اموزش فارکس در افغانستان

واژه نامه معامله گر

او اهمیت تعدادی از چرخه های زمانی را تشخیص داد، و چرخه ی ۶۰ ساله را به عنوان چرخه ای بسیار مهم مورد توجه قرار داد. ویلیام دلبرت گن اظهار داشت که این بزرگ ترین و مهم ترین چرخه نسبت به سایر چرخه ها به حساب می آید که هر شصت سال یک بار یا در انتهای سومین بیست سال تکرار می شود.

واژه نامه معامله گر

🔊 Play Broker: کارگزار

🔊 Play Ask: نرخ خريد معامله گر و نرخ فروش کارگزار

🔊 Play Capital: سرمايه

🔊 Play Central bank:: بانک مرکزی

🔊 Play Chart: نمودار

🔊 Play Illiquidity: رکود، کمبود نقدينگی

🔊 Play Index: شاخص

🔊 Play Indicator: نشانگر، انديکاتور

🔊 Play Inflation: تورم

🔊 Play Client: مشتری

🔊 Play Customer: مشتری

🔊 Play Asset: دارايی، نقدی و غير نقدی

🔊 Play Balance: تعادل

🔊 Play Volatility: ميزان نوسان و تغيير قيمت در يک بازه زمانی مشخص

🔊 Play Volume: مجموع حجم معاملات انجام شده در يک بازه زمانی مشخص

🔊 Play Wage: دستمزد، حقوق

🔊 Play Commodity: کالا

🔊 Play Consumer: مصرف کننده

🔊 Play Bull: گاو نر، نماد افزايش قيمت

🔊 Play Yield: بازده

🔊 Play Currency: ارز

🔊 Play Dealer: معامله‌گر

🔊 Play Decline: کاهش

🔊 Play Deflation: رکود

🔊 Play Demand: تقاضا

🔊 Play Demo account: حساب مجازی

🔊 Play Aggressor: مهاجم، خريدار معتقد به صعود قيمت‌ها

🔊 Play Anecdotal: شايعات وشنيده‌های غير رسمی

🔊 Play Anticipation: پيش‌بينی

🔊 Play Jobber: دلال يا کارگزار بورس

🔊 Play Close position: مسدود کردن معاملات در حال جريان

🔊 Play Deposit: .سپرده که توسط مشتري نزد کارگزار نگه داري می‌شود

🔊 Play Bull market: بازارصعودی

🔊 Play Counter party: طرف مقابل در يک معامله

🔊 Play Interest rate: نرخ بهره

🔊 Play Liquidity: نقدينگی

🔊 Play Buying the dips: خريد در قيمت کف بازار

🔊 Play Basis: کوچک‌ترين واحد تغييرات نرخ بهره

🔊 Play Fund: سرمايه، ذخيره

🔊 Play Fundamental analysis: تحليل بنيادی

🔊 Play GDP: توليد ناخالص داخلی

🔊 Play Fluctuation: نوسان وتغييرات نرخ

🔊 Play Bid: نرخ فروش معامله‌گر و نرخ خريد کارگزار

🔊 Play Trade: معامله کردن

🔊 Play Up trend: روند صعودی

🔊 Play Market trend: روند حرکت قيمت‌ها در بازار

🔊 Play Market view:پيش‌بيني روند حرکتی بازار

🔊 Play Turn over: .گردش مالی، به حجم معاملات اشاره دارد

🔊 Play Market maker: .کارگزاری که عرضه‌کننده قيمت‌هاست

🔊 Play Offer: نرخ پيشنهادی

🔊 Play Offset: جبران کردن

🔊 Play Break even point: نقطه سربه سر

🔊 Play Pace: جهش قيمت و حرکت آن در نمودار

🔊 Play Peak: بالاترين نرخ در نوسان

🔊 Play Performance: عملکرد، کارنامه معاملات

🔊 Play Pip: کوچک‌ترين حرکت در نرخ‌های معاملاتی

🔊 Play Price: قيمت

🔊 Play Price transparency: شفافيت قيمت

🔊 Play Producer: توليد کننده

🔊 Play Property: مال و دارايی

🔊 Play Hedging: انجام معامله به منظور محافظت از خطر زيان در معامله‌ای ديگر

🔊 Play Institutional account: حساب موسساتی

🔊 Play Interbank market: .بازاری که از تبادل ارزها مابين بانک‌ها ايجاد می‌شود

🔊 Play Interbank rate: نرخ مبادله ارزدر بازار بين بانکی

🔊 Play Introducer broker: واسطه بين کارگزار و مشتری

🔊 Play ISM: شاخص مديريت عرضه محصولات کارخانه‌ای

🔊 Play Limit orders: دستور خريدي پايين‌تر از قيمت فعلی بازار و يا فروش در بالای قيمت جاری

🔊 Play Long position: .به حالتی گفته می‌شود که با خريد جريان معامله آغاز می‌شود

🔊 Play Margin: حاشيه امنيت

🔊 Play Market order: دستور انجام معامله

🔊 Play Market regulation: مقررات و قوانين حاکم بر بازار

🔊 Play Maturity: تاريخ تسويه حساب

🔊 Play Mini account: حساب کوچک

🔊 Play Monetary: پولی، مالی

🔊 Play Narrow: حرکت آهسته و کم‌حجم نرخ

🔊 Play Non durable goods: کالاهای کم‌دوام

🔊 Play One order cancel other: يک دستور معاملاتی مشروط

🔊 Play Overnight trading: معاملات شبانه

🔊 Play Political risk: عدم اطمينان از بازگشت سرمايه به احتمال اتخاذ تصميمات سياسی

🔊 Play Premium: دريافت کارمزد اضافه به دليل حجم بالاي سفارش مشتری

🔊 Play Resistance: .سطحی از قيمت که انتظار می‌رود در آن نقطه قيمت سقوط کند

🔊 Play Retail sale: خرده فروشی

🔊 Play Rumor: شايعه

🔊 Play Salary: دستمزد، حقوق

🔊 Play Settlement: تسويه يا تبديل فيزيکي ارزها به يکديگر

🔊 Play Sideways market: .بازاری که قيمت‌ها در محدوده‌ای باريک در حال نوسان هستند

🔊 Play Skeptical: حس شک و ترديد در هنگام معامله

🔊 Play Slippage: تغيير قيمت از زمان صدور فرمان معامله از سوی مشتری تا زمان اجرای آن توسط بروکر

🔊 Play Speculator: سفته باز

🔊 Play Spread: تفاوت بين قيمت خريد و فروش

🔊 Play Stock market: بازار سهام و اوراق بهادار

🔊 Play Stop loss order: دستور حد ضرر

🔊 Play Strengthen: افزايش قيمت يک ارز در مقابل ارزی ديگر

🔊 Play Support: .سطحی از قيمت که انتظار افزايش نرخ در آن وجود دارد

🔊 Play Supply: عرضه کردن

🔊 Play Survey: ارزيابی کردن

🔊 Play Swing market: .به بازاری گفته که قيمت‌ها مرتبا در حال نوسان باشند

🔊 Play Tax: ماليات

🔊 Play Technical analysis: تحليل رفتار قيمت با استفاده از اطلاعات موجود در نمودار، روندهای قيمتی و حجم معاملات

🔊 Play Tomorrow to next: معامله يک جفت ارز بدون بستن يا تسويه آن تا روز آتی

🔊 Play Two way price: نرخ‌های خريد و فروش برای يک جفت ارز

🔊 Play Talue date: تاريخ تسويه يک معامله لحظه‌ای

🔊 Play Tersus: .برای مقايسه يک ارز در برابر ارزی ديگر بکار می‌رود

🔊 Play Bar chart: نمودار نمايش نوسان قيمت در بازار های مالی

🔊 Play Base currency: .در هر جفت ارز، ارزی که ابتدا نوشته می‌شود

🔊 Play Appreciation: افزايش ارزش يک ارز در مقابل ارزی ديگر

🔊 Play Arbitrage: استفاده از تفاوت قيمت يک کالا در دو بازار مختلف

🔊 Play Brokerage fee: کارمزد کارگزار بابت ارايه خدمات معاملاتی

🔊 Play Budget deficit: کسری بودجه

🔊 Play Calendar: تقويم نشانگر زمان اعلام شاخص‌های اقتصادی

🔊 Play Call rate: نرخ بهره شبانه بين بانکي

🔊 Play Candlestick chart: نمودار نوسان قيمت موسوم به شمع ژاپنی

🔊 Play Cash market: بازارخريد و فروش نقدی و فيزيکی ارزها

🔊 Play Cross rate: نرخ مبادله ارزهای فرعی

🔊 Play Currency risk: خطر ضرر وزيان ناشی از معاملات ارزها

🔊 Play Day trade: .معاملاتی که در يک روز کاری شروع و در همان روز پايان می‌يابد

تکنیک های ورود به معامله

یکی از بخش های مهم در برنامه معامله گری هر معامله گر تعیین نقطه ورود است. زیرا هر سهم هر چقدر هم مهم باشد، اگر در نقطه منایب به آن وارد نشوید، با ضرر مواجه خواهید شد. از سوی دیگر نقطه ورود به معامله بر سایر بخش های برنامه معامله گری همانند تعیین حد ریسک ، تعیین حجم معامله، تعیید حد ضرر و غیره تاثیرگذار است. از این رو در کتاب تکنیک های ورود به معامله تلاش شده است تا تکنیک های مهم و کاربردی ورود به معامله تشریح شوند و شرایط مورد استفاده هر یک از این تکنیک های مختلف و ویژگی های آن ها در مثال ها است. به همین دلیل خواننده به راحتی می تواند یزان حساسیت و سطح تایید این تکنیک ها را نسبت به هم ارزیابی کرده و در شرایط مختلف بر اساس ویژگی های هر تکنیک از آن بهره مند شود.

فهرست مطالب کتاب تکنیک های ورود به معامله، نکات، ایده ها و تکنیک ها برای معامله گران بازار سرمایه به شرح زیر می باشد :

 • پیشگفتار مترجم
 • سپاسگذاری
 • معرفی
 • فصل اول: ورود به معامله
 • فصل دوم: تکنیک تقاطع میانگین متحرک با نمودار قیمت
 • فصل سوم: تکنیک تقاطع میانگین های متحرک
 • فصل چهارم: تکنیک شکست خط روند
 • فصل پنجم: تکنیک کانال های رگرسیون
 • فصل ششم: تکنیک شکست قله و دره
 • فصل هفتم: تکنیک پولبک
 • فصل هشتم: نکات بیشتر درباره پیوت ها
 • فصل نهم: ترفند ویژه
 • نتیجه گیری
 • واژه شناسی
 • واژه نامه فارسی به انگلیسی
 • واژه نامه انگلیسی به فارسی

مشخصات نکات، ایده ها و تکنیک ها برای معامله گران بازار سرمایه، از سری کتاب های kane Trading جلد دوم

شما هم می‌توانید در مورد این محصول نظر بدهید.

برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از فروشگاه اینترنتی رشد خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.

معاملات نقطه ای (SPOT) چیست؟

معاملات نقطه ای چیست؟

معاملات نقطه ای ( اسپات ) چیست؟ چطور در SPOT معامله کنیم؟

یکی از مرسوم ترین روش های معاملاتی، معامله در یک نقطه قیمتی مشخص (اسپات یا همان SPOT) است که در بین سرمایه گذاران کم ریسک و برای نگهداری بلند مدت ارزهای دیجیتال کاربرد دارد. امروز در این مقاله به دانستن معاملات نقطه ای میپردازیم. با تیم فیبوتک همراه باشید.

اسپات (SPOT) چیست؟ معرفی معاملات نقطه ای

در دنیای ارزهای دیجیتال، معاملات نقطه ای یک فرآیند مستمر خرید و فروش توکن ها و کوین ها با قیمت لحظه ای برای تسویه فوری است. یک معامله گر قصد دارد با معامله توکن های خود در یک بازار نقدی، از نوسانات بازار در ارزهای دیجیتال سود کسب کند. در این روش معاملاتی، افراد از بازه های زمانی کمتری استفاده میکنند و از طریق چندین معامله و در عین حال کوچک سود بیشتری به دست میآورند.
به عنوان یک معامله گر نقطه ای، نیازی به نگه داشتن کوین ها برای مدت طولانی ندارید، زیرا به نظر میرسد تاکتیکی سودآور برای به دست آوردن چندین سود کوچک در یک روز باشد. علاوه بر این، میتوانید از گزینه معاملات کاغذی موجود در چندین صرافی برای درک بازار استفاده کنید.

معاملات نقطه ای در ارزهای دیجیتال

معاملات نقطه ای در بین معامله گران ارزهای دیجیتال بسیار محبوب است. بسیاری از صرافی های رمزنگاری گزینه های مختلفی را برای خرید و فروش کوین در هر زمان که بخواهید در اختیار شما قرار میدهند. کوین های با نقدینگی بالا نسبت به سایرین حجم معاملات بیشتری در صرافی های محبوب دارند. به عنوان یک معامله گر ارز دیجیتال، باید با الگوها و تکنیک های مورد استفاده توسط معامله گران نقطه ای آشنا باشید.

معاملات نقطه ای در ارزهای دیجیتال

نمونه هایی از معاملات نقطه ای

تعدادی نمونه از معاملات نقطه ای هم در بازارهای معمولی و هم در بازارهای رمزنگاری وجود دارد. به عنوان مثال، شما طلا را به قیمت نقدی خریداری میکنید با این امید که در ماه های آینده افزایش یابد. حالا اگر قیمت طلا طی چند ماه آینده افزایش پیدا کند، سود کلانی خواهید داشت. اگر کم شود متحمل ضرر خواهید شد. به طور مشابه، در بازار کریپتو، اگر یک کوین را همین الان به قیمت نقدی بخرید و آن را برای چند ماه آینده نگه دارید، یا سود زیادی خواهید داشت یا متحمل ضرر خواهید شد.

بازار نقطه ای چیست؟

بازار نقدی در ارزهای دیجیتال، پلتفرمی است، به ویژه در صرافی‌ها، که در آن میتوانید معاملات بی‌درنگ با سایر کاربران انجام دهید. معاملات به طور موثر تسویه میشوند و سفارشات به موقع تکمیل میشوند. به عنوان یک خریدار، میتوانید چندین ارز را در جفت های خاص (مانند BTC، ETH، BNB یا حتی FIAT) معامله کنید. علاوه بر این، این بازارهای نقدی دارای سه جزء عمده هستند: فروشندگان، خریداران و دفترچه سفارش. بازارهای نقطه ای به اشکال مختلفی مانند معاملات خارج از بورس (OTC) و صرافی های شخص ثالث وجود دارند. به ویژه. معاملات خارج از بورس فقط شامل فروشندگان و خریداران بدون دخالت کارگزاران میشود. در مقابل، صرافی های شخص ثالث به عنوان دلال یا واسطه بین فروشندگان و خریداران کار میکنند.

مزایای معاملات نقطه ای

معاملات نقطه ای مزایای مختلفی را هم برای فروشندگان و هم برای خریداران ارائه میدهد. برخی از این موارد ممکن است شامل موارد زیر باشد:

معاملات نقطه ای یک تسهیلات مذاکره را برای شما فراهم میکند. هم خریداران و هم فروشندگان میتوانند در مورد قیمت ها مذاکره کنند تا به نفع خود باشند. این فرآیند مذاکره یک مزیت منصفانه و برابر را ارائه میدهد که آن را به یکی از سودآورترین بازارها در تجارت ارزهای دیجیتال تبدیل میکند.

چشم انداز ایجاد سود در معاملات نقطه ای نسبتاً بالاتر است. این به معامله گران امکان خرید و فروش کوین را به طور همزمان میدهد.

یک بازار نقدی دروازه‌های معاملات روزانه را باز میکند که در آن میتوانید توکن‌های رمزنگاری خود را به سرعت بخرید و بفروشید تا به سودهای کمی برسید.

به عنوان یکی از بازارهای معاملاتی سودآور، معاملات نقطه ای خرید توکن ها را با نرخ های پایین تسهیل میکند تا آنها را با قیمت های بالاتر بفروشند و فرآیند سودآوری متعادل را تضمین میکند.

از آنجایی که معاملات نقطه ای شامل معاملات در محل میشود، شفافیت را تضمین میکند.

در بازار نقدی، هیچ مانعی برای ورود وجود ندارد. معامله گران با سرمایه گذاری های کوچک نیز میتوانند از نوسانات بالای قیمت ها استفاده کنند.

در یک بازار نقدی، توکن های کریپتو را میتوان به راحتی در برابر یکدیگر و فیات معامله کرد و به معامله گران اجازه میدهد تا تراکنش های فوری انجام دهند.

زندگیِ اسرارآمیزِ افسانه ی تجارت: ویلیام دلبرت گن

شاید بتوان گفت ویلیام دلبرت گن مرموز ترین معامله گر مشهور در تاریخ دنیا است. مردم او را با القابی مانند متخصص در هندسه، استاد طالع بینی٬ استاد ریاضیات باستانی و یا حتی پیش گو می شناسند. ویلیام دلبرت گن معامله گری تکنیکالیست بود و قواعد٬ دستوارت و آموزش هایش نیز در ارتباط با تحلیل تکنیکال بود.

برای پیش بینی حوادث بازار و وقایع تاریخی، استراتژی های تجاریِ گن امروز نیز به طور گسترده مورد استفاده قرار می گیرد، پس از مرگ وی در سال ۱۹۵۵ تا کنون استراتژی های تجاری او منسوخ نشده اند و هنوز معامله گران زیادی از آنها در دنیا استفاده میکنند.

برای هر خواننده ای جالب و حیرت آور خواهد بود اگر بداند که ویلیام دلبرت گن با استفاده از حرکت ستاره ها و سیارات در آسمان سهام های بازار را تحلیل میکرده است.

دلبرت گن

یکی از شاگردان او می گوید او یکی از موفق ترین بازرگانان سهام و کالا بوده است که تا کنون دیده ام، در حالی که منتقدان او می گویند ما حتی سند محکمی در دست نداریم که ثابت کند او یک محتکر خوب بوده است و نه یک معامله گر موفق. آیا گن واقعا یک بازرگان خوب بوده است یا فقط استادی بوده است که از فروش کتاب و اجرای سمینار سود می برده است؟

از تولد تا جوانی

ویلیام دلبرت گن در سال ۱۸۷۸ در شهر لوفکین واقع در تگزاس متولد شد. یازده سال اول زندگی اش در خانواده ای کشاورز و فقیر سپری شد. او حتی به مدرسه نرفت چون مجبور بود کنار خانواده در مزرعه کار کند.

تا آن زمان تمام دانسته های ویلیام دلبرت گن تنها از کتاب مقدس بود که به وسیله ی آن تلاش می کرد تا خواندن را بیاموزد. بعدها از پدر بزرگش که ستاره شناس بوده درباره ستاره ها مطالبی را آموخت که در بزرگسالی او را تبدیل به معامله گری افسانه ای کرد.بعد ها او در انبار پنبه در مورد تجارت کالا چیز هایی را یاد گرفت. او با کار کردن به عنوان کارگزارِ شرکت در شهر تکسارکنا شغل خود را آغاز کرد و شب ها به مدرسه ی کسب و کار می رفت.

خواندن این موضوع می تواند برای شما مفید باشد: نکته های ارزشمند جسی لیور مور برای کسب سود از بورس

دلبرت گن

نیویورک

در سال ۱۹۰۳ یک سال پس از این که گن شروع به کار در بازار های سهام و کالا کرده بود، او برای کار در شرکت کارگزاری وال استریت به شهر نیویورک نقل مکان می کند. او به سرعت شرکت کارگزاری خود را با نام W.D. Gann & Company. افتتاح کرد.

در سال ۱۹۱۹ گن انتشار روزنامه ی بازار به نام The Supply and Demand Newsletter را شروع کرد. که شامل اخبار در مورد سهام و کالا و پیش بینی سالانه در مورد بازار بود. در سال ۱۹۲۳ او یک انتشاراتی دیگر به نام The Busy Man’s Service را راه اندازی کرد که در آن پیشنهادات تجاری خاص را ارائه می داد.

همچنین ویلیام دلبرت گن در طول زندگی خود کتاب های زیادی نوشته است که شاید معروف ترین آنها The Tunnel Thru the Air و ۴۵Years In Wall Street باشند. او در اواخر کار خود یک دوره ی استادی برای دانش آموزان خصوصی تالیف کرد که با قیمت پنج هزار دلار به فروش می رسید که تقریبا معادل پنجاه هزار دلار امروز می باشد.

دلبرت گنشناسایی و معامله گری چرخه ها

گن اغلب از آیه ی نهمِ فصل یکِ کتاب مقدس نقل قول می واژه نامه معامله گر کند: “آنچه که بوده است چه خواهد شد، آنچه که انجام شده است چه خواهد شد و هیچ چیز جدیدی زیر خورشید وجود ندارد.” او معتقد بود هر چیز که در بازار در حال اتفاق افتادن است یک نقطه مرجع تاریخی دارد.

اساسا هر چیزی که در گذشته اتفاق افتاده است نهایتا دوباره تکرار می شود. او به مطالعه ی هندسه ی باستانی و طالع بینی پرداخت تا متوجه شود که وقایع بازار و شماره های دقیق چگونه در چرخه های مختلف زمانی تکرار خواهند شد.

در این چرخه ها او اظهار داشت: که برای موفق شدن شما باید دائما سوابق پیشین را دنبال کنید، چرا که بازار آینده در اصل یک تکرار از گذشته است. اگر اطلاعات کافی داشته باشید، می توانید با مطالعه ی چرخه ها به طور قطعی بگویید که در آینده چه اتفاقی رخ می دهد. محدود بودن پیش بینی بر اساس قوانین دقیق ریاضی تنها به خاطر عدم شناخت از اطلاعات صحیح در مورد تاریخ گذشته است.

دلبرت گن

او اهمیت تعدادی از چرخه های زمانی را تشخیص داد، و چرخه ی ۶۰ ساله را به عنوان چرخه ای بسیار مهم مورد توجه قرار داد. ویلیام دلبرت گن اظهار داشت که این بزرگ ترین و مهم ترین چرخه نسبت به سایر چرخه ها به حساب می آید که هر شصت سال یک بار یا در انتهای سومین بیست سال تکرار می شود.

این چرخه های ۶۰ ساله از سه چرخه بیست ساله تشکیل میشدند که هر ۲۰ سال اتفاقی اثر گذار در دنیا و بورس دنیا و مخصوصا آمریکا را رقم میزدند. اگر از سال ۱۸۶۱ که امریکا وارد جنگ های داخلی شد و بر بازار بورسشان اثر منفی زیادی گذاشت را بخواهیم به عنوان یک نقطه مهم در نظر بگیریم ۶۰ سال بعد از آن در سال های ۱۹۲۱ تا ۱۹۲۹ بزرگترین صعود بازار های مالی آمریکا را شاهد بودیم. این رشد تا جایی بود که قیمت بورس نیویورک تا ۴۰۰ درصد افزایش یافت.

درست بعد از گذشتن ۴ دوره ۲۰ ساله از تاریخ ۱۹۲۱ در سال ۲۰۰۱ حادثه ۱۱ سپتامبر و جنگ های بعد از آن شروع شد که باز هم اثر منفی زیادی بر بورس امریکا و جهان گذاشت.البته اتفاق مهم تری که در این سال ها افتاد رکود و آشفتگی بزرگی بود که سهم های دات کام در سال ۲۰۰۱ و ۲۰۰۲ بر سر بورس آمریکا آوردند.

خواندن این مطلب می تواند برایتان آموزنده باشد: نگاه وارن بافت به سهم های حوزه فناوری اطلاعات

همچنین او تاکید ویژه ای بر چرخه ی ۹۰ ساله دارد که طرفداران گن می گویند او پیش بینی هایی داشته است که بحران مالی بالقوه در سال ۲۰۱۹ را نشان می دهد. امسال ۹۰ سال پس از بحران مالی سال ۱۹۲۹ خواهد بود که که خودش تقریبا ۹۰ سال پس از بحران سال ۱۸۳۷ رخ داده است. و یک چرخه ی کوچکتر ۱۴۴ ماه نیز با ۲۰۱۹ هماهنگ است.( ۱۴۴ ماه فاصله بین سال ۲۰۰۷ (جدید ترین بحران مالی بزرگ) و ۲۰۱۹ وجود دارد.)

مثال برای چرخه ها

اگر بخواهید درباره این بازه ها بیشتر بدانید باید در ارتباط با گردش سیارات مختلف به دور خورشید اطلاعات بیشتری بدست بیاورید. برای مثال چرخه برخی از صنعت ها را با مریخ در ارتباط است و برخی دیگر با اورانس.

برای مثال گن اطلاعات مربوط به قیمت پنبه در ۶۰ سال اخیر را جمع آوری می کرد و میدید که هر دوسال یک بار جهت قیمت پنبه عوض می شود. از طرفی بعد از بررسی متوجه می شد که مریخ نیز هر دو سال یکبار به دور خورشید میگردد. با این بررسی ها به این نتیجه می رسید که پنبه مریخی بود یعنی تغییر روند قیمتی پنبه با سیاره مریخ همبستگی دارد.

امروزه برخی از نظرات ویلیام دلبرت گن که ابهام کمتری دارند به طور معمول در ابزار های تحلیل تکنیکال استفاده می شود، که اغلب در برنامه های نموداری و معامله وجود دارد. طرفداران گن مثال ساده ای از روش های او می زنند که شامل مجموعه ای از خطوط مورب به نام زاویه ی گن می شود. این زاویه ها بر روی نمودار قیمت قرار می گیرند تا سطوح پشتیبانی بالقوه و پایداری را نشان دهند.

دلبرت گنطرفداران گن به افسانه ای بودن او ایمان دارند

یکی از قوی ترین عوامل تقویت شهرت گن به عنوان استاد معامله گری، مقاله ی تیکر و خلاصه ی سرمایه گذاری ویلیام دلبرت گن است که در سال ۱۹۰۹ توسط Richard D. Wyckoff یکی از شخصیت های مطرح وال استریت در آن زمان منتشر شد.

در این مقاله عملکرد گن توسط شخص مستقلی مطرح می شود:

در طول ماه اکتبر سال ۱۹۰۹ در بیست و پنجمین روز بازار، گن با حضور نماینده ی ما دویست و هشتاد و شش معامله را در سهام های مختلف انجام داده است و این معاملات در هر دو حالت کوتاه مدت و طولانی مدت انجام شده است. دویست و شصت و چهار مورد از این معاملات موفق به کسب سود شده اند و تنها بیست و دو مورد شکست خورده اند. سرمایه ای که او با آن کار می کرد ده بار دو برابر شده است که ما به التفاوت سود وی در آخر ماه نزدیک یک هزار درصد از سرمایه ی اصلی پیشرفت کرده است.

منتقدان سر سخت گن

در طرف مقابل Alexander Elder در کتاب خود به نام Trading for a living در سال ۱۹۹۳ نظرات مشکوک تری را مطرح کرده است، که بعد ها برای منتقدان گن به عنوان سند مورد استفاده قرار گرفته است.

بسیاری از افراد فرصت طلب دوره های گن و برنامه های او را به فروش می رسانند و ادعا می کنند که گن یک از بهترین بازرگانان دنیا است که پنجاه میلیون دلار دارائی از خود به جا گذاشته است و از این قبیل حرف ها. من با پسر گن John L. مصاحبه کرده ام، او می گوید پدر من نمی توانست از پس مخارج خانواده بر آید و تنها با فروش دوره های درسی می توانست از پس خود برآید.

وقتی که گن در سال ۱۹۵۰ درگذشت دارائیش که شامل خانه اش می شد، کمی بیشتر از صد هزار دلار می ارزید. افسانه ی گن، غول تجارت توسط افرادی که دوره ها و برنامه های آموزشی او را به مشتریان ساده لوح می فروشند، ادامه خواهد یافت.

طرفداران گن جواب می دهند که Johnبه دلیل خاطره ی تلخی که از دخالت وی در کسب و کار پدرش داشته است، این مصاحبه را انجام داده است.

اگر توسط موتور های جستجو وارد این صفحه شده اید بهتر است از اینجا شروع کنید: افراد موفق در بورس الگویی برای معامله گری

دلبرت گن

کلام آخر

در نهایت نمی توان موفقیت های گن را زیر سوال برد. گن اولین نفر در تاریخ آمریکا و دنیا بود که برای خودش هواپیمای شخصی داشت.

اگر چه حیطه ی دستاورد های باقی مانده از تجارت گن شفاف نیست، پر واضح است که میراث گن کم و بیش بازرگانان را مجذوب خود می کند. همیشه افرادی در بازار های مالی هستند که می پندارند با یافتن طرز کار یا استادی می توانند حرکت قیمت در این بازار آشفته را منظم کنند.

اینکه گن روش های معامله گری و تحلیل خود را قبل از مرگش از بین برده و یا آنچه امروز در کتاب های باقی مانده از وی میخوانیم تمام نوشته های گن است در هاله ای از ابهام است.

اگر به سبک معامله گری گن علاقه مند شدید و به ریاضیات و هندسه هم علاقه دارید میتوانید روش گن را برای آگاهی بیشتر دنبال کنید و ادامه دهید.

ادامه کاهش نرخ دلار در بازار

روند نزولی قیمت ها در بازار ارز به گونه ای است که اغلب معامله گران تنها نظاره گر وضعیت موجود هستند و از خرید اسکناس تا حد محسوسی کاسته شده است.

- " پس از مصوبه بانک مرکزی در خصوص اصلاح مقررات خریدوفروش ارز و اقبال تجار و صادرکنندگان برای عرضه ارز در صرافی ها از دیروز شاهد عقبگرد قیمت هر اسکناس دلار و تداوم ریزش تدریجی آن هستیم.

مصوبه ای که بر اساس آن از این پس تجار و صادرکنندگان می توانند ارز حاصل از صادرات خود را در صرافی ها به قیمت توافقی به فروش برسانند و تنها در سامانه سنا آن را ثبت کنند.

روند نزولی قیمت ها در بازار ارز به گونه ای است که اغلب معامله گران تنها نظاره گر وضعیت موجود هستند و از خرید اسکناس تا حد محسوسی کاسته شده است.

دیروز نرخ هر اسکناس دلار آمریکا در بازار ارز به قیمت 33 هزار و 500 تومان از سوی صرافی ها خریداری می شد که با اجرای مصوبه ارزی بانک مرکزی به کانال 32 هزار تومانی سقوط کرد و هم اکنون نرخ خرید هر اسکناس دلار آمریکا در صرافی ها مبلغ 32 هزار و 500 تومان عنوان می شود.

در همین حال رییس کل بانک مرکزی نیز با اعلام افزایش عرضه ارز در صرافی ها گفت: با صرافان توافق کردیم که در زمینه اسکناس میزان عرضه واژه نامه معامله گر را افزایش دهیم و مقررات مربوط به تقاضای بازار در حوزه اسکناس را هم تسهیل کنیم.

در این زمینه رییس کانون صرافان کشور نیز از عقبگرد نرخ هر اسکناس دلار در بازار ارز خبر داد و گفت: با توجه به انتظار برای کاهش بیشتر قیمت ها در بازار ارز، از تعداد خریداران نیز کاسته شده و معامله گران از خرید ارز امتناع می کنند.

به گفته وی به دنبال افزایش انگیزه فروش ارز در بازار، از شب گذشته تماس تلفنی تجار و صادرکنندگان واژه نامه معامله گر ارز با صرافی نسبت به روزهای قبل با افزایش 4 برابر مواجه شده و توصیه می شود عموم معامله گران و مردم عادی با هدف سرمایه گذاری در بازار ارز، از خرید در مقطع فعلی صرفه نظر کنند چراکه ریزش قیمت ها ادامه دار خواهد بود.

به نظر می رسد تصمیمات عاجل بانک مرکزی در بازار ارز باعث شده تا انگیزه صادرکنندگان و دارندگان ارز برای عرضه آن در بازار افزایش یابد و انتظار برای کاهش بیشتر قیمت ها همچنان ادامه داشته باشد.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا