد برگ های آن و جلد آن دفتر را مشخص کرده و اطلاعات درج شده را ذخیره می کنید .

در مرحله بعد باید مدارک و اظهارنامه های پلمپ دفاتر مورد تایید در سایت را با زدن دکمه تایید مشخص کنید .

پس از تکمیل اطلاعات در خصوص ثبت پلمپ دفاتر باید اصل مدارک و اظهارنامه را به اداره ثبت ارسال کرده تا اداره پست دفاتر را به آدرسی که از قبل در سایت وارد کرده اید ارسال کند .

با دریافت شماره پیگیری پلمپ دفاتر با وارد کردن اطلاعات و زمان تحویل مدارک به پست را قید کرده وپذیرش نهایی را کلیک کرده و به مرحله بعدی می روید.

پس از ارسال مدارک مورد نیاز برای ثبت دفاتر ، بازرسان آن ها را بررسی کرده و در صورت تایید مدارک از سوی آن ها گزارش تایید پرداخت وجه دفاتر صادر خواهد شد . متقاضیان باید وجه مربوطه را به صورت اینترنتی در سایت پرداخت کنند.

چرا باید دفاتر پلمپ 1401 را ثبت کنیم؟

پس از تاسیس و ثبت شرکت، از اولین اقداماتی که باید انجام گیرد، پلمپ دفاتر است. پلمپ دفاتر توسط مرجع ثبت شرکت‌ها انجام می­شود. به این صورت که تمام صفحات شماره گذاری می­شود و شماره https://irsherkat.ssaa.ir/ ثبت شرکت در آن وارد شده و مهر اداره ثبت شرکت­ها در آن درج می­ شود. بطوری که امکان دست بردن در آن صفحات و جابجایی وجود نداشته باشد.

در پایان هر سال مالی هم شرکت باید دفاتر را به اداره مالیات تحویل دهد. حتی اگر فعالیتی نداشته و تمام صفحات دفتر سفید باشد. سوالی که مطرح می­شود این است که اگر شرکت عدم فعالیت خود را ثبت کند باز هم پلمپ دفاتر اجباری است؟

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا