فارکس بدون سرمایه در ایران

واژه نامه اقتصادی

الف) چکیده فارسی و انگلیسی؛ حداکثر 220 کلمه. ب) واژگان کلیدی فارسی و معادل انگلیسی آنها؛ 4تا 7 کلمه. برای درج کد JEL لطفا بر اساس دستورالعمل مندرج در این سایت عمل کنید: https://www.aeaweb.org/econlit/jelCodes.php پ) مقدمه، پیکرۀ اصلی مقاله: شامل بندها و بخش­ های مربوطه و نتیجه گیری. ت) فهرست تمام منابع مورد استفاده.

راهنمای نویسندگان

دوفصلنامۀ علمی مطالعات و سیاست های اقتصادی از تمامی مقالات، پژوهش ­ها و تحقیقات اصیل نویسندگان در موضوعات مختلف و گوناگون در حوزۀمطالعات و سیاست های اقتصادی استقبال می­ کند.

مستدعی است جهت تکمیل، اصلاح و ارسال مقالات خود برای بررسی و انتشار در دوفصلنامه علمی مطالعات و سیاست های اقتصادی به تمام این موارد دقت کافی شود. در صورتی که مقالات ارسالی مطابق شیوه نامه و معیارهای زیر تنظیم نشده باشد، در نشریه بررسی نخواهد شد.

1. مقالات ارسالی به مطالعات و سیاست های اقتصادی باید نتیجۀ مستقیم تحقیقات نویسنده یا نویسندگان آن باشد.

2. تمام مقالات دریافتی، ابتدا در دفتر نشریه دسته بندی شده و بر اساس حوزه های تخصصی، به دبیران تخصصی دوفصلنامه ارجاع داده می شود. مقالات جزء به جزء توسط این دبیران مورد بررسی قرار گرفته و در صورت کسب امتیازهای لازم از آن بخش و رعایت استانداردهای شکلی مجله و ارتباط محتوایی با موضوع اقتصاد و پس از بررسی های ابتدایی سردبیر و با تایید ایشان، توسط دفتر نشریه به داوری ارسال می شود. مقالاتی که در این روند واجد امتیازهای لازم نگردد، با نظر سردبیر، برای رفع ایراد و افزایش کیفیت به نویسندگان بازگردانده خواهد شد.

3. مطالعه، تایید و رعایت تمام «ضوابط و اصول اخلاقی انتشار مقالات و آثار علمی کمیته بین المللی اخلاق نشر (COPE)» الزامی است. ارسال مقاله به دوفصلنامه مطالعات و سیاست های اقتصادی به منزله مطالعه، رعایت و تایید تمام این ضوابط و اصول است.

4. حجم مقاله و تمام اجزاء آن نباید بیشتر از 7500 کلمه باشد.

5. مقالات باید دارای بخش های زیر باشند:

الف) چکیده فارسی و انگلیسی؛ حداکثر 220 کلمه.

ب) واژگان کلیدی فارسی و معادل انگلیسی آنها؛ 4تا 7 کلمه. برای درج کد JEL لطفا بر اساس دستورالعمل مندرج در این سایت عمل کنید: https://www.aeaweb.org/econlit/jelCodes.php

پ) مقدمه، پیکرۀ اصلی مقاله: شامل بندها و بخش­ های مربوطه و نتیجه گیری.

ت) فهرست تمام منابع مورد استفاده.

6. شیوۀ ارجاع ­دهی، نگارش استنادات و تدوین منابع مقاله:

در تمام مقالات منتشر شده از سوی دوفصلنامه می‌بایست تمامی ارجاعات و استنادات، اعم از نقل قول‌های مستقیم و غیر مستقیم، به صورت پاورقی آدرس‌دهی شود. برای بهره‌برداری بهتر و ساده‌تر از این استاندارد، متنی به فارسی تدوین شده و همه نگارندگان می‌بایست دقیقاً بر اساس این شیوه‌نامه عمل کنند. نسخه پی دی اف شیوه نامه در قالب متن و نمودار بارگذاری شده است.

نکته 1: حتماً دقت شود که متن ارجاعات مستقیم در درون مقاله در داخل «گیومه» قرار داده شود و عدد تُک پاورقی بعد از گیومه آورده شود. در ارجاعات غیرمستقیم نباید از گیومه استفاده شود و بلافاصله پس از بیان مضمون مورد اشاره از منبع مورد نظر، عدد تُک پاورقی گذاشته شود. در این مورد نباید تا انتهای جمله و پایان پاراگراف جایگذاری عدد تُک را به تعویق انداخت.

نکته 2: بر اساس این شیوه، ارجاع به آثار مورد استفاده در پاورقی برای اولین مرتبه در مقاله، باید بر اساس دستورالعمل و شمایل کامل آن صورت گیرد و ارجاع به همان اثر در مرتبه دوم به بعد، به صورت خلاصه انجام می شود.

نکته3: اعداد پاورقی در مقالات باید از ابتدا تا به انتهای مقاله به صورت سلسله درج شوند.

نکته 4: در تنظیم سیاهه منابع و مآخذ (Bibliography) دقت داشته باشید هر منبع از اول خط شروع می‌شود و خط دوم به بعد منابع چند خطی به میزان یک سانتی‌متر نسبت به خط اول تورفتگی دارد. در این بخش نیازی به درج شماره سلسله برای هر منبع نیست و می‌بایست منابع بر اساس نام خانوادگی نویسنده منظم گردند.

دریافت شیوه نامۀ ارجاع دهی، نگارش استنادات و تدوین منابع مقاله (نسخه متنی)

دریافت شیوه نامۀ ارجاع دهی، نگارش استنادات و تدوین منابع مقاله (نسخه نموداری)

لطفا توجه کنید :

تمامی منابع فارسی مقالات فارسی باید به انگلیسی ترجمه شوند آن هم در صورتی که مثلاً یک مقاله دارای مشخاصات کامل انگلیسی در یک ژورنال یا کتاب باشد مثل نمونه کامل زیر که در شماره 25 پاییز 97 این مجله وجود دارد:

Atrak, Hossein & Shabnam Safari. “The Semantics of "Good" in Nowell-Smith's Thought.” Journal of Nagd va Nazar 21, Issue 82 (Autumn 2016): 31-61.

اگر منبع انگلیسی برای آن منبع نباشد باید آوا نویسی شود مثل نمونه زیر:

Atrak, Hossein. Vazifegeraee e Akhlagi e Kant. Qom: Islamic Sciences and Culture Academy, 2014.

7. مقالات ارسالی به دوفصلنامۀ مطالعات و سیاستهای اقتصادی واژه نامه اقتصادی که به صورت انفرادی توسط اساتید دانشگاهی با رتبه استاد تمام و مدرسین دروس خارج حوزه علمیه کشور نگاشته شده اند ، خارج از نوبت و به صورت ویژه داوری و بررسی می شوند.

8. نویسندگان ملزم می باشند برای ارسال مقاله صرفا یکی از انواع مقاله زیر را در سامانه انتخاب کنند: «مقاله پژوهشی»؛ «مقاله مروری»؛ «روش شناسی»؛ «نقطه نظر»؛ «مطالعه موردی» و «مقاله کوتاه»

9. مقالات ارسالی باید بدون نام نویسندگان و از طریق سامانۀ نشریات و در قالب «فایل اصلی مقاله» ارسال شود.

10. نام و نام خانوادگی، رتبه علمی، نشانی دقیق پستی، نشانی الکترونیکی و تلفن تماس نویسنده/نویسندگان،‌ در فایلی جداگانه، در قالب «مشخصات نویسندگان» ارسال شود. در این فایل علاوه بر مشخصات نویسندگان باید این اطلاعات نیز منعکس شود: عنوان کامل مقاله به فارسی و انگلیسی؛ نام نویسندگان به فارسی و انگلیسی (نام نویسنده مسئول با ستاره مشخص شود)؛ رتبه علمی و نام مؤسسه متناظر هریک از نویسندگان به فارسی و انگلیسی؛ چکیده فارسی و انگلیسی (حداکثر 220 کلمه و کاملاً متناظر با یکدیگر)؛ واژگان کلیدی فارسی و انگلیسی (حداقل چهار و حداکثر هفت واژه و کاملاً متناظر با یکدیگر).

11. به منظور تضمین اصالت مقالات منتشر شده و جلوگیری از نقض اصول اخلاقی نشر، دوفصلنامۀ مطالعات و سیاستهای اقتصادی بر طبق سیاست های خود تمام مقالات را از واژه نامه اقتصادی طریق سامانه های مشابهت یاب سمیم نور/ همتا جو/ همانند جو بررسی می کند.

12. حداقل زمان بررسی، داوری و ارسال نتیجه اولیه به نویسنده/نویسندگان مقالات در دوفصلنامۀ مطالعات و سیاستهای اقتصادی دو ماه است.

13. نشریه حداکثر ظرف مدت ده روز نتیجه بررسی­ های اولیه (دبیر تخصصی، بررسی اوّلیه سردبیر، ارسال به داوری، بازبینی دوباره مقاله توسط نویسنده و یا عدم پذیرش اولیّه مقاله) را به نویسنده اعلام خواهد کرد.

14. نویسندگان محترم می­ توانند برای اطلاع از نحوه و ضوابط داوری مقالات و همچنین اصول اخلاقی داوری در دوفصلنامۀ مطالعات و سیاستهای اقتصادی، به قسمت «داوران» مراجعه کرده و مقالات خود را بر اساس آن اصول و ضوابط، هماهنگ و همساز نمایند.

15. تمام نویسندگان باید فرم تضاد منافع، تعهد اخلاقی و رضایت نامه ارسال مقاله به دفتر نشریه را تهیه، امضا و در قالب تعهدنامه به سردبیر، به دفتر دوفصلنامه ارسال کنند. نویسنده مسئول موظف است محتوای این تعهدنامه را به اطلاع تمام نویسندگان مقاله برساند و تایید و امضای ایشان را اخذ کند. (از طریق سامانه دوفصلنامه مطالعات و سیاستهای اقتصادی و در روند ارسال مقاله - فایل های مورد نیاز در بند شماره 22 راهنمای نویسندگان بارگذاری شده است)

16. نویسندگان از ارسال هم زمان چند مقاله خود به سامانه دوفصلنامۀ مطالعات و سیاستهای اقتصادی خودداری فرمایند. دفتر نشریه تا نهایی شدن وضعیت مقالۀ اوّل هر نویسنده، مقاله یا مقالات دیگر ارسالی ایشان را در گردش کار خود قرار نخواهد داد.

17. نویسندگان باید بیانیه ای صادر کنند و در آن مشخص شود که هر نویسنده در نگارش مقاله چه نقشی دارد، اطلاعات مقاله را اعلام کنند و همچنین در این بیانیه باید تضاد منافع احتمالی موجود در مقاله مشخص شود. ایشان موظفند مجوزهای اخذ شده برای استفاده از منابعی که هنوز به چاپ نرسیده اند، را نیز ذکر کنند.

18. ممکن است دفتر نشریه، چک لیست های مقاله را به منظور شناسایی نویسنده شبح از نویسندگان درخواست نماید.

19. به منظور شناسایی نویسنده مهمان، شبح و پنهان بر اساس این دستور العمل (صفحه 9) عمل خواهد شد.

20. در مقالات دارای چند نویسنده ترتیب نویسندگان بر اساس میزان مشارکت نویسندگان می باشد. به این صورت که نویسنده مسئول که بیشترین میزان مشارکت در تهیه مقاله را داشته است در ردیف اول درج می شود و باقی نویسندگان بر اساس میزان مشارکت در تهیه مقاله به ترتیب در ردیف های بعدی قرار می گیرند.

21. نویسندگان محترم باید توجه داشته باشند در صورتی که مقالات آنها دارای حامی یا تامین کننده اعتبار پژوهشی است، حتما باید در مقاله از ایشان نام برده و قدردانی شود.

23. تمام مراحل اجرایی و روند بررسی مقالات ارسال شده، در سایت اختصاصی دوفصلنامه مطالعات و سیاستهای اقتصادی (در قسمت کاربری نویسنده) در کوتاه ترین زمان منعکس خواهد شد. اما با این وجود، نویسندگان محترم می­ توانند در صورت تمایل از طریق تماس با دفتر دوفصلنامه، پیگیر روند بررسی مقاله خود باشند.

24. فرآیند پذیرش مقالات و راهنمای گردش کار مقالات در قسمت «فرآیند پذیرش مقالات» قابل مشاهده است.

25. دستور زبان فارسی و شیوه نامۀ نگارش مصوّب فرهنگستان زبان و ادب فارسی باید ملاک چگونگی نگارش و ویرایش مقالات باشد.

26. مسئولیت صحت مقاله و اجزاء آن بر عهدۀ نویسندۀ مسئول مقاله است.

27. همه نویسندگان یک مقاله باید فرآیند ارسال مقالات را مطالعه و بر طبق آن عمل کنند.

28. سیاست دوفصلنامۀ مطالعات و سیاستهای اقتصادی در داوری مقالات، ارزیابی دو سویه ناشناس است.

29. انصراف از بررسی مقاله تنها تا یک هفته پس از ارسال مقاله به نشریه امکان پذیر است. پس از آن که مقاله وارد فرآیند داوری شد، امکان انصراف وجود ندارد. در صورت تمایلِ نویسنده به باز پس­­گیری مقاله پس از فرصت معیّن شده، در صورت تایید و پذیرش سردبیر، ایشان موظفند هزینه ­های بررسی و داوری را پرداخت نمایند. درصورت استنکاف نویسنده از پرداخت هزینه ها، مجله می ­تواند بدون اجازه مجدد نویسنده و درصورت صلاحدید، واژه نامه اقتصادی مقاله مذکور را با رعایت حقوق معنوی مولف و نویسندگان آن، به چاپ برساند.

30. مقالات اعضای هیات تحریریه و یا مقالاتی که توسط ایشان به دفتر نشریه معرفی می شوند، جهت جلوگیری از سؤ استفاده های احتمالی و رخداد تضاد منافع عضویت آنها در هیات تحریریه و نویسندگان آن مقالات، پس از داوری جداگانه توسط گروه مستقلی زیر نظر سردبیر، بررسی و در باب انتشار یا عدم انتشار آنها تصمیم گیری می شود. بدیهی است پس از تصمیم گیری مستقل این گروه، نتیجه نهایی در شورای هیات تحریریه اعلام و تصویب می شود. (نگاه کنید به سیاست های دفتر نشریه)

31. در صورت نیاز، دفتر نشریه با تمامی نویسندگان در خصوص مقاله مکاتبه خواهد کرد.

32. مقالات به دو زبان فارسی و انگلیسی پذیرفته می شود. مقالات انگلیسی پس از تجمیع در یک شماره مجزا به چاپ خواهد رسید.

33. مقالات تنها باید از طریق سامانۀ متمرکز نشریات واژه نامه اقتصادی دانشگاه مفید (سامانۀ دوفصلنامۀ مطالعات و سیاست های اقتصادی) به دفتر مجله ارسال شود.

34. لطفاً بخش «پرسش های متداول» سامانه را بررسی و پاسخ سوالات خود را از این بخش دریافت کنید. بخشی از اصول و ضوابط دوفصلنامۀ مطالعات و سیاستهای اقتصادی از طریق پاسخ به این سوالات منعکس شده است. رعایت تمام این ضوابط الزامی است.

35. مقاله در محیط word ( ترجیحاً با نسخه 2015) و با استفاده از قلم فارسی B Zar (شماره 13 برای متن و 10 برای پاورقی) و قلم عربی B Badr (شماره 13 برای متن و 10 برای پاورقی) و همچنین قلم انگلیسی Time New Roman (شماره 10 برای متن و 9 برای پاورقی) حروف چینی و صفحه آرایی شود. نویسندگان محترم لازم است اطلاعات مشخصات نویسندگان و متن مقاله را در قالب فرمت هایی که بارگذاری شده ارسال نمایند.

36. اصل مقاله‌های رد شده یا باز پس گرفته شده پس از سه ماه از آرشیو الکترونیکی مجله خارج خواهد شد و مطالعات و سیاستهای اقتصادی هیچ­گونه مسئولیتی در قبال آن نخواهد داشت.

37. راهنمای چگونگی ثبت نام و ارسال مقالات در سامانه نشریه را از «اینجا» دریافت کنید.

دیدگاه ­های مطرح شده در مقالات لزوماً منعکس کننده نظرات «دو فصلنامه علمی مطالعات و سیاست های اقتصادی» نمی ­باشد.

دو فصلنامه علمی مطالعات و سیاست های اقتصادی در ویرایش مقالات آزاد است.

نشانی: قم، 45 متری صدوق، دانشگاه مفید، مرکز مطالعات اقتصادی. کد پستی:67777-37169

تلفن: 32130150 (025) نمابر: 32925764 (025)؛

پست الکترونیک: [email protected]

پایگاه اینترنتی: http://economic.mofidu.ac.ir

شماره حساب بانکی: 0102783659006 بانک ملی سیبا؛ قیمت: 45000 تومان

واژه نامه اقتصادی

آمار و ارقام نشریه

تاریخ اولین انتشار

فروردین 1399

تعداد دوره ها

3

تعداد شماره ها

9

تعداد مقالات ارسال شده

247

تعداد مقالات

78

تعداد مشاهده مقاله

94,527

تعداد دریافت اصل مقاله

23,240

میانگین درصد پذیرش

28

تاریخ آخرین به روز رسانی سایت: بهار 1401

این نشریه به همت مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهرداری تهران در زمینه اقتصاد و برنامه ریزی شهری منتشر می شود. نویسندگان محترم می بایست مقالات خود را بصورت الکترونیکی در صفحه "ارسال مقاله" ثبت نموده و روند داوری را پی­گیری نمایند. مقالات واصله پس از داوری کامل و اصلاحات لازم در صورت تائید به چاپ می رسد. سیاست نشریه، انتخاب برترین مقالات و سرعت بخشیدن به فرآیند داوری است تا در اسرع وقت نتایج داوری به نویسندگان اعلام گردد.

مطابق با آیین نامه تعیین هزینه پردازش مقاله در نشریات علمی دسترسی باز، مجله علمی اقتصاد و برنامه ریزی شهری برای تامین برخی از هزینه‌های انتشار، برای انتشار هر مقاله مبلغ 400000 تومان دریافت می‌نماید.

شماره حساب بانک شهر 2123 به نام سپرده جاری درآمد عمومی شهرداری

برای مشاهده آیین نامه تعیین هزینه اینجا را کلیک نمایید.

نشریه اقتصاد و برنامه ریزی شهری

Journal of Urban Economics and Planning

رایگان (تمام متن)

تمامی مقالات ارسالی قبل از ورود به فرآیند داوری از طریق نرم افزار مشابهت یاب به نام همیاب (سیناوب) بررسی خواهند شد.

فصلنامه اقتصاد و برنامه ریزی شهری یک نشریه علمی است و در آخرین ارزیابی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (1399) موفق به کسب رتبه علمی " ب " شده است.

لطفا توجه داشته باشید نوآوری مقالات و مبانی نظری، پیشینه تحقیق قوی و بحث مناسب و همچنین فرمت نشریه و رفرنس ها در داوری مقالات و پذیرش آنها بسیار مهم است.

داوری این نشریه به صورت دو سو کور می باشد، لذا لازم است نویسنده فایل اصل مقاله را بدون نام و مشخصات نویسندگان تنظیم نماید.

پژوهش‌نامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی

فرم تعهد نویسندگان و عدم تعارض منافع(جهت دانلود کلیک فرمایید) این فرم به صورت دستی تکمیل، امضا و از طریق سامانه با مقاله ارسال شود. هر نویسنده مسئول مقاله، با امضای فرم تعهد و تعارض منافع که به مجله می سپارد، مسئولیت اصالت، اعتبار و عدم مشابهت متن مقاله با متون منتشر شده یا نشده، را می پذیرد. از اینرو هر گونه پاسخ گویی در این زمینه بر عهده نویسنده مقاله خواهد بود. همچنین لازم به ذکر است که مقالات پیش از انتشار توسط نرم افزار مشابهت یاب بررسی می شوند.

اخبار جلسات هیات تحریریه :

توجه: جلسه هیات تحریریه در تاریخ ۲۴ مهرماه ۱۴۰۰به صورت مجازی، برگزار شد و مقالاتی که تا تاریخ ۲۰ مهرماه ازطریق سامانه دریافت شدند، تعیین تکلیف شدند(تعیین داور/ تایید انتشار) لذا مقالاتی که پس از این تاریخ دریافت شوند در جلسه هیات تحریریه اتی که احتمالا اواخر مهرماه برگزار خواهد شد، بررسی می شوند. .(تاریخ درج خبر۲۴مهرماه ۱۴۰۰)

what's App 09217349425

نشانی الکترونیک:[email protected]

لینک کمیسیون نشریات وزارت علوم :https://journals.msrt.ir

محل چاپ:ایران، تهران

ناشر: پژوهشگاه علوم‌انسانی و مطالعات‌فرهنگی

سال شروع انتشار: 1390

حوزۀ تخصصی: تاریخ اجتماعی و اقتصادی

اعتبار مجله: علمی‌

زبان مجله: دو زبانه؛ فارسی یا انگلیسی

نوبت انتشار: دوفصلنامه

نوع انتشار: چاپی و الکترونیکی

هزینۀ بررسی و انتشار مقاله: هزینه دریافت می شود

نوع داوری: حداقل 2 داور، دوسویه‌ناشناس الکترونیک

واژه نامه اقتصادی

فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران

شماره‌های پیشین نشریه

توالی انتشار فصلنامه
نوع داوری دوسو ناشناس
زبان نشریه فارسی (چکیده: مبسوط انگلیسی(مینی مقاله))
نوع انتشار چاپی و الکترونیکی
نوع دسترسی رایگان (تمام متن)
هزینه بررسی و انتشار دارد
رتبه در وزارت علوم (ارزیابی 1399) الف
ضریب تاثیر نشریه سال 1397 در پایگاه استنادی جهان اسلام 0.859
ضریب تاثیر 1397 (Impact Factor) Q1
گواهی رتبه در وزارت علوم تصویر گواهی

دانلود مقاله از سایت نشریه رایگان است
این نشریه سرقت ادبی را با مشابه‌یاب همیاب بررسی می کند

سامانه مشابه‌یاب متون علمی همیاب شرکت شریف پردازشگر دانش (سیناوب) با استفاده از تکنیک‌های پیشرفته هوش مصنوعی و یادگیری عمیق طراحی شده است و از تمامی اطلاعات موجود که تا کنون به صورت الکترونیکی در کشور منتشر شده است به عنوان هسته اصلی مشابهت یابی استفاده می‌نماید. این امکان وجود دارد تا مقالات به محض ثبت در سامانه نشریات و همایش‌های سیناوب با سامانه همیاب مورد بررسی قرار گیرد و درصد مشابهت به همراه مستندات مربوطه به منظور تصمیم گیری در اختیار سردبیران نشریات و داوران علمی قرار گیرد.

نشریه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران بنا به نامه شماره 1258/الف/150 مورخ 1399/9/22 همکاری خود را با انجمن علمی اقتصاد توسعه منطقه‌ای جهت تعاملات دوسویه و استفاده از ظرفیت‌های انجمن آغاز کرده است.

پژوهشگران و نویسندگان محترم لطفا از ارسال مقالات بین کشوری به نشریه خودداری نمایید.

با عنایت به ابلاغ شماره 602245/و مورخ 93/12/25 «دستورالعمل نحوه بررسی تخلفات پژوهشی و مصادیق آن» وزارت علوم، تحقیقات و فناوری " رعایت ترتیب درج اسامی در مقالات مستخرج از پایان نامه به ترتیب، اسم دانشجو، استاد(ان) راهنما و استاد(ان) مشاور" باید در مقالات ارسالی مورد توجه قرار گیرد.

پژوهشگران گرامی توجه فرمایند که حداقل یکی از نویسندگان (نویسنده مسئول) عضو هیات علمی باشد. نشریه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران در برابر مقاله های ارسال شده از سوی سایر افراد (دانشجوی مقاطع تحصیلی مختلف) موظف به پاسخگویی، بررسی و پیگیری نخواهد بود. لازم به ذکر است اسامی نویسندگان به ترتیبی که در نسخه اولیه ارسال شده است تا زمان چاپ بدین صورت خواهد بود و به هیج عنوان قابل تغییر (حذف نویسنده یا اضافه نمودن نویسنده دیگر و یا تغییر ترتیب) نمی‌باشد.

معرفی واژه نامه بزرگ سازمان همكاری اقتصادی و عمران در زمینه مسائل توسعه اقتصادی و اجتماعی

معرفی واژه نامه بزرگ سازمان همكاری اقتصادی و عمران در زمینه مسائل توسعه اقتصادی و اجتماعی

اخیراً چاپ انگلیسی جدیدترین واژه نامه سازمان همكاری اقتصادی و عمران OECD در زمینه مسائل توسعه اقتصادی و اجتماعی منتشر شده است آشنائی با این مجموعه برای مراكز دكومانتاسیون خصوصاً آنهائیكه با مسائل اقتصادی و اجتماعی سر و كار دارند به پنج دلیل عمده بسیار سودمند است

اخیراً چاپ انگلیسی جدیدترین واژه نامه سازمان همكاری اقتصادی و عمران (OECD) در زمینه مسائل توسعه اقتصادی و اجتماعی منتشر شده است.آشنائی با این مجموعه برای مراكز دكومانتاسیون خصوصاً آنهائیكه با مسائل اقتصادی و اجتماعی سر و كار دارند به پنج دلیل عمده بسیار سودمند است.

۱-آگاهی بر اقدامات سازمانهای بین المللی در زمینه اطلاع رسانی بمنظور استفاده از تجربیات آنها در طرح ریزی یك سیستم صحیح ذخیره و بازیابی اطلاعات

۲- آشنائی با طبقه بندی این مجموعه و امكان تبعیت از آن برای مراكز دكومانتاسیون

۳- آشنائی با واژه های مترادف در زمینه های اقتصادی و اجتماعی و قلمرو معنائی هر یك

۴-آگاهی بر مفاهیم جدید در زمینه های مختلف تخصصی

۵- دست یابی به معادل فرانسه هر واژه انگلیسی در زمینه های بالا.

آقای جان ویت مشاور فنی مركز توسعه سازمان همكاری اقتصادی و عمران در مقدمه این واژه نامه هدف اصلی از تهیه آنرا بطور كلی آماده سازی اطلاعات مربوط به جنبه های گوناگون مسائل توسعه اقتصادی و اجتماعی میداند و معتقد است كه مجموعه توصیف گرهای این واژه نامه میتواند تمام جنبه های مسائل فوق را شامل گردد.كثرت واژه های این مجموعه و شركت بسیاری از واحدهای تخصصی سازمان ملل در تهیه آن ثبات این واژه نامه را برای مدتی نسبتاً طولانی تضمین خواهد كرد.مخصوصاً با توجه به دلائل زیر این احتمال را میتوان با درصد زیادی به یقین نزدیك نمود.

۱- تهیه این واژه نامه بالغ بر دو سال بطول انجامیده است ( از اوائل سال ۱۹۷۰ تا اواسط ۱۹۷۲)

۲- مجوز ورود هر واژه بعنوان توصیف گر به این مجموعه موكول به موافقت واحدهای تخصصی بوده است. هر واژه انتخابی كه در تخصص حداقل یكی از واحدهای شركت كننده در تهیه این مجموعه بوده است میبایست ضمن مطابقت با فعالیتهای واحد مربوطه از وضوح و دقت كامل برخوردار بوده باشد.

۳- نظارت و كنترل های پی یابی در طی كلیه مراحل تهیه این واژه نامه و پیش بینی های لازم در این زمینه به دقت و صحت بیشتر هر واژه افزوده است.در این نشریه سعی شده است كه كلیه واژه های مربوط به مسائل توسعه اقتصادی و اجتماعی جمع آوری شوند، و در دو قسمت جداگانه كه بصورت الفبائی و موضوعی تنظیم شده است، واژه های انتخابی را در اختیار مراجعین قرار دهد.در قسمت اول كلیه واژه ها بشكل الفبائی مرتب شده اند. در این قسمت به اسامی كشورها، مناطق و سازمانهای مختلف نیز برخورد میكنیم ادغام این قبیل اسامی در میان سایر واژه ها علاوه بر آنكه نیاز به تهیه فهرست جداگانه ای را از این اسامی از بین می برد به سهولت كاربرد این واژه نامه میافزاید.در موارد خیلی دقیق و اختصاصی بمنظور احتراز از حجیم شدن این مجموعه، به فهرست های تخصصی هر یك از واحدهای ذیربط ارجاع شده است.نكته جالب توجه در تهیه این واژه نامه ذكر واژه هائی واژه نامه اقتصادی است كه استفاده از آنها توسط سازمانهای شركت كننده قدغن شده، معذالك همین واژه ها با رعایت فاصله ای در زیرواژه های اصلی یا توصیف گر بیان شده است و ممنوعیت استفاده از آنها با علائمی مشخص شده است. حسن این كار در این است كه امكان هر نوع اشتباهی را از بین میبرد و ذخیره و بازیابی اطلاعات فقط بر اساس واژه های مجاز انجام میگیرد.طرح طبقه بندی این واژه نامه نیز بنوبه حائز اهمیت است. در این طرح طبقه بندی كلیه موضوعات مورد تخصص به نوزده قسمت اساسی تقسیم شده است. توجه به سلسله مراتب موضوعی (از كل به جزء) و توجه به جنبه های گوناگون مفاهیم مختلف از دیگر مشخصات این طبقه بندی است.علاوه بر ارائه معادل فرانسه هر واژه، یافتن معادل به سایر زبانهای عمده دنیا در دستور كار سازمان همكاری اقتصادی و عمران میباشد و قرار است این واژه نامه بتدریج در چاپ های فرانسه، آلمانی، اسپانیائی و دیگر زبانهای عمده منتشر گردد.

[۱] Organisation for economics Co-Operation and Development, Macrothesaurus”. A. Basic List of Economic and Social Development Terms (Paris: Organization for Economic Co-Operation and Development, ۱۹۷۲), ۲۲۵ p.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا