اموزش فارکس در افغانستان

نحوه محاسبه بهره مرکب در اکسل

شرح تابع EFFECT

تابعEFFECT مقدار نرخ بهره موثر سالانه را بر اساس نرخ بهره اسمی و تعداد دوره های مرکب سازی سالانه را محاسبه می کند. نوشتار این تابع به صورت زیر است:

=EFFECT(تعداد دوره , نرخ بهره اسمی)

ورودی های این تابع به شرح زیر هستند

نرخ بهره اسمی: مقدار نرخ بهره اسمی (این ورودی باید بین صفر و یک باشد)

تعداد دوره: تعداد دورهای مرکب شدن در سال (باید یک عدد صحیح مثبت باشد)

آنچه که تابع باز می گرداند

تابع EFFECT یک مقدار که نمایانگر مقدار نرخ بهره موثر سالانه است را باز می گرداند.

نکات

 • نرخ موثر سالانه معیاری از نرخ بهره است که برای مرکب سازی نرخ بهره استفاده شده و در مقایسات مالی (پروژه ها، وام ها و سود آوری و …) استفاده زیادی دارد. فرمول ریاضی آن به صورت زیر است:

برای دانلود مجموعه کامل راهنمای توابع به همراه فایل های مثال در اکسل به لینک کتاب «راهنما و مثال های توابع مایکروسافت اکسل» رجوع شود.

مثال های تابع EFFECT

مثال ۱

در زیر ما نرخ بهره موثر را برای چند نرخ بهره اسمی متفاوت و تعداد دوره های مرکب سازی مختلف محاسبه کرده ایم.

برای یادگیری نرم افزار اکسل به صورت کاربردی به دوره «آموزشی اکسل کاربردی» رجوع شود.

برای یادگیری برنامه نویسی به زبان VBA به دوره «آموزش VBA در اکسل» مراجعه نمایید.

خطاهای معمول

#NUM! : در صورتی مقدار نرخ بهره اسمی بین صفر و یک نباشد (صفر می تواند باشد اما یک نمی تواند).

#VALUE! : در صورتی که یکدام از مقادیر تعبیه شده در تابع عدد نباشد (حتی اعدادی که به صورت متن وارد می شوند)

محاسبه درصد رشد و میانگین نرخ رشد سالانه

نحوه محاسبه درصد رشد ، محاسبه میانگین نرخ رشد سالانه و محاسبه میانگین نرخ رشد مرکب چگونه است ؟ درک مفاهیمی مانند نرخ رشد (growth rate) و درصد رشد (growth percentage) به ما کمک می کند تا تصویری بهتری از محیط اطراف خود داشته باشیم. اگر لازم است رشد خود را نحوه محاسبه بهره مرکب در اکسل ردیابی کنید ، می توانید با حفظ درصد رشد ماهانه این کار را انجام دهید.

نرخ رشد ، متوسط تغییر است که هر ماه یا سال در یک دوره خاص اتفاق می افتد. ما رشد را از نظر درصد اندازه گیری می کنیم ، و آن را توسط AAGR (Annual Average Growth Rate) یا متوسط رشد سالانه و CAGR (Compound Average Growth Rate) محاسبه می کنیم که میانگین نرخ رشد مرکب است.

محاسبه نرخ رشد و رسم نمودار نرخ رشد در اکسل

محاسبه نرخ رشد ، درصد رشد ، میانگین نرخ رشد

درصد رشد و میانگین نرخ رشد سالانه

رشد یکی از مؤلفه های مهم زندگی شخصی و حرفه ای است زیرا هر کس در جستجوی راه و روشی است تا بتواند درصد رشد خود را در طول سالها افزایش دهد. هم می تواند مثبت و هم منفی باشد. چه کسی نمی خواهد درصد رشد مثبتی را در روندهای خود نشان دهد ؟

سرمایه گذاران کسب و کار ، حساب های ماهانه ، سه ماهه و نیمه سالانه را به دید خود نگاه می کنند؛ تا بتوانند تغییرات پایدار ایجاد کنند و اینها می تواند در پایان سال درصد رشد خوبی داشته باشد. محاسبه درصد رشد بسیار مهم است زیرا شما نیاز به سنجشی برای مقایسه رشد نسبت به دوره قبل دارید. یک عدد به تنهایی نمی تواند این کار را انجام دهد. به یاد داشته باشید ، سرمایه گذاران ، به دنبال سازمانهایی هستند که رشد مداوم را نشان داده اند.

درک رشد
درصد رشد چیست ؟
نحوه محاسبه درصد رشد
محاسبه میانگین نرخ رشد سالانه
محاسبه میانگین نرخ رشد مرکب
توضیح رشد سالانه
نتیجه

درک رشد

درک مفاهیمی مانند نرخ رشد (growth rate) و درصد رشد (growth percentage) به ما کمک می کند تا تصویری بهتری از محیط اطراف خود داشته باشیم. اگر لازم است رشد خود را ردیابی کنید ، می توانید با حفظ درصد رشد ماهانه این کار را انجام دهید.

فرض کنید شما نحوه محاسبه بهره مرکب در اکسل یک وبلاگ دارید و بازدید کنندگان در مرحله اولیه 1000 نفر بودند. در پایان ماه ، شما 1200 بازدید کننده دارید.

برای دانستن درصد رشد خود برای آن ماه ، به سادگی بازدید کننده فعلی خود را از بازدید کنندگان اولیه کسر کنید ، و این یعنی 1000 – 1200 = 200 است. اکنون آن را بر تعداد اولیه یعنی 1000 تقسیم کنید.

می توانید آن را به درصد تبدیل کنید تا بدانید که 20 درصد افزایش به سایت شما داده است. این یک درصد عالی برای کسی است که شروع کرده است.

هنگامی که هر ماه نتایج را پیگیری می کنید ، این امر به شما چشم انداز روشنی می دهد و به شما در درک تغییرات مورد نیاز برای ایجاد تغییرات کمک می کند.

مقالات بازاریابی

آنالیز داده های فروش

درصد رشد چیست ؟

اماباید بدانیم نرخ رشد ، متوسط تغییر است که هر ماه یا سال در یک دوره خاص اتفاق می افتد. ما رشد را از نظر درصد اندازه نحوه محاسبه بهره مرکب در اکسل گیری می کنیم ، و آن را توسط AAGR (Annual Average Growth Rate) یا متوسط رشد سالانه و CAGR (Compound Average Growth Rate) محاسبه می کنیم که میانگین نرخ رشد مرکب است.

نحوه محاسبه درصد رشد

اگر از روند کار آگاه نباشید ، محاسبه درصد رشد ممکن است نگران کننده به نظر برسد. نگران نباشید این روش ریاضی ساده و کاربردی است. هنگامی که از معادله آگاه شدید ، صرفاً قرار دادن جنبه های صحیح در نقطاط درست مهم است . به یاد داشته باشید که مفهوم اساسی نرخ رشد با توجه به تفاوت بین دو مقدار در یک زمان خاص بیان شده است. این برحسب درصد از مقدار اول بیان شده است.

شما فقط برای محاسبه نرخ رشد اساسی به ارقام رشد گذشته و موارد فعلی در نوک انگشتان خود نیاز دارید. فرض کنید یک واحد تجاری در مرحله اولیه 10000 واحد ارزش داشته باشد و در حال حاضر 25000 پس برای محاسبه نرخ رشد شما از فرمول استفاده می کنید

نرخ رشد = (نرخ فعلی – نرخ گذشته) ÷ نرخ گذشته

باید داده های داده شده را وارد کنید

نرخ رشد = 10000 / (10000- 25000)

نرخ رشد = 10000/15000

رقم اعشاری خود را به صورت درصدی با ضرب 100 نشان دهید

نرخ رشد = 1.نحوه محاسبه بهره مرکب در اکسل 5 * 100 = 150٪

بدین معنی که مقدار فعلی بسیار بزرگتر از مقدار قبلی است و به این افزایش درصد رشد گفته می شود. اگر مقدار کمتر بود ، آنگاه یعنی اینکه درصد رشد کاهش یافته است .

روشهای مختلفی برای تجزیه و تحلیل درصد رشد وجود دارد تا بتوانید برای پیشرفت شرکت خود برنامه های عملی ایجاد کنید. اگر می خواهید در مورد نرخ رشد بدانید می توانید با کمک فرمول نرخ رشد ساده یا با کمک میانگین نرخ رشد سالانه یا فرمول AAGR یا میانگین نرخ رشد مرکب که همچنین به عنوان CAGR شناخته می شود.

هر دو ابزار قدرتمندی برای پیش بینی درصد رشد در طی چندین دوره در نظر گرفته شده اند.

مقالات بازاریابی

تحلیل فروش و اهمیت آن در کسب و کار

محاسبه میانگین نرخ رشد سالانه

متوسط افزایش گاهی اوقات به عنوان متوسط رشد سالانه یا AAGR (Average Annual Growth Rate) شناخته می شود زیرا این یک معیار اندازه گیری برای یک دوره ثابت است. فرمول درصد نرخ رشد عبارت است از :

1 – (مقدار شروع دوره ÷ مقدار پایان دوره) = درصد نرخ رشد

میانگین نرخ رشد سالانه افزایش سرمایه گذاری شما در طی یک بازه زمانی است زیرا میانگین نرخ رشد را در طی یک دوره ثابت تخمین می زند.

به یاد داشته باشید ، نرخ رشد برای هر سال نوسان خواهد کرد. فرض کنید شما باید درصد رشد را برای سه سال با مقدار اولیه 80000 و مقادیر 100000 ، 150000 و 175000 به ترتیب برای سه سال آینده محاسبه کنید ، سپس درصد رشد برای 1 سال .

درصد نرخ رشد = (مقدار پایانی ÷ مقدار شروع) – 1

درصد نرخ رشد = 1 – (100000÷ 80000)

درصد نرخ رشد = 1 – 5/4

درصد نرخ رشد = 4/1

درصد نرخ رشد = 25٪

به طور مشابه برای سال دوم است .

درصد نرخ رشد = 1 – (100000÷150000)

نرخ رشد درصد = 1 – 2/3

درصد نرخ رشد = 50٪

به طور مشابه ، درصد رشد برای سال سوم است

درصد نرخ رشد = 1 – (150000÷175000)

درصد نرخ رشد = 1 – 7/6

نرخ رشد درصد = 16.67٪

اگر می خواهید متوسط نرخ رشد سالانه یا AAGR را محاسبه کنید ، باید درصد رشد همه سالها را اضافه کنید و آن را بر تعداد سالها تقسیم کنید. در اینجا درصد رشد برای هر سال به ترتیب 25٪ ، 50٪ و 6/16٪ و دوره سه سال است. از این رو طبق فرمول

AAGR = (25٪ + 50٪ + 16.67٪) / 3

متوسط نرخ رشد سالانه یا 30.56٪ است.

مقالات بازاریابی

فایل اکسل محاسبه پورسانت فروش + ویدیوهای آموزشی مفهوم پورسانت و استفاده از فایل های اکسل

محاسبه میانگین نرخ رشد مرکب

میانگین نرخ رشد مرکب ، نرخ رشد از دوره اولیه تا پایان آن را در نظر می گیرد. فرض بر این است که سرمایه گذاری در طول دوره به صورت مرکب بوده است. فرمول محاسبه میانگین نرخ رشد مرکب یا CAGR (Compound Average Growth Rate) به شرح زیر است :

محاسبه میانگین نرخ رشد مرکب

CAGR = ( EV / IV ) 1/n – 1

 • EV = مقدار پایان دوره
 • IV =مقدار ابتدای دوره
 • n = زمان دوره

بگذارید آن را با کمک یک مثال توضیح دهیم . فرض کنید که شما به مدت چهار سال 50000 تومان سرمایه گذاری کرده اید . و در پایان مدت زمان مشخص شده سرمایه گذاری 200000 تومان بوده است. برای محاسبه CAGR ، باید تمام ارقام را در فرمول قرار دهیم.

تهیه جدول استهلاک وام +محاسبه بهره مرکب با تابع CUMIPMT

تهیه جدول استهلاک وام +محاسبه بهره مرکب با تابع CUMIPMT

اگر تا حالا مجموعه معرفی توابع مالی سایت تالانت رو ندید این قسمت رو از دست ندهید .در این قسمت برای وام دریافتی یک جدول استهلاک تهیه می کنیم و با تابع CUMIPMT آشنا میشوبم .

مطالب مرتبط

زبان پایتون، جایگزین اکسل در امور بانکی

CUMIPMT

این تابع مجموع مبالغ بهره دریافت شده در بین دو دوره معین از عمر یک بدهی (وام) را محاسبه می‌کند. به‌عبارت‌دیگر این تابع مجموع مبالغ بهره دریافتی با احتساب نرخ بهره Rate را در فاصله بین دو تاریخStart_Period و End_Period برای مبلغ PVریال وام پرداختی محاسبه می‌نماید.

ورودی ها

CUMIPMT(rate, nper, pv, start_period, end_period, type)

 • Rate : نرخ تنزیل، عددی ، اجباری.

این نرخ بهتر است به‌صورت درصدی وارد شود. و یا ارجاع به سلولی باشد که حاوی درصد باشد. لازم به ذکر نحوه محاسبه بهره مرکب در اکسل است در صورتیکه پرداخت‌ها n بار در سال باشد باید نرخ تنزیل سالانه را بر n تقسیم کنید.

 • Nper : دفعات پرداخت، عددی، اجباری.

این ورودی معرف دفعاتی است که مبالغ ثابت پرداخت (یا دریافت) می‌شوند. باید دقت شود که مثلاً اگر پرداخت‌ها ۳ بار در سال باشد و کل مدت پرداخت ها ۴ سال طول بکشد، باید برای این ورودی عدد ۱۲ (۴*۳) را وارد کنید.

مجموعه پرسش و پاسخ سقراط – فصل ۱

مبالغ پرداختی و دریافتی که قصد محاسبه ارزش فعلی آن‌ها را دارید در این ورودی وارد کنید. اگر قصد محاسبه ارزش فعلی مبالغ پرداختی را دارید باید این عدد را به‌صورت مثبت وارد کنید و اگر قصد محاسبه ارزش فعلی مبالغ دریافتی را دارید باید این عدد را به‌صورت منفی وارد کنید.

 • Type : زمان پرداخت، عددی، اختیاری با پیش‌فرض صفر.

همان‌طور که می‌دانید حاصل محاسبه ارزش فعلی اقساط برابر، بستگی به این دارد که این اقساط در ابتدای سال پرداخت گردند و یا در انتهای سال. اگر اقساط شما در انتهای سال پرداخت می‌گردند نیازی نیست در این ورودی عددی وارد شود (و یا می‌توانید عدد صفر را برای محکم کاری وارد نمایید)، اما اگر اقساط در ابتدای سال پرداخت می‌گردد مقدار ۱ را برای این ورودی وارد کنید.

 • PV: مبلغ سرمایه‌گذاری پرداختی، عددی، اجباری.

این ورودی معرف مبلغی است که در ابتدای دوره وام داده می‌شود.

  • Start_Period : شماره دوره شروع محاسبه، عددی، اجباری.
  • End_Period : شماره دوره اتمام محاسبه، عددی، اجباری.

  محاسبه اصل مبلغ قسط وام با تابع PPMT

  محاسبه نرخ بازده داخلی با تابع IRR

  پیش‌فرض سایت

  مرتبط نوشته ها

  زبان پایتون، جایگزین اکسل در امور بانکی

  زبان پایتون، جایگزین اکسل در امور بانکی

  فایل حقوق دستمزد 98 و اکسل محاسبه مالیات حقوق 98

  فایل حقوق دستمزد 98 و اکسل محاسبه مالیات حقوق 98

  بیت کوین

  معرفی توابع جدید در اکسل ۲۰۱۹

  معرفی توابع جدید در اکسل ۲۰۱۹

  تابع index و match

  محاسبه مالیات حقوق تحت اکسل

  محاسبه نرخ بازده داخلی با تابع IRR

  دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

  دسته‌ها

   (176) (2) (1) (1) (3) (6) (1) (152) (6) (160) (3) (1) (2) (1) (6) (2) (2) (1) (5) (9) (117) (1) (1) (12) (5) (15) (4) (2) (1) (5) (1) (12) (37) (2) (5) (3) (1) (23) (2) (162) (32) (2) (1) (1) (38) (22) (2) (7) (19) (11) (45) (20) (2) (4)

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc sit amet sapien in leo tincidunt ornare non quis eros. Ut sodales enim et orci ullamcorper, id consectetur lorem dictum. Sed et tempus massa. Praesent non eros at erat scelerisque eleifend. Quisque turpis felis, rutrum quis est sed, aliquam eleifend nulla. Donec massa ipsum, imperdiet euismod massa vitae, faucibus ultrices urna. Sed non nunc elit.

  Fusce quis condimentum nisl. Phasellus ac magna in libero commodo condimentum. Maecenas maximus hendrerit nunc vel ultrices. Ut cursus urna et sapien bibendum rhoncus. Nam tincidunt turpis sit amet justo lobortis aliquam. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Aliquam porttitor tellus mi, feugiat pretium lorem maximus non.

  Integer nec velit cursus, gravida lorem id, sodales nulla. In nibh leo, convallis sit amet leo in, cursus vehicula eros. Duis at volutpat velit, nec porttitor ligula. Donec in rutrum quam. Sed dui tellus, facilisis at nulla et, tincidunt scelerisque arcu.

  سود مرکب چیست و چرا باید درباره آن بدانید؟

  سود مرکب یکی از مهم‌ترین مفاهیمی است که می‌توانید در هنگام مدیریت امور مالی از آن استفاده کنید. این می‌تواند به شما کمک کند بازده بیشتری از پس‌انداز و سرمایه‌گذاری خود داشته باشید، اما می‌تواند در هنگام پرداخت بهره وام نیز علیه شما کار کند.

  اگر با “اثر گلوله برفی” آشنا باشید، می‌دانید که این مفهوم چطور می‌تواند رشد یک موضوع را سرعت ببخشد. سود مرکب سود حاصل از پولی است که قبلاً به عنوان بهره به دست می‌آمد. این چرخه منجر به افزایش مانده بهره و حساب با یک نرخ فزاینده می‌شود که بعضاً به عنوان رشد نمایی هم از آن یاد می‌شود.

  سود مرکب چگونه کار می‌کند؟

  برای درک سود مرکب، ابتدا با مفهوم بهره ساده را درک کنید: شما پول را واریز می‌کنید و بانک به شما سود واریزی را پرداخت می‌کند. به‌عنوان‌مثال، اگر ۱۰۰ تومان پس‌انداز کنید، با احتساب بهره ۵٪ پس از یک سال ۵ تومان سود کسب خواهید کرد؛ اما سؤال اصلی نحوه محاسبه بهره مرکب در اکسل این است که سال بعد چه اتفاقی می‌افتد؟ اینجاست که سود مرکب وارد میدان می‌شود. به این صورت که از سپرده اولیه خود سود می‌گیرید و از همان سودی که اخیراً کسب کرده‌اید مجدداً بهره خواهید برد.

  بنابراین سودی که سال دوم به دست آورده‌اید بیشتر از سال گذشته خواهد بود زیرا اکنون مانده حساب شما ۱۰۵ تومان است، نه ۱۰۰ تومان؛ بنابراین حتی اگر شما هیچ سپرده‌گذاری جدیدی نکرده باشید هم درامد شما با سرعت بیشتری افزایش می‌یابد. در ادامه این مثال را با جزئیات بیشتری توضیح می‌دهیم:

  سال اول: ۱۰۰ تومان سپرده اولیه با احتساب بهره سالانه ۵٪، سرمایه شما را به ۱۰۵ تومان می‌رساند.

  سال دوم: با ۱۰۵ تومان سپرده و احتساب نرخ بهره سالانه ۵٪، ۵٫۲۵ تومان سود خواهید کرد و سرمایه شما به ۱۱۰٫۲۵ تومان خواهد رسید.

  سال سوم: موجودی شما ۱۱۰٫۲۵ تومان است که با احتساب نرخ بهره سالانه ۵%، ۵٫۵۱ تومان سود برایتان خواهد داشت و این یعنی در پایان سال سوم سرمایه شما به ۱۱۵٫۷۶ تومان خواهد رسید.

  موارد فوق نمونه‌ای از کاربردهای سود مرکب است که به صورت سالانه محاسبه می‌شود. در بسیاری از بانک‌ها، به ویژه بانک‌های آنلاین، سود مرکب می‌تواند به صورت روزانه هم ارزیابی شود و این یعنی این روند می‌تواند سریع‌تر هم پیش رود. البته، همان‌طور که میدانید، در هنگام اخذ وام سود مرکب می‌تواند کاملاً علیه شما فعالیت کند. به این معنی که اگر به هر دلیلی نتوانستید بازپرداخت یک ماه را انجام بدهید، در ماه بعد مبلغ بازپرداخت به اضافه بهره پول را پرداخت خواهید کرد.

  سود مرکب چگونه محاسبه می‌شود؟ فرمول سود مرکب چیست؟

  شما می‌توانید سود مرکب را به چندین روش محاسبه کنید تا بینش کافی را برای چگونگی رسیدن به اهداف و سرمایه‌گذاری درست به دست آورید؛ زیرا محاسبه این موضوع دیدی واقع‌بینانه به شما می‌دهد. همواره سناریو چه می‌شود اگر را بررسی کنید و ببینید با چه میزان سپرده‌گذاری و یا استقراض سود بیشتری خواهید برد.

  ماشین‌حساب‌های آنلاین در این مورد خیلی به ما کمک می‌کنند زیرا آن‌ها عملیات ریاضی را انجام می‌دهند و به راحتی می‌توانند نمودارها و جداول سالانه را ایجاد کنند؛ اما بسیاری از افراد ترجیح می‌دهند خودشان سود مرکب را محاسبه کنند و با جزئیات نتایج آن را بررسی نمایند.

  فایل محاسبه اقساط و جدول استهلاک وام در نرم ‌افزار اکسل

  فایل محاسبه اقساط و جدول استهلاک وام در نرم ‌افزار اکسل – test

  فایل محاسبه اقساط و جدول استهلاک وام در نرم ‌افزار اکسل

  دانلود فایل محاسبه اقساط نحوه محاسبه بهره مرکب در اکسل و جدول استهلاک وام در نرم ‌افزار اکسل. در این فایل نحوه محاسبه اقساط وام و جدول استهلاک آن قرار داده شده است، بدین‌صورت که کاربر با وارد کردن …

  دانلود فایل اکسل وام | مهندسین اکسل

  دانلود فایل اکسل وام شامل اطلاعات محاسباتی مربوط به وام با در نظر … با استفاده از این فایل میتوان میزان قسط در حالات مختلف یک وام را محاسبه نمود.

  فایل اکسل محاسبه اقساط و جدول استهلاک وام (بدون قفل)

  تهیه جدول استهلاک وام +محاسبه بهره مرکب با تابع CUMIPMT …

  در این قسمت برای وام دریافتی یک جدول استهلاک تهیه می کنیم و با تابع CUMIPMT آشنا میشوبم . … همان‌طور که می‌دانید حاصل محاسبه ارزش فعلی اقساط برابر، بستگی به این دارد که این … دانلود فایل کاربرگ سطح اهمیت تحت اکسل.

  فایل محاسبه اقساط و جدول استهلاک وام در نرم ‌افزار اکسل …

  در این فایل نحوه محاسبه اقساط وام و جدول استهلاک آن قرار داده شده است. بدین‌صورت که کاربر با وارد کردن اطلاعات وام از جمله مبلغ وام، بهره سالانه، تاریخ دریافت وام و .

  جدول استهلاک وام +محاسبه بهره مرکب با تابع CUMIPMT – آپارات

  محاسبه اصل مبلغ قسط وام با تابع PPMT. 1.2 هزار بازدید. 3:48. جدول نحوه محاسبه بهره مرکب در اکسل استهلاک وام +محاسبه بهره مرکب با تابع CUMIPMT … آموزش برنامه نویسی فریم ورک …

  محاسبه بهره وام در اکسل – آپارات

  PPMT و IPMT: محاسبه اصل و بهره برای هر وام پرداخت… افسر جعفری ….. معرفی فایل اکسل محاسبه اقساط و صرفۀ اقتصادی وام.

  فایل ورد (Word) فایل محاسبه اقساط و جدول استهلاک وام در نرم …

  فایل ورد (Word) فایل محاسبه اقساط و جدول استهلاک وام در نرم ‌افزار اکسل دارای 1 صفحه می باشد و دارای تنظیمات کامل در Execl می باشد و آماده پرینت یا …

  آموزش تصویری و رایگان توابع مالی(حسابداری) در اکسل – …

  از تابع SLN به منظور محاسبه استهلاک به روش خط مستقیم مورد استفاده … از افزونه توابع حقوق و دستمزد تحت اکسل و یا نحوه محاسبه عیدی و سنوات …

  محاسبات تسهیلات و وام در اکسل و بهترین نرم افزارهای رایگان …

  بهره وام بانکی … توابع حسابداری برای محاسبه استهلاک دارایی های ثابت در اکسل‌. چهارشنبه ۹ مرداد ۹۸. نحوه محاسبه حقوق و دستمزد 98 | بخشنامه حقوق و دستمزد 98 + دانلود فایل اکسل.

  اکسل شیت محاسبه و مدیریت اقساط وام بانکی | StrucTech

  محاسبه خودکار قسط ماهیانه; محاسبه خودکار سهم سود و اصل پول قسط; ارائه جدول خلاصه مالی … نرم افزار اکسل شیت محاسبه و مدیریت اقساط وام بانکی به زبان VBA کد نویسی شده … تعداد سطر فرمول نویسی شده: ۳۰; تعداد سطر کد نویسی شده: ۹۲; حجم فایل: ۵۰۰ …

  توابع حسابداری و مالی در اکسل | فرساران

  آموزش توابع مالی Excel در قالب یک فایل PDF به زبانی کاملا گویا و با مثالهای کاربردی لیست برخی از … هزینه استهلاك به روش نزولی FV : تابع محاسبه ارزش آتی سرمایه گذاریها PMT: تابع محاسبه اقساط وام. … DDB: تابع محاسبه هزینه استهلاك به روش نزولی مضاعف در مدت معین … دانلود فایل PDF آموزش توابع حسابداری و مالی در اکسل.

  برنامه محاسبه اقساط وام در اکسل

  برنامه محاسبه اقساط وام در اکسل,برنامه محاسبه سود بانکی اکسل,اقساط دراکسل,نرم افزار … فایل تهیه و تنظیم جدول مالیات حقوق + محاسبه مالیات حقوق.

  معرفی نرم افزار اکسل Excel و کاربرد آن – آموزش اکسل …

  نرم افزار اکسل کاربردی ترین نرم افزارهای Microsoft Office می باشد،نرم افزار اکسل. … فایده‌ی دیگر اکسل این است که شما یک بار برای همیشه جدول و فرمول می‌نویسید … برای مثال شما از اکسل می‌خواهید قسط وام شما را محاسبه کند، … در برنامه Microsoft excel علاوه بر این می توان در داخل فایلها، از فرمول، اشکال گرافیکی و حتی صداهای …

  فرم محاسبه سود تسهیلات-تسهیلات-اقساط-وام-نمونه فرم اکسل …

  دانلود فایل محاسبه سود تسهیلات. tashilat. انواع محاسبه سود تسهیلات. شیوه محاسبه سود تسهیلات از زمان اجرای بانکداری اسلامی‌در کشور ما همواره مورد …

  فایل اکسل محاسبه اقساط و جدول استهلاک وام – فروشگاه …

  دانلود رایگان فایل فایل اکسل محاسبه اقساط و جدول استهلاک وام با لینک مستقیم از دسته علوم انسانی با پشتیبانی 24 ساعته آنلاین که در تاریخ مهر …

  آموزش توابع اکسل- آموزش فرمول نویسی در اکسل – انجمن انیاک

  براي دانلود مستقيم نرم افزار آموزش توابع اکسل به همراه چندین مثال بر روي لينک آموزش ….. PPMT : محاسبه اقساط مربوط به اصل وام (وام دريافتي بدون سود در هر دوره). … DDB : محاسبه هزينه استهلاک به روش نزولي مضاعف در مدت معين.

  درس سوم کلاس درس آموزش حسابداری در اکسل به زبان ساده | You Can

  در درس سوم می خواهیم به شرح کارکرد بعضی از تابع های مالی اکسل که توسط … برای محاسبه ی هزینه ی استهلاک به روش مانده نزولی از «تابع DB» استفاده می شود. …. برای محاسبه ی مبلغ اقساط وام، «تابع PMT» بکار می رود. …. مثال های مطرح شده صرفاً جهت آشنایی با نحوه استفاده از فرمول هستند و همه آرگومان های فرمول را … آموزش برنامه نویسی.

  نرم افزار ساده جهت مدیریت شخصی مالی و حسابداری شرکت و …

  خدمات حسابداری ، جدول اکسل محاسبه اقساط تسهیلات بصورت ساده و پلکانی روش جدید و …. و ضوابط اجرایی هزینه استهلاک دارایی ها(جدول استهلاکات) و هزینه تاسیس)بخشنامه … دارید , AceMoney نرم افزاری است که نیازهای شما را تا حد قابل قبولی رفع می نماید . … اکانت ها و حساب ها مانند چک ها , پس انداز ها , کارتهای اعتباری , وام ها و قروض شما .

  نرم افزار حسابداری – اکسل حسابداری | توابع مالي در … – …

  توابع مالي در اكسل. … منبع فایل : حسابداران جوان ایران … DDB تابع محاسبه هزینه استهلاک به روش نزولی مضاعف در مدت معین … PV تابع محاسبه ارزش فعلی خالص سرمایه گذاری (اقساط مساوی) … PPMT تابع محاسبه اقساط مربوط به اصل وام … از این توابع و نحوه محاسبه آنها، نسبت به ترجمه مابقی توابع خودداري نموده ام T زیرا ذکر این توابع …

  ده تابع پرکاربرد مالی در اکسل – گروه مشاوران مالی سامان

  فرمول به‌سادگی به‌عنوان یک ماشین‌حساب پرداخت اقساط وام عمل می‌کند. با توجه به نرخ بهره و … DB آمده است. در مدل‌سازی مالی، تحلیل گران معمولاً یک برنامه استهلاک را به‌صورت دستی ایجاد می‌کنند. … مثال زیر نحوه محاسبه دقیق بتا در اکسل را نشان می‌دهد. برای راحتی … برای دانلود فایل آماده توابع مالی در اکسل، اینجا کلیک کنید. منبع: گروه …

  فایل آماده توابع مالی پرکاربرد حسابداری در نرم افزار اکسل …

  با توجه به اینکه نحوه استفاده از توابع مالی در نرم افزار اکسل چندان ساده نیست، در این فایل سعی شده است تا توابع مهم مالی اکسل بصورت توضیحی و آماده در نحوه محاسبه بهره مرکب در اکسل اختیار … محاسبه استهلاک بروش جمع ارقام سنوات در یک دوره مشخص7. … محاسبه تعداد اقساط وام.

  محاسبه ارزش فعلی و ارزش آتی در اکسل | داشبورد اکسل | اکسل …

  در این مقاله نحوه به توضیح نحوه محاسبه ارزش فعلی و ارزش حال در اکسل با … اگر به یاد داشته باشید در مطالب گذشته انواع توابع محاسبه استهلاک در اکسل و تفاوت های هرکدام از این توابع و همچنین چگونگی محاسبه اقساط یک وام با استفاده از تابع …. امیر دایی در آموزش رایگان ماکرونویسی در اکسل و برنامه نویسی VBA.

  کاربردهای نرم افزار اکسل در حسابداری – نرم افزار حسابداری محک

  نرم افزار اکسل به‌نوعی با شغل حسابداری پیوند خورده است و می‌تواند … PMT: تابع محاسبه اقساط وام; PPMT: تابع محاسبه اقساط مربوط به اصل … در اکسل مقدار استهلاک را برای هر دوره‌ای از عمر مفید یک دارایی محاسبه می‌کند . … لیست کردن رویدادهای مالی به‌صورت فایل‌های جداگانه; طبقه‌بندی و Sort ….. نحوه آشنایی با محک :.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا