اموزش فارکس در افغانستان

استفاده از اکسپورت در بورس ایران

استفاده از اکسپورت در بورس ایران

3 29 پیش بینی حرکات سود با استفاده از داده های حسابداری و XBRL

http://www.jamv.ir/article_115411_d8a80528b4fe4619ba85045cb4fcb292.pdf 2020-09-22 Journal of Accounting and Management Vision

3 29 تاثیر توانایی مدیریت بر محتوای اطلاعاتی سود با تاکید بر شهرت حسابرس

http://www.jamv.ir/article_118310_3577566361c29b93195764307ba85df4.pdf 2020-09-22 Journal of Accounting and Management Vision

3 29 بررسی نقش تعدیلگر ویژگی های شرکت بر تاثیر حاکمیت شرکتی بر ساختار سرمایه و عملکرد مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

http://www.jamv.ir/article_118350_215a7a0f5e97d47af767ce0f09c7cd0a.pdf 2020-09-22 Journal of Accounting and Management Vision

3 29 تاثیر عدم اطمینان محیطی بر رابطه بین انواع استراتژی و نوع تامین مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

ابراهیم عنایت پور شیاده

http://www.jamv.ir/article_118359_84ea51aa79f0425f603be8ca3897b761.pdf 2020-09-22 Journal of Accounting and Management Vision

3 29 بررسی رابطه مالکیت دولتی، محدودیت در تامین مالی،گزارشگری مالی متقلبانه و عملکرد شرکتها

سید مصطفی حسن زاده دیوا

http://www.jamv.ir/article_118366_7252045bea3d8fdcd36d9b7609586f99.pdf 2020-09-22 Journal of Accounting and Management Vision

3 29 بررسی تاثیر جو سازمانی مسموم، استرس شغلی و فرسودگی شغلی بر تمایل ترک خدمت کارکنان (مورد مطالعه: کارکنان اداره برق شهر مشهد)

http://www.jamv.ir/article_118367_5a87eac9db711210e891f4910134db7b.pdf 2020-09-22 Journal of Accounting and Management Vision

3 29 درماندگی مالی، کنترل داخلی و مدیریت سود

http://www.jamv.ir/article_118368_7c256d86cf75dde363b94697ce33205c.pdf 2020-09-22 Journal of Accounting and Management Vision

3 29 بررسی رابطه خطی بین مالکیت شرکتها از بعد خانوادگی و غیرخانوادگی با اقلام تعهدی اختیاری (مدیریت سود)

محسن حق وردی زاده

http://www.jamv.ir/article_118370_b2e391a7251470a96e4f599122d7c0dc.pdf 2020-09-22 Journal of Accounting and Management Vision

3 29 بررسی تأثیر موجودی نقدی بهینه و انحراف از موجودی هدف بر میزان ارزش شرکت.شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

http://www.jamv.ir/article_118505_02d70f8ca00491f324296fc17294d76d.pdf 2020-09-22 Journal of Accounting and Management Vision

3 29 بررسی تأثیر تجارت الکترونیک بر توسعه صادرات (مورد مطالعه: صنعت داروسازی در شهر مشهد)

رييس اتاق بازرگاني اهواز: موضوع ري اكسپورت در قانون تجارت مسكوت مانده است با واگذاري سهام اصل 44 سهامداران بزرگ سرمايه‌هاي سنگين خوزستان را مي‌برند

رييس اتاق بازرگاني اهواز گفت: با توجه به تجهيز نشدن بخش خصوصي در خوزستان و دولتي بودن اقتصاد استان، با واگذاري سهام تابع اصل 44 قانون اساسي از طريق بورس به مردم، سهام داران بزرگ كشور سرمايه‌هاي سنگين و درشت خوزستان را خواهند برد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، عبدالرحمن سليماني در مراسم بزرگداشت روز ملي صادرات توضيح داد: در هيچ دوره‌اي از تاريخ به اين ميزان كه امروز به مسئله واگذار كردن مسووليتها و مديريت در اقتصاد به بخش خصوصي توجه مي‌شود، توجه نشده است ولي لازم است به بعضي از مسائل توجه جدي‌تري شود. اقتصاد كشور مبتني بر اقتصاد دولتي بوده است ولي همواره در خوزستان اين مسئله به شكلي مضاعف به چشم خورده است.

وي افزود: اگر اقتصاد كشور به صورت عام 80 درصد دولتي و 20 درصد خصوصي بوده متاسفانه در استان اين نسبت 90 به 10 يا 95 به پنج درصد بوده است. اين مسئله عاملي شده كه بخش خصوصي توانمند و قدرتمندي در خوزستان شكل نگيرد. ضررهاي وجود صنعت و اقتصاد بخش دولتي مانند تورم، تخريب محيط زيست و ترافيك متوجه مردم ‌شده ولي منافع آن كمتر به مردم خوزستان ‌رسيده است.

سليماني توضيح داد: اگر در شرايط كنوني، شركت‌ها و سازمانهاي داراي مالكيت، با فشارهاي مديريت استاني گاهي در نقاطي از استان، مسجد، مدرسه، درمانگاه، مركز خيريه، خيابان يا پاركي مي‌ساختند از اين به بعد اين اتفاق نيز نخواهد افتاد. كساني كه سرمايه‌هايشان را از جاهاي ديگر مي‌آورند، ارزش افزوده و درآمدهاي ناشي از اين سرمايه‌ها را نيز به جاهاي ديگر خواهند برد. فعاليتهاي ناشي از ارزش افزوده اين سرمايه‌ها در استان خوزستان رسوب نخواهد كرد و به توسعه تبديل نخواهد شد.

وي افزود: اين مسئله، مشكلاتي به بار خواهد آورد كه بسيار بيشتر از مشكلات امروز خواهد بود. در سفر هيات دولت به خوزستان از وزير بازرگاني تقاضا كرديم كه اين موضوع را در دولت مطرح كنند و چاره‌اي انديشيده شود كه مردم استان خوزستان براي واگذاري مالكيت صنايع و بنگاههاي اقتصادي دولتي موجود در خوزستان به نحوي در اولويت قرار گيرند.

سليماني بيان كرد: توسعه اقتصادي كشور نياز دارد كه به صادرات و مخصوصا صادرات غيرنفتي توجه ويژه‌اي داشته باشيم. توسعه صادرات غير نفتي به شيوه‌هاي مختلف در رفع معضلات اجتماعي كشور كمك مي‌كند.

وي تصريح كرد: با وجود صادرات سالانه حدود 14 ميليارد دلار، سرانه صادراتي ما رقمي كمتر از 200 دلار است و تا رسيدن به رقم نرمال سرانه صادراتي معادل 1000 دلار فاصله بسياري داريم. اين مساله بيانگر اين است كه بايد برنامه‌ريزي جدي داشته باشيم. رسيدن به سقف هزار دلار سرانه صادرات، راه مشكل و پر پيچ و خمي دارد ولي غير ممكن و دست نيافتني نيست چرا كه مملكت ما داراي پتانسيلهاي بسيار عظيمي است كه متاسفانه مورد بهره‌برداري و استفاده قرار نگرفته است.

سليماني خاطرنشان كرد: از هر يك ميليون دلار صادرات كالاهاي نفتي، هفت فرصت شغلي به دست مي‌آوريم. از هر يك ميليون دلار صادرات كالاهاي معدني، 80 فرصت شغلي و از هر يك ميليون دلار صادرات كالاهاي صنعتي 140 فرصت شغلي و از هر يك ميليون دلار صادرات كالاهاي كشاورزي 240 فرصت شغلي به دست مي‌آوريم. اين آمار به نوعي راهبرد ما را در استراتژي توسعه اقتصادي بيان مي‌كند و همچنين ضرورت توجه به توسعه صادرات را نشان مي‌دهد.

وي ادامه داد: هر منطقه متناسب با زيرساختها و پتانسيلهاي خود بايد راهبرد خود را در توسعه اقتصادي تعيين كند. ضرورت دارد به توسعه اقتصادي كشور از منظر استراتژيك توجه ويژه داشته باشيم و اين مساله متاسفانه مغفول مانده است. سرمايه‌ها و منابع اعم از آنچه در اختيار بخش خصوصي، دولت يا مردم است به سمتهايي هدايت نمي‌شود كه بهره‌وري را افزايش دهد و ما را به سمت توسعه واقعي هدايت كند.

رييس اتاق بازرگاني اهواز گفت: همه ساله در روز ملي صادرات، صادر كنندگان نمونه مورد حمايت و تشويق قرار مي‌گيرند ولي گزارشي اجرايي تهيه نمي‌شود كه چه ميزان از موانع توسعه صادرات برداشت شده و يا چه ميزان ساز و كارهاي اجرايي متناسب با توسعه صادرات است؟ از نيمه دوم برنامه سوم كه ورود كشور به سازمان WTO به صورت جدي مطرح شد چه روندي را طي كرديم؟ در استراتژي توسعه اقتصادي، توليد كشور تا چه ميزان صادرات محور است و در اين مسير هدايت شده است؟ سازمانهايي كه وظايفشان ايجاب مي‌كند از صادرات حمايت كنند چه ميزان توانسته‌اند اين نقش را ايفا كنند و چه ميزان ريسكهاي صادرات را براي صادر كنندگان كاهش دهند؟

وي يادآور شد: متاسفيم كه بگويم استان پهناور خوزستان، هنوز يك شركت حمل و نقل بين‌المللي ندارد. خوزستان، سرمايه‌هاي هنگفتي كه دارد كه بايد به تبعيت از اصل 44، بخش اعظم آن در اختيار مردم و بخش خصوصي قرار گيرد و اين درحالي است كه اين استان هنوز كارگزار بورس ندارد. متاسفانه زير ساختهاي مورد نياز در رابطه با صادرات پيش‌بيني نشده است. شايد دليل اصلي اين باشد كه استراتژي توسعه اقتصادي كشور تدوين نشده است كه بدانيم در كجا كمبود و مشكل داريم و در چه جاهايي نياز داريم بنيانها را تقويت كنيم و منابع را به چه جاهايي هدايت كنيم.

سليماني با بيان اين‌كه در قانون تجارت موضوع ري اكسپورت مسكوت مانده است، تصريح كرد: تنها در مناطق آزاد و ويژه، بحث ري اكسپورت مطرح است. مشكلاتي كه گمرك براي واردات موقت ايجاد مي‌كند مانع مي‌شود كه به قانون ري اكسپورت بپردازيم.

وي عنوان كرد: ايران از نظر سوق الجيشي فرصت آن را مي‌تواند در اختيار داشته باشد كه از قفقاز و هيماليا تا آفريقا را تحت پوشش فعاليتهاي اقتصادي و تجاري خود قرار دهد ولي متاسفانه به دليل اين كه قوانين و مقررات و زير ساختها و ابزار مورد نياز را دراختيار نداريم نمي‌توانيم از اين امكان بهره برداري و استفاده كنيم.

سليماني تاكيد كرد: ري اكسپورت مي‌تواند براي ما درآمدهاي بسيار خوبي ايجاد كند ولي از آن استفاده نمي‌كنيم. بازار نيازمند عراق و افغانستان ايجاب مي‌كند به موضوع ري‌اكسپورت توجه جدي داشته باشيم تا تجار كشور بتوانند با استفاده از منابع و تسهيلات بانكي، گشايش اعتبار كرده و به واردات و صادرات بپردازند.

وي ادامه داد: متاسفانه به محض اين‌كه بانكهاي كشور متوجه مي‌شوند قرار است كالايي ري‌اكسپورت يا ترانزيت شود، بازرگانان را مجبور مي‌كنند صددرصد منابع اعتباري را در اختيار بانك قرار دهند. متاسفانه قوانين و مقررات كشور ما تسهيل كننده اين امور نيست.

استفاده از اکسپورت در بورس ایران

دنیای‌اقتصاد: روز گذشته شرکت‌های متعددی طی انتشار اطلاعیه‌‌‌های مختلف سهامداران را نسبت هریک از مراحل فرآیند افزایش سرمایه خود مطلع کردند که در ادامه به تشریح جزئیات چندی از این اطلاعیه‌‌‌ها پرداخته شده است.

تعدد نهادهای ناظر و پیامدهای آن

انجمن حسابرسان داخلی در سال ۲۰۱۳ به ارائه مدل سه خط دفاعی پرداخت که در این مدل، واحدهای عملیاتی به عنوان مسوولان اجرای امور و همچنین خط اول کنترل‌های داخلی، تعیین و واحدهای تطبیق، بازرسی، امنیت، ریسک و کنترلر‌های موجود در مدیریت مالی را به عنوان مسوولان نظارت بر فرآیندهای خط اول دفاعی و مسوولان شناسایی، گزارشگری و مدیریت موثر ریسک‌ها در خط دوم دفاعی تعیین می‌‌‌کند. بر اساس این مدل، نقش حسابرسی داخلی به عنوان خط سوم دفاعی تعریف می‌‌شود. دو خط اول دفاعی زیرمجموعه مدیرعامل و خط سوم دفاعی…

افتتاح بزرگ‌ترین مرکز خدمات و پشتیبانی بازار ‌‌‌سرمایه

بزرگ‌ترین مرکز خدمات بازار سرمایه ایران به منظور پشتیبانی و خدمت‌‌‌رسانی شبانه‌‌‌روزی به سهامداران با حضور معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار افتتاح شد. افزایش چشمگیر تعداد فعالان بورس طی دو سال گذشته، ضرورت پاسخگویی و ارائه خدمات همه‌جانبه به سهامداران را دو چندان کرده است، از همین رو ساختمان بزرگ‌ترین مرکز خدمات بازار سرمایه ایران با هدف گسترش آموزش، پشتیبانی و رفع مشکلات سهامداران بازار سرمایه به صورت شبانه‌‌‌روزی مورد بهره‌‌‌برداری رسمی قرار گرفت، این مرکز، پشتیبانی و…

رد صلاحیت مدیران بانک‌هایی که سود بالا بدهند

ایبِنا: درحالی‌که برخی از بانک‌ها برای جذب مشتریان بیشتر اقدام به افزایش نرخ سود سپرده کرده‌اند، دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی می‌گوید که در صورت مشاهده، مدیران عامل این بانک‌ها رد صلاحیت می‌شوند. پیگیری‌ها نشان می‌دهد در روزهای گذشته بانک مرکزی به بانک‌هایی که نرخ سود بالا پرداخت می‌کنند تذکر جدی داده است و پرونده برخورد انضباطی با مدیران برخی از این بانک‌ها را که بیشتر بانک‌های خصوصی هستند، به جریان انداخته است.

بزرگترین مرکز خدمات و پشتیبانی بازار‌سرمایه ایران افتتاح شد

بزرگترین مرکز خدمات بازار سرمایه ایران، توسط کارگزاری مفید به منظور پشتیبانی و خدمت‌رسانی شبانه‌روزی به سهامداران با حضور معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار افتتاح شد.

شفاف‌‌‌سازی شرکت‌ها بر کدال نشست

دنیای‌اقتصاد: روز گذشته اطلاعیه‌‌‌های متعددی در سامانه کدال مبنی بر افشای اطلاعات بااهمیت شرکت‌ها منتشر شد که در ادامه به تشریح جزئیات چندی از این اطلاعیه‌‌‌ها پرداخته شده است.

استفاده از اکسپورت در بورس ایران بورس در آستانه تحقیق و تفحص مجلس؟

با کمک بازار سرمایه می‌توان سرمایه‏‏‏‏‏‏‌های سرگردان در دست مردم را جمع‌آوری و به‌سوی امور مولد هدایت کرد. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب گفت: در صورت کاهش فروش اوراق بدهی توسط دولت به‌منظور کسب درآمد بیشتر، بازار سرمایه تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد، بنابراین اگر دولت قرار است اوراق منتشر کند، بانک مرکزی نباید در آن زمان سیاست انقباضی پولی انجام دهد. از طرف دیگر، بانک مرکزی باید به‌عنوان بازارگردان اوراق دولتی در بازار سرمایه فعال باشد. غلامرضا مرحبا با اشاره به موضوع طرح…

بورس و قضیه بورس

اینکه رئیس قوه قضا و زیرمجموعه‌های مهم وی به مسائل بورس ورود پیدا کرده‌اند جای خوشحالی دارد؛ به‌ویژه وقتی مشاهده می‌شود که نگاه کارشناسانه ناشی از کسب اطلاعات نسبتا دقیق و بررسی شخصی در مواجهه ایشان با این مسائل وجود دارد.

افشای اطلاعات ۸ ناشر در کدال

دنیای‌اقتصاد: طی چند روز گذشته اطلاعیه‌‌‌های متعددی در سامانه کدال منتشر شده است که بخشی از این اطلاعیه‌‌‌ها به افشای اطلاعات بااهمیت شرکت‌ها اختصاص دارد. این اطلاعیه‌‌‌ها که در دو گروه الف و ب دسته‌‌‌بندی می‌‌‌شوند، از این رو برای سهامداران حائز اهمیت است که به بهای سهام شرکت‌ها سمت و سو می‌دهد. در ادامه به تشریح جزئیات چندی از این اطلاعیه‌‌‌ها پرداخته شده است.

کارنامه نمادهای برقی در‏‏‌ ۸ ماه سال ۱۴۰۰

دنیای‌اقتصاد- لیلا لامعی: در ایران شرکت‌های متعددی در زمینه تولید استفاده از اکسپورت در بورس ایران لوازم و دستگاه‌های مربوط به برق فعالیت دارند. در بورس اوراق بهادار تهران اما در حال حاضر ۱۰ نماد در گروه «ماشین‌آلات و دستگاه‌های برقی» فعال هستند که گرچه سهم چندان بزرگی از کل بازار (بورس و فرابورس) ندارند اما این نمادها قدمت دیرینه‌‌‌ای در زمینه تولید لوازم برقی دارند. ارزش بازار این ۱۰ نماد در مجموع کل بازارهای بورس و فرابورس حدود ۱۸‌هزار میلیارد تومان است.

روشی آسان برای خانه‌دار شدن مردم

دنیای اقتصاد: اوراق سلف موازی استاندارد با تعریف جدید می‌تواند خرید متری مسکن را در بستر بازار سرمایه رقم زند؛ این در حالی است که پس از مطالعات قابل توجه انجام شده در این حوزه و مذاکره جدی با وزارت راه و شهرسازی، بورس کالا و سازمان بورس و اوراق بهادار، تعریف این اوراق آغاز شده و مراحل کمیته فقهی سپری و تاییدیه‌های لازم دریافت شده است.

جایگاه و الزامات شرط استقلال مدیر در نظامات حاکمیت شرکتی

فرآیند افزایش سرمایه ۸ ناشر

دنیای‌اقتصاد: طی چند روز گذشته شرکت‌های متعددی اطلاعیه‌‌های خود درخصوص فرآیند افزایش سرمایه به روش‌های متعدد را جهت آگاهی سهامداران در سامانه کدال منتشر کردند. در این بین ۴ناشر به ایستگاه پایانی این فرآیند رسیدند. در ادامه به تشریح جزئیات چندی از این اطلاعیه‌‌ها پرداخته شده است.

نقش بازار سرمایه در خلق ثروت

دنیای‌اقتصاد: سمت و سوی بورس، توسعه و اصلاح بازار سرمایه و نقش آن در تامین‌مالی کشور، راهکارها و اقدامات لازم برای بهبود شرایط این بازار سرمایه، فضای اقتصادی کشور و نقش و جایگاه دولت در حوزه بورس، جزو محورهای نشست اصلاحات اقتصادی در دهه۱۴۰۰ بود. نشستی که دیروز از سوی پژوهشکده امور اقتصادی و با حضور حسین عبده‌تبریزی، مدرس و مشاور مالی، محمدعلی دهقان‌دهنوی، رئیس سابق سازمان بورس و اوراق بهادار و عضو هیات‌علمی دانشگاه علامه‌طباطبایی، رضا راعی، عضو هیات‌علمی دانشگاه تهران و وحید روشن‌قلب، مدیر نظارت بر بازار…

ادامه بورسی‌شدن استارت‌آپ‌‌ها

ایسنا: معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار از ادامه روند ورود استارت‌آپ‌ها به بازار سرمایه خبر داد. علیرضا ناصرپور در گفت‌‌وگو با «ایسنا»، با اشاره به درج نماد تپسی به‌عنوان نخستین استارت‌آپ در فرابورس اظهار کرد: فرابورس روند پذیرش حدود چهار مجموعه را به‌صورت همزمان پیش می‌‌برد. البته روند پذیرش به‌خاطر ابهامی که در دستورالعمل وجود داشت متوقف شده بود که خوشبختانه این ابهام در اولین جلسه هیات‌مدیره برطرف شد و پذیرش صورت گرفت. وی با بیان اینکه روند بررسی سایر شرکت‌ها نیز ادامه دارد،…

میثم فدایی سرپرست فرابورس شد

فرارسانه: رئیس هیات‏‏‌مدیره فرابورس ایران از انتخاب میثم فدایی مدیر فعلی نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس به عنوان سرپرست فرابورس خبر داد. محمد جواد سلیمی با اشاره به جلسه‏‏‌ عصر شنبه هیات‏‏‌مدیره فرابورس عنوان کرد: از آنجا که امیر هامونی قرار است از این پس سکان مدیرعاملی بازار متشکل معاملات ارز ایران را بر عهده بگیرد و در سنگر دیگری قبول مسوولیت کند، اعضای هیات‏‏‌مدیره فرابورس با استعفای وی موافقت کردند. به گفته وی به دنبال خروج قریب‌الوقوع هامونی از فرابورس، میثم فدایی با حفظ سمت به عنوان…

سکان هدایت بازار متشکل ارزی به هامونی سپرده شد

سنا: با تصمیم هیات‏‏‌مدیره شرکت مدیریت بازار متشکل معاملات ارز ایران، امیر هامونی که رئیس هیات‌مدیره این شرکت نیز بود به عنوان مدیرعامل این شرکت انتخاب شد. هامونی از مهرماه ۱۳۹۱ عهده‏‏‌دار مدیرعاملی فرابورس ایران بود و سوابقی همچون مدیریت فرابورس، کارشناس امور بورس‏‏‌ها و بازارها در سازمان بورس و اوراق بهادار، رئیس هیات‏‏‌مدیره شرکت سهامی مدیریت بازار متشکل معاملات ارزی و نایب‌رئیسی هیات‌مدیره شرکت مدیریت فناوری بورس تهران را در رزومه کاری خود دارد. ‎در دوره تصدی هامونی در فرابورس، بازارها و…

افزایش سرمایه چادرملو ضروری است

دنیای‌اقتصاد: حسابرس معدنی و صنعتی چادرملو طبق گزارش توجیهی هیات‌مدیره این شرکت نظر خود را مبنی بر لزوم انجام افزایش سرمایه منعکس کرد.

خودروهای لوکس؛ ‌میهمان بورس

دنیای اقتصاد: در حالی که هنوز تکلیف قیمت خودروهای داخلی مشخص نشده و ستاد تنظیم بازار تصمیم نهایی خود را در این مورد اعلام نکرده، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار از احتمال عرضه برخی محصولات خودروسازان در بورس صحبت به میان آورده است. همزمان از وزارت اقتصاد نیز خبر می‌رسد نامه‌نگاری‌هایی بین این وزارتخانه و سازمان امور اموال تملیکی برای عرضه بخش عمده خودروهای مانده در گمرک، در بورس انجام شده است.

آفت اقتصاد دستوری در بورس

دنیای‌اقتصاد: رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار به اتاق تهران رفت و شنونده و پاسخ‌دهنده گلایه‌ها و انتقادات بخش‌خصوصی بود. فعالان اقتصادی در این نشست به ۶ موضوع اصلی اشاره داشتند. نخست آنکه اعتماد مردم نسبت به این بازار سلب شده است که البته این موضوع از استفاده از اکسپورت در بورس ایران سوی رئیس سازمان تایید شد و عنوان کرد که برنامه‌‌هایی برای جلب‌اعتماد مجدد جامعه در دست اقدام است. دومین موضوع به موضوع دامنه‌نوسان برمی‌گشت که همواره از سوی فعالان بازار سرمایه مورد انتقاد بود و این‌بار نیز با حضور رئیس جدید سازمان بورس و اوراق بهادار باز‌هم…

صدای سهامدار

۶۳۱۷. ۰۹۱۹: چرا در حالی که کارشناسان اعلام می‌کردند‌ روند بورس تا حد زیادی به قیمت دلار بستگی دارد، امروز که قیمت دلار ۳۰هزار تومان را رد کرد باز‌هم بازار ریخت؟ این حرکت دلار و بورس در جهت مخالف یکدیگر چه توجیهی دارد؟

منفعت سرمایه‌گذاران از بودجه ۱۴۰۱

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار از اتفاقات مهمی در این بازار خبر داد. ازحذف قیمت‌گذاری دستوری و عرضه‌های اولیه تا رایزنی با مقامات دولتی در مورد بودجه و تبعات آن برای سرمایه‌گذاران بورسی. به گزارش «سنا» مجید عشقی، رئیس سازمان بورس استفاده از اکسپورت در بورس ایران درهمین رابطه گفت: هر سال در ایام تقدیم بودجه به مجلس، گمانه‌زنی‌‌هایی درخصوص اعداد و ارقام بودجه مطرح می‌شود اما این اعداد و ارقام قطعی نیست و قطعا روی کلیت بازار اثر منفی غیرواقعی خواهد داشت.

ناشران بورسی در مسیر افزایش سرمایه

دنیای‌اقتصاد: افزایش سرمایه به استفاده از اکسپورت در بورس ایران عنوان راهی برای تامین مالی شرکت شامل روش‌هایی همچون از محل سود انباشته (سهام جایزه)، از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران، از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها و به روش صرف سهام می‌شود. هر شرکتی بسته به شرایط و موقعیت مالی خود یکی از روش‌های فوق را جهت انجام این فرآیند در نظر می‌گیرد اما از آنجا که انجام افزایش سرمایه نیازمند اخذ تاییدیه از هیات‌مدیره، حسابرس قانونی شرکت و در نهایت سازمان بورس و اوراق بهادار تهران است، فرآیندی زمان‌بر محسوب می‌شود. بنابراین…

الزام بانک‌ها به افشای اطلاعات سرمایه‌گذاری‏‏‌ها در بورس

سنا: از این پس تمام بانک‌های پذیرفته ‌‌‌شده در بازار سرمایه ملزم هستند علاوه بر افشای اطلاعات مربوط به تسهیلات پرداختی به مشتریان و سپرده‌‌‌های دریافتی از سپرده‌‌‌گذاران، اطلاعات مربوط به سرمایه‌گذاری در اوراق بدهی، سرمایه‌گذاری در سهام و هزینه‌‌‌های مالی را نیز به صورت ماهانه افشا کنند.

شفاف‌‌‌سازی ۶ ناشر بر کدال نشست

دنیای‌اقتصاد: روز گذشته شرکت‌های بورسی و فرابورسی متعددی اطلاعیه‌‌‌های خود را تحت عنوان «افشای اطلاعات بااهمیت» در سامانه کدال منتشر کردند که در ادامه به تشریح جزئیات چندی از این اطلاعیه‌‌‌ها پرداخته شده است.

فرآیند افزایش سرمایه ۴ ناشر

دنیای‌اقتصاد: افزایش سرمایه به عنوان راهی برای تامین مالی شرکت‌هاست. این فرآیند در طی مراحل متعدد و با روش‌های مختلفی انجام می‌شود. از این رو شرکت‌ها طی اطلاعیه‌‌‌های متعدد سهامداران را از مراحل این فرآیند آگاه می‌کنند. در این گزارش به تشریح جزئیات ۴ اطلاعیه پرداخته شده است.

مکانیزم‌های کمپین‌سازی

تامین مالی جمعی، در کشورمان سابقه‌‌‌ای نسبتا طولانی دارد. این موضوع به دلیل وجود فرهنگ کمک‌‌‌رسانی در گذشته است. از گذشته‌‌‌های دور، اگر یکی از اعضای اجتماع با مشکلی روبه‌‌‌رو می‌شد، پهلوانان و بزرگان شهر یا روستا، درصدد حل مشکل، برمی‌آمدند و اقدام به جمع‌‌‌آوری منابع مالی از مردم می‌‌‌کردند. هنگامی که جوانمردان وارد گود می‌‌‌شدند، مرشد و صاحب‌زنگ با نواختن صدای زنگ، از آنان «رخصت» می‌‌‌طلبید و پهلوانان، خطاب به پیر میدان‌‌‌دار گود، از او می‌‌‌خواستند برای کسی که ناتوان است، گلریزان کند و…

آیا سبدگردانی با سود تضمینی امکان‌پذیر است؟

سبدگردانی به عنوان یکی از اختصاصی‌ترین روش‌های سرمایه گذاری در بورس، مورد توجه افراد و شرکت‌های بسیاری قرار دارد.

شفاف‌‌‌سازی ناشران بر کدال نشست

دنیای‌اقتصاد: روز گذشته اطلاعیه‌‌‌های متعددی در سامانه کدال منتشر شد که بخشی از این اطلاعیه‌‌‌ها به «افشای اطلاعات بااهمیت» شرکت‌های بورسی و فرابورسی اختصاص داشت. در ادامه به تشریح جزئیات چندی از این اطلاعیه‌‌‌ها پرداخته شده است.

نقش نظارتی مجلس

در اقتصاد آزاد، نباید هیچ محدودیتی برای ورود افراد متخصص به یک حوزه قائل شد؛ استفاده از اکسپورت در بورس ایران مگر محدودیت‌های حرفه‌‌‌ای. اینکه بگوییم، مثلا بورس ما به صد کارگزار بیشتر احتیاج ندارد و جلوی صدور مجوز را بگیریم، به‌سادگی به انحصار منجر می‌شود. در حال حاضر، ما در نتیجه این محدودیت، کارگزاری‌‌‌هایی داریم که عملکرد بسیار ضعیفی دارند؛ اما مجوز آنها چند ده‌میلیارد تومان می‌‌‌ارزد، استفاده از اکسپورت در بورس ایران یعنی شخصی بدون اینکه کار خاصی انجام دهد و فقط به صرف اینکه در گذشته توانسته است مجوز یک کارگزاری را به دست آورد، دارایی چند ده‌میلیاردی…

بورس اصلاح کرد / حمایت از صندوق‌های دولتی قطع شد!

در پایان معاملات امروز بازار سهام شاخص کل به دلیل عرضه در شاخص‌سازان بیش از ۱/۳ درصد افت کرد و به یک میلیون و ۲۳۳ هزار واحد رسید.

به گزارش تجارت‌نیوز، اگرچه در جریان معاملات امروز بازار سهام شاخص کل روندی نزولی داشته و نمادهای شاخص‌ساز نیز در کف قیمتی خود معامله شدند اما برخی نمادهای کوچک روندی صعودی داشتند و در مدار مثبت معامله شدند.

همچنین برخی کارشناسان عقیده دارند اصلاحات مقطعی در برای بازار مفید است و ایمان رئیسی در اینباره می‌گوید: شاخص امروز شروع خوبی داشت اما اگر شاخص یک برگشت و اصلاح داشته باشد و بعد به سمت بالا حرکت کند، رفتار بهتر و مطمئن‌تری دارد و اگر شاخص بخواهد با حرکت پیوسته تا محدوده مقاومت ادامه دهد، ریزش شدیدی خواهد داشت.بنابراین چند اصلاح شاخص بورس بهتر است تا اینکه همان اتفاقی بیفتد که در فروردین تا مرداد شاهد بودیم و شاخص یک نفس حرکت رو به بالا و بعد هم ریزش داشته باشد.

از طرفی ابتدای هفته جاری ولید هلالات، کارشناس بازار سرمایه گفته بود به نظر می‌رسد ظرفیت ریزش بورس پر شده است و بازار تمایل چندانی برای ریزش ندارد. از طرف دیگر، تغییر رئیس سازمان بورس امیدواری جدیدی در بازار ایجاد کرده و سهامداران امیدوار شده‌اند که نگاه دولت به بورس تغییر کرده و برخلاف چند ماه گذشته، دولت تمایل به حمایت از بازار سرمایه دارد.

همچنین بی‌اعتمادی در مردم هنوز وجود دارد و این اعتماد باید به بازار سهام بازگردد تا روند ورود پول به بورس تسهیل شود.

صندوق‌های دولتی پالایشی و دارایکم روندی نزولی داشتند و احتمالا حمایت از این صندوق‌ها قطع شده است.

در جریان معاملات هفته گذشته نمادهای شاخص‌ساز روندی صعودی داشتند و همین صعود باعث شد تا این نمادها به اصلاح نیاز داشته باشند.

​چگونه برای موفقیت در بورس به اطلاعات با کیفیت دسترسی داشته و بهتر تصمیم گیری کنیم؟

در طول روز حجم زیادی از اطلاعات در بورس تولید می‌شود که برای موفقیت در معاملات باید آنها را تحلیل کرد. امّا تحلیل این حجم از اطلاعات کاری مشکل و زمانبر است. برای همین تکنولوژی‌های جدید به کمک سرمایه‌گذاران آمده‌اند تا در زمانی کوتاه بتوانند حجم زیادی از اطلاعات را تحلیل کنند. در ادامه برخی از این تکنولوژی‌ها بهمراه نمونه داخلی آنها معرفی شده‌اند.

​چگونه برای موفقیت در بورس به اطلاعات با کیفیت دسترسی داشته و بهتر تصمیم گیری کنیم؟

  • انتخاب سهم با هوش مصنوعی، تحلیل داده و الگوریتم‌های تحلیلی ابزارهایی فراتر از فیلترنویسی
  • تحلیل متن، از حذف اطلاعات کم اهمیت تا دسته بندی و سنجش مثبت یا منفی بودن متن
  • نوع نمایش اطلاعات با اهمیت‌تر از چیزی است که فکر می‌کنید

برای اینکه بتوانیم در بازار بورس موفق باشیم باید به خوبی بازار و سهم‌های مختلف را تحلیل کنیم تا بتوانیم از میان گزینه‌هایی که داریم در زمان مناسب بهترین انتخاب را داشته باشیم.

امّا حجم اطلاعاتی که در دسترس ما است بسیار زیاد است. از اطلاعات صورت‌های مالی گرفته تا هزاران پیامی که در شبکه‌های اجتماعی برای تحلیل و معرفی سهم در طول روز تولید می‌شوند داده‌هایی هستند که برای تحلیل در اختیار داریم. قطعاً یک معامله‌گر نمی‌تواند این حجم از اطلاعات را به تنهایی تحلیل کند چون نیاز به زمان و تلاش بسیار زیادی است.

تکنولوژی‌های جدید به ما کمک می‌کنند تا بتوانیم برای تحلیل اطلاعات دقت بیشتری داشته و در عین‌حال زمان کمتری صرف کنیم. از فیلتر کردن اطلاعات مهمتر بورسی مطابق با نیازهای سرمایه‌گذار تا انجام تحلیل‌های اتوماتیک و معامله با استفاده از خروجی تحلیل‌ها کارهایی است که معامله‌گران می‌توانند با استفاده از این تکنولوژی‌ها انجام دهند. در ادامه به برخی از این تکنولوژی‌ها و کاربردهایشان خواهیم پرداخت.

انتخاب سهم با هوش مصنوعی، تحلیل داده و الگوریتم‌های تحلیلی ابزارهایی فراتر از فیلترنویسی

اگر حتی مدت کوتاهی در بورس فعالیت داشته و اقدام به خرید و فروش کرده‌ باشید احتمالاً کم‌ و بیش با مفهوم فیلترنویسی آشنایید. در فیلترنویسی با توجه به اطلاعاتی که در دسترس است می‌توانیم سهم‌های مورد نظر خود را فیلتر کرده و بجای آنکه تعداد زیادی سهم را تحلیل کنیم، تعداد سهم‌ها را محدود کرده و مواردی را تحلیل می‌کنیم که برخی از ویژگی‌های مورد نظر ما را داشته‌اند. امّا در فیلترنویسی اطلاعاتی که به آنها دسترسی داریم محدود است. ضمناً در زمان استفاده از فیلترنویسی حتماً باید نگاهی هم به وضعیت کلی بازار و استراتژی معاملاتی خود داشته باشیم. زیرا معمولاً در بازار نزولی شانس موفقیت در خرید پایین‌تر است.

با استفاده از هوش مصنوعی، تحلیل داده و الگوریتم‌ها می‌توان حجم بسیار زیادی از اطلاعات را تحلیل و در نهایت به یک خروجی با کیفیت‌تر دست یافت. برای مثال فرض کنید که سهام وغدیر (هلدینگ غدیر) را در نظر گرفته‌ایم و می‌خواهیم در یک فرصت مناسب وارد این سهم شویم. آیا می‌توانیم قبل از ورود نسبت به رفتار حقوقی سهم اطمینان داشته و بدانیم که معاملات حقوقی بیشتر در جهت حمایت بوده یا در جهت کنترل قیمت است؟ با کمک هوش‌مصنوعی و تحلیل داده می‌توان رفتار حقوقی تمام سهم‌های بازار را بررسی کرد. الگوریتم‌ها به ما کمک می‌کنند تحلیل‌های عمیق‌تری داشته باشیم، در تصمیم‌گیری بهتر عمل کنیم و در نهایت بازدهی بیشتری کسب کنیم.

شما می‌توانید با ثبت نام در سایت تلبورس الگوریتم‌هایی دسترسی داشته باشید که در تحلیل و تصمیم‌گیری بهتر برای خرید سهام به شما کمک می‌کنند.

تحلیل متن، از حذف اطلاعات کم اهمیت تا دسته بندی و سنجش مثبت یا منفی بودن متن

بازار بورس چیزی فراتر از معاملاتی است که روی تابلو رخ می‌دهد. تابلوی سهم نشان‌دهنده‌ی کشمکش‌ها، تحلیل‌ و انتخاب‌های هزاران بازیگر مختلف است که هر یک با توجه به چشم‌اندازی که از آینده داشته اقدام به خرید یا فروش کرده است. شبکه‌های اجتماعی و کانال‌های مختلف از مهمترین منابعی است که در آن افراد تحلیل‌های خود را به اشتراک می‌گذراند. تعداد زیاد کانال‌ها و تحلیل‌هایی که در طول روز ارائه می‌شود موجب می‌شود که یافتن تحلیل‌ها و اخبار مربوط به یک موضوع یا سهم خاص کار دشواری باشد.

امّا با بکارگیری هوش مصنوعی و تحلیل متن می‌توان به سادگی به اطلاعات مورد نظر دسترسی داشت. فرض کنید شما می‌خواهید بدانید که چه پیام‌ها و اخباری در رابطه با تحلیل سهم فولاد وجود دارد. نرم‌افزارهای پیشرفته و حرفه‌ای به شما کمک می‌کنند تا به راحتی با جستجوی نماد یا موضوع مورد نظر، تمامی اخبار و تحلیل‌هایی که درباره‌ی فولاد تولید شده‌اند به شما نمایش داده شود.

با این وجود تکنولوژی‌های مرتبط با تحلیل متن از این هم فراتر رفته‌اند! ممکن است در باره‌ی سهم فولاد بیش از 100 پیام در روز داشته باشیم و اینجاست که باز مسئله زمان مطرح می‌شود. هوش‌مصنوعی به ما کمک می‌کند تا متوجه شویم که چه تعداد از این پیام‌ها مثبت، منفی یا خنثی بوده‌اند. بنابراین با تغییر لحن و نوع تحلیل‎ها می‌توانیم متوجه شویم که برای هر سهم در حال حاضر لحن پیام‌ها چگونه است و در گذشته لحن پیام‌های چگونه تغییر کرده است. با این کار در حقیقیت بجای خواندن تعداد زیادی از پیام‌هایی که در طول ماه‌ها تولید شده‌اند می‌توانیم با نگاه به یک نمودار ساده از وضعیت سهم در شبکه‌های اجتماعی و دیدگاه افراد نسبت به آن اطلاع پیدا کنیم.

نوع نمایش اطلاعات با اهمیت‌تر از چیزی است که فکر می‌کنید

2

در گذشته که آمار و اطلاعات کمتری وجود داشت نمایش داده‎ها کار ساده‎ای بود و به همین دلیل کمتر به نوع نمایش اطلاعات اهمیت داده می‌شد. به مرور زمان و با رشد حجم داده‌ها و تنوع استفاده از اکسپورت در بورس ایران آنها انتخاب اطلاعات مهم، ترکیب و نمایش نمایش اصولی این اطلاعات تبدیل به کاری تخصصی شده. برای مثال تابلوخوانی، بازارخوانی و در کل تحلیل اطلاعات بازار از جمله کارهایی است که یک تحلیل‌گر ممکن است بصورت روزانه انجام دهد. امّا اگر اطلاعات مهم و مرتبط را در کنار هم نگذاریم و یا محاسبات‌مان را با استفاده از اطلاعاتی انجام دهیم که بصورت اصولی نمایش داده نشده، در تحلیل‌هایمان دچار خطا می‌شویم. لذا از سرویس‌هایی استفاده کنید که در نمایش اطلاعات به محاسبات و ارتباطات دقت کرده و داده را به صورت اصولی نمایش می‌هند.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا